2017. április 24., hétfő

Élet az Anyahajóban,- avagy modern eszközökkel a tehetség - rehabilitáció szolgálatábanÚgy vélem, szerencsés csillagzat alatt született az, aki utazó gyógypedagógus éppen a ma napjaiban. Ugyanis a modern eszközök olyan arzenálját használhatja, amellyel egy vadonatúj világot teremthet kis fejlesztő szobájában. Természetesen sok minden szükséges a csillagok kedvező együttállásához, ám kitartó türelemmel, kutatással, kereséssel,  előre és felfele tekintéssel rálelhetünk a kincsre. Igen, bizton írom le, valódi kincs birtokában lehetünk, ha jól meggondoltan, megfelelő szakmai és emberi hozzáállással választjuk ki azokat az IKT eszközöket, web 2.0 alkalmazásokat, amelyek hatékonyan, élményszerűen, informálisan, játékos módon segítik a gyermekek komplex személyiségfejlesztését
Már írtam arról, hogy nem igazán vagyok híve a bemutató foglalkozásoknak... Tudom, többen is értik ezt, hiszen vagyunk egy páran kollégák között olyanok, akik feszengve érzik magukat, ha több szempár is figyeli munkájukat. S a gyermekek sem biztos, hogy önmagukat tudják adni egy ilyen alkalommal. Főleg kiszámíthatatlan ez a mi esetünkben, amikor bizony nagy befolyással van a foglalkozás menetére a gyermekek aktuális állapota. Ezért kedvelem inkább a mi Anyahajó Stúdiónk sarkában állványra helyezett kis digitális fényképezőgépemet. Szinte észre sem vesszük, hogy rögzíti minden tettünket, mondatunkat, annyira megszokottá vált, hogy be van kapcsolva. Bár nem kis munka, hogy a sok-sok óra anyagát azután megszerkesszem, megvágjam, de  - úgy gondolom - nem haszontalan. Hiszen - egyrészt - számomra egy rendkívüli jelentőségű visszacsatolás úgy magamat, mint a gyermekeket illetően. Lassan 10 éve gyűjtöm videófelvételeimet, és különleges visszanézni így az eltelt évekre, a változásokra, a gyermekek fejlődésére. Másrészt abban a reményben vagyok, hogy az úgynevezett workshop-videóim esetleg segítséget , inspirációt adhatnak pedagógustársaim számára. Igyekszem blogomban gyűjteni őket, s ha valaki otthoni körülményeiben megnézegeti a filmecskéket, talán még nagyobb bepillantást kaphat műhelymunkámba annál, mintha egyszer-egyszer eljönne hozzám óralátogatásra... 
Jelen bejegyzésem során négy kis videófelvételt nyújtok át Kedves Olvasóimnak. Összefüggenek egymással, hiszen Barnusról szólnak. Őt egy új kincsként mutattam be az elmúlt év szeptemberében. Tanulási akadályoztatásai és magatartásszabályozási zavara alatt elrejtett különleges tehetsége hamar nyilvánvalóvá vált az Anyahajó szabad tanulási környezetének és a Mindstorms Lego Robot EV3 készletének köszönhetően. Édesapjával karöltve csodálatosan gazdagította tevékenységeinket. Eme blog lapjai őrzik workshop-videók formájában mindezeket. 
Hosszas kísérletezések , előkészületek után sor került arra, hogy elinduljunk a Minecraft EDU világába. Csak az elmúlt néhány hónap tapasztalata is azt mondatja velem, hogy érdemes volt kitartani a kezdeti nehézségekben. Hiszen olyan fantasztikus lehetőség rejlik ebben a játékban, ami  - meggyőződésem  szerint - felülmúlja az eddig megismert fejlesztő és oktató játékokat. Ez az online építkezős játék olyan 21.századi tanulási környezet, amelyben megvalósul a felfedeztető tanulás, a szabad, önálló alkotó tevékenység, ami fejleszti a kreativitást, számos tantárgy ismeretelsajátításában jótékony transzferhatást vált ki. Fejlődik a gyermekek térszemlélete, tájékozódási képessége. Komoly matematikai számításokat kell nekik adott esetben végezni, ami számukra nem teher, sőt a konstruálandó mű elkészítése érdekében egy izgalmas feladat. Anyanyelvi képességeik, digitális írás-olvasási kompetenciáik is ilyen módon fejleszthetők, hiszen gyors mondatokat kell nekik alkalomadtán leírni a parancsok során. Sorolni lehet a többi tantárgyi koncentrációt is, mint pl a vizuális kultúrát, a környezetismeretet, az angol nyelv tanulását.  De a fizika és a kémia ismereteit is cselekvésben ágyazottan sajátíthatják el a nagy konstruálók, mert saját kísérletezésük és számos tutoriál videó megnézése által különböző szerkezeteket tudnak építeni és működtetni, ami számukra hatalmas élményt jelent. A videófelvételek ékesen bizonyítják azt az igazságot, hogy a megfelelően  előkészített, és háttérben segített játék nem az elszigeteltséghez vezet, hanem inkább egy gyönyörű kollaborációt, együttműködést eredményez akár párban, vagy akár többen is belépve a multiplayer módba. Különleges élmény az, amikor én magam is bent vagyok világukban. Olyan szíves szeretettel hívnak, várnak, és segítenek a tájékozódásban, hogy öröm átélni ezeket a perceket, órákat. A szociális tanulásnak, a kommunikáció-fejlesztésnek "csudajó" alternatívája ez a megoldás. A kortárs segítség a heterogén csoportban  szintén megvalósul a Minecraft világában. Csodálom sokszor azt az összetartást, ami a közös játék során látható egy-egy építkezés alkalmával. Valódi tudásmegosztás, tudásépítés folyik a gyermekek között. Ki erre, ki arra ismer megoldást, amit példaértékű módon azonnal megoszt a másikkal. Így indulhatnak el azok a társak is, akik még nem is ismerik a játékot. Egy-két kisegítő instrukció után szárnyalva haladnak saját felfedező útjukon, és csakhamar az utánuk jövő kezdők mentoraivá válnak. Ez így volt Barni esetében is. A sok-sok vágatlan felvétel közül most egy négy részből álló workshop-videót nyújtok át szeretettel és örömmel Kedves Olvasóim számára.

Az elsőben láthatjuk azokat a kezdeti lépéseket, amelyeket Barni tesz meg a Minecraft EDU-ban, és ahol kis társa, Márk van segítségére multiplayer verzióban. A gyerekek nagyon szeretnek büszkélkedni találmányaikkal, hiszen tudják, mennyire értékelem azokat. Ebben a felvételben is tanúi lehetünk ennek:A második filmben már Barni öntudatos módon épít túlélő módban. Ez nagyobb kihívás, mintha creatívban építene, hiszen itt nincs meglévő eszközkészlete, hanem mindent barkácsolnia kell. Számára ez jelenti azt a nehézségi szintet, ahol munkája eredményeként a Flow-élményt tapasztalja meg. Különös lehetőség a játék a történetmesélésre is, amely során szükség van a figyelem megosztására. Ugyanis alkotás közben meséli Barni a cselekvési szálat, mit, hogyan, és mit miért is csinál éppen. S adott esetben munka közben még képes válaszolni is kérdéseimre. Így értettem meg például azt,  hogy a birkákat nem "poénból" kell megölni, hanem az életben maradás, önfenntartás végett...😊 A harmadik videóban Barni ismét multiplayer módban épít Márkkal, de már sokkal fejlettebb formában, mint a kezdeti lépések alkalmával. Harmadikként én is beléptem világukba meglepetésképpen. Mivel az építkezésben szervesen nem tudok még részt venni, így jobb híján általában a játékba épített kamerát és a portfóliót veszem magamhoz, és dokumentálom ott bent tevékenységüket. Ez alkalommal még nem sikerült, de a későbbiek során az építkezés végén közös fotót készítünk magunkról, amit a Minecraft EDU  portfóliójában helyezünk el. Ebben a néhány percben valamit megtapasztaltam abból a kivételes élményből, amikor a pedagógus társa, barátja lehet tanítványainak, természetesen mindez a tisztelet, az egymás megbecsülése keretében:


Végül álljon hát itt a negyedik filmecske a workshop-videókrónika csokorban!
A címben megfogalmazott kifejezésre utalva talán érzékelhető, hogy egy hagyományosnak mondható gyógypedagógiai fejlesztés miként minősül át tehetség-rehabilitációvá. Barni egy ajándék számomra, akin keresztül ennek jogosultságát ékesen mutatja az a tanulási folyamat, amelyben része van Barninak az Anyahajónkban. Tudom, és hiszem, vannak még közöttünk Barnihoz hasonló esetek, lányok és fiúcskák, akik alig várják, hogy a bennük rejlő tálentumokat megmutathassák. Úgy vélem, meg vannak a lehetőségeink erre, csak keresni kell kitartó módon, és élnünk kell minden nekünk adta apró lehetőséggel. Kezdve az élethosszig tartó tanulástól, egészen odáig menően, hogy merjünk nagyokat álmodni, nagy távlatokban gondolkodni, és hinni mindig a jóakaratú emberekben, akik segítségünkre lehetnek nemes célunk megvalósítása érdekében.
Barni egy év óta tagja az Anyahajó kis csapatának. Ez idő alatt odáig juthatott el, hogy képes pedagógusai és osztálytársai előtt előadást tartani, számos társának mentora, és ím, ahogy az alábbi videó is mutatja, főiskolai hallgatók számára is felnőtt módon tudja a Lego Robot működésének alapjait s egy játékos programozást is bemutatni.
                                        Barni most 10 éves... "A virágom...felelős vagyok érte."


2017. április 16., vasárnap

Digitális Témahét 2017. április 4-7. - projektünk bemutatásaMint az elmúlt évben, úgy az idén  is beneveztünk a Digitális Témahét nagy , országos iskolai programjába. Előzetesen részletesen leírtam, miként is választottuk meg újra a Polgár Judit nevével fémjelzett Sakkpalota Program digitális adaptációját, így erre most külön nem térek ki. Csupán annyit kívánok megjegyezni, hogy a koncentrikus körökként bővülő ismeretek, a tudásépítés remek eszközeivé váltak az IKT-val támogatott gyógypedagógiai komplex személyiségfejlesztés területén. Mielőtt részletesen írnék projekttevékenységünkről, álljon itt elsőként egy rövid summa, ami összefoglalja programunkat:Projektünk címe:
"A sakk összeköt minket"
Digitális adaptáció a Polgár Judit Sakk Alapítvány által létrehozott Sakkpalota Programból

A projekt témája a sakk összekötő erejére épül. A diákok számára ennek valósága különböző színtereken, különböző személyek közreműködésével és együttműködésével válik kézzelfoghatóvá. A tevékenységek során a tanulók egy része az M4Sport TV csatorna Sakkaréna című műsorának vendége volt az interneten keresztül, ahol QR kódban elrejtett sakkfeladványt oldottak meg. ( Utólagos megjegyzés: időközben a Sakkaréna műsora lekerült a mediaklikk.hu oldaláról.) Aktívan részt vettek az éppen aktuális schnell-partiban. A csapat többi tagja szabad kezet kapott arra, hogy sakkos témakörben építsenek a Minecraft EDU játékában. Az alkotások kollaboratív módon, multiplayer verzióban készültek el. 

A projekttevékenység amellett, hogy komplex gyógypedagógiai személyiségfejlesztés, több tantárgyat is felölel, mint például: matematika, anyanyelv, vizuális kultúra, informatika. 

Mivel egyéni/ kiscsoportos fejlesztésre járnak hozzám a gyermekek, így a Digitális Témahét minden napján készültek feladatok az Anyahajó Stúdiónkban. Tizenkilenc integrált körülmények között tanuló sajátos nevelési igényű kisdiák tevékenykedett nap-mint nap. Évfolyamukat tekintve háromtól nyolcadik osztályosok.

Mivel komplex gyógypedagógiai személyiségfejlesztésről van szó, így külön tantervi célokat nem állítunk fel a projekt során. A cél, hogy a Szakértői véleményekben megfogalmazott fejlesztési területek hatékonyan fejlődjenek. Mindez játékos, informális keretbe foglalva történik. A projekttevékenység jótékony hatása transzferként jelenik meg a tanulók tudásában a különböző tantárgyak vonatkozásában.

A tanulási akadályokkal küzdő, sajátos nevelési igényű diákok számára kiemelt fontosságú a digitális kompetencia fejlesztése, a korszerű IKT használat. A projekt tanulási célja, hogy a diákok maguk is alkotókká váljanak. Cél, hogy minél jobban sajátítsák el a digitális írás-tudást, hogy a tantárgyi ismeretek elsajátítása akadálymentessé váljon számukra. Cél, hogy minél sikeresebb legyen beintegrálásuk a többségi csoportokba. Kiemelten fontos célja a projektnek a sajátos nevelési igényű diákok tehetségfejlesztése. 

 Az értékelési eszközök tekintetében a pozitív értékelés a szükséges és célravezető. Olyan sok kudarcot élnek át a súlyos tanulási nehézséggel küzdő, integrált oktatásban részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekek, hogy maximális erővel kell segíteni őket, hogy valamiképpen sikerélményhez jussanak. Ehhez először is egy megelőlegezett bizalomra volt szükségük a projekt előtt, biztatva őket, hogy biztosan ügyesen meg fogják tudni oldani a feladataikat. A projekt során folyamatos inspirációt kaptak facilitátori szerepkörömben. Tehát az ő esetükben minden papír alapú értékelő rendszernél fontosabb a pozitív energiákat közvetítő pedagógusi szó. Ilyen esetekben szárnyakat kapnak, s ez így történt a projektproduktumok készítése alkalmával is. Online értékelő eszközünk a projekt végén a ClassBox  BonBonjai voltak. A gyerekek mosolygós smile-okat kaptak, megjelölve rajtuk, hogy ki, milyen területen tevékenykedett. A projektproduktumaikról szóló blogbejegyzéseikhez pedig dicsérő kommenteket írtam. Ezen kívül pedig a projektzáró ünnepségen a jutalom saját készítésű sakkpuding volt, amire projektünk címe volt tejszínhabbal ráírva, valamint egy-egy elismerő oklevél a Digitális Témahéten nyújtott szorgalmas munkáért. Az oklevelek mellé személyre szóló kis ajándékot is kaptak a gyerekek.
Az eddigiekhez képest örömteli megtapasztalás volt a projekt során, hogy a közösen végzett munkában egyre inkább megvalósult az egymás értékelése, ami az önálló tanulást  és a problémamegoldást nagymértékben segítette.

A Digitális Témahét előtt több héttel felkínáltam diákjaimnak a lehetőséget, hogy aki szeretne, építhet a Minecraft EDU játékában sakkal kapcsolatosan. A kérés az volt, hogy valakivel együtt, multiplayer módban történjen mindez. Voltak vállalkozók, akik édesapjukkal, testvérükkel, iskolatársukkal álltak össze, és már a Témahét előtt elkezdték alkotó tevékenységüket. A csapat többi tagja az általuk már ismert Sakkaréna műsorának vendége volt az internet segítségével. A Digitális Témahétre eső, aktuális schnell-parti aktív résztvevői voltak a gyerekek, valamint a műsorban szokásos QR kódban elrejtett sakkfeladványt oldották meg először analóg sakktáblán, majd saját blogjukban prezentálták megoldásaikat sakknyelven, a QR kód olvasó segítségével leolvasott sakkfeladványos kép beillesztésével. A projektproduktumaikat közös online faliújságunkra, a Padletre helyezték el.

Ahhoz, hogy a projekttevékenységeket sikeresen elvégezhessék a diákok, mint szükséges készségekként ismerniük kellett a sakkfigurák neveit, lépéseit, a sakk és matt közötti különbséget. Rendelkezniük kellett egy alapszintű digitális kompetenciával, hogy képesek legyenek az egyes programokba saját adataikkal belépni. Készségszinten kellett, hogy használják a Minecraftot. Tudniuk kellett blogbejegyzést készíteni.

A projekt során szükségünk volt asztali számítógépre, laptopra, tabletre, okostelefonra, valamint folyamatos internetre.
Nyomtatott anyagunk a Polgár Judit Sakkpalota Képességfejlesztő sakktanykönyv1, Sakkpalota1 Képességfejlesztő munkafüzet volt.

Internetes források, alkalmazások pedig a következők voltak:
Polgár Judit: Sakkpalota Program: http://sakkpalota.hu/index.php/hu/
Online, internetes alkalmazások: Anyahajó blog, mint digitális osztályterem, ahol a projekt tevékenységnaplója szerepel, Bloghajók, ahol a diákok a projektproduktumaikat dokumentálták. Padlet, a produktumok közös megjelenése, megosztása, ClassBox, iskolai közösségi oldal, Minecraft EDU, nyílt játékterű, építkezős videojáték, QR kód olvasó alkalmazás, az Office Mix képernyővideójának, valamint a Movie maker  használata, saját YouTube csatornák megnyitása. Képmetsző és linkrövidítő alkalmazása

Mint már említettem, hogy a Polgár Judit Sakkpalota Programját koncentrikus körökként bővítve ismerjük meg, dolgozzuk fel. Ez örömteli módon lett látható a Digitális Témahetünk során. 
Mindenekelőtt és mindenekfelett legfőbb hozadéka projektünknek az, hogy megtapasztalhattuk a sakk összekötő erejét, ami alkalmas osztálytársak, testvérek, gyermekek, szülők, diákok pedagógusok együttműködésére.  A játék csodálatosan össze tudja kovácsolni emberi kapcsolatainkat. A projekttevékenységek során készült videók ékes bizonyítékai ennek. Álljanak hát sorban itt, beszéljenek helyettem a spontán felvételek!

Barnus és Édesapja Zsolt csodálatos meglepetést készített számunkra, amit a Digitális Témahét második napján, kedden mutattak be Barni osztályában. A Minecraft játékban programoztak sakktáblát sakkfigurákkal, de a többiről hadd beszéljenek a felvételek:


Matyi is Édesapjával alkotott csodálatos módon. Munkájukba még Édesanyja is beszállt néhány jó tanáccsal. Matyi első szárnypróbálgatása is megvalósult, hiszen néhány jelenet erejéig ő maga prezentálta tevékenységét képernyővideón keresztül a Minecraft EDU világában:


Matyi előzetes tervrajza a bástyáról

Balázs is kollaboratív módon, multiplayer verzióban épített kisöccsével egy csodálatos SakkszigetetViktor és Kristóf  hatalmas teljesítménye, hogy elkészítették első YouTube Minecraft EDU-s videójukat az Office Mix képernyővideós alkalmazással. Számomra fergeteges élmény volt kettejük közös munkája, amibe még engem is belevontak. Nagy bátorsággal kapcsolódtam be én is világukba. S ha olykor-olykor megakadtam mozgásomban, a két fiú profi módon kisegített egy-két mozdulattal. Az alábbi videók nem rövidek ugyan, de sajnáltam volna megkurtítani őket, hiszen olyan pillanatokat éltünk meg ez idő alatt, ami ritkán adatik meg diák és pedagógus kapcsolatában:

Először jöjjön Kristóf Minecraft EDU-s videója, amelynek egy Sakkbirodalom építése a témája:


Viktor videója következzen ezután, ami tulajdonképpen ugyanabban a világban játszódik, mint ahol Kristóf épít, csak egy kicsit távolabb tőle. Viktor egy hatalmas fekete királyt alkotott, amire a végén felettébb büszke volt:Szerény személyem is részt vett a nagy Minecraft EDU-s projektben. Bár arra nem vállalkoztam, hogy az építésben segítsem a fiúkat, de vittem a játékban megtalálható kamerát magammal, és szorgalmasan fotóztam az építkezést. A közös fotóbeállítás azonban meghaladta képességeimet. De a két "szakember" egymást túllicitálva sietett segítségemre, és végül hatalmas örömünkre egy közös, hármas fotóval fejeztük be tevékenységünket:Miközben alkottunk Minecraft EDU-s világunkban, és vettük fel ténykedésünket képernyővideóval, háttérben be volt kapcsolva digitális fényképezőgépem állványra szerelve. Ebből a perspektívából is lesz a 4.nap videójában néhány felvétel, de előbb következzenek időrendben azok a zanzásított összefoglaló videók, amik a Digitális Témahét napjairól készültek Anyahajó Stúdiónkban. Mint ahogyan az előzőekben írtam, a csapat másik része a Sakkaréna vendége volt az internet segítségével:

S íme kis ízelítő a projektzáró ünnepünkből:
Bár beszámolóm elején summázva bemutattam projektünket egy rövid videón keresztül, ám most szavakban is megfogalmazom tapasztalataimat összefoglalásként.
Igen hálás vagyok Polgár Juditnak, hogy tudását átadta az iskoláknak, az utánunk jövő generációknak. Felettébb örülök, hogy a gyógypedagógia kaphatott ezen keresztül egy olyan segítséget, ami a fejlesztés területén  innovációt jelenthet. Tudjuk, hiszen tanultuk, melyek is a 21.századi készségek, amelyekkel a mai diákoknak szükségszerűen rendelkezniük kell, milyen is az a a 21.századi tanulásszervezés, amely a hasznos és élményszerű, a mai tanulók igényeihez szabott tudást közvetít, és milyen egy 21. századi projekt, ami az oktatás területén megújulást teremt. Ezek fényében bátorkodom megállapítani, hogy a Sakkpalota Programja és annak digitális adaptációja megfelel a kor követelményeinek. Alkalmas a tudásépítésre, Erre csupán néhány példa a most megszületett Minecraft EDU-s építkezés, benne a programozás is elrejtve. Leszűkítve csak a mostani projektünk címére, a szociális készségek tanulása  területén új tudást sajátítottak el a gyerekek. Polgár Judit jelmondata, amely szerint "A sakk összeköt minket", egy szimbolikus jelleget öltve a nemzetköziség együttes örömét fogalmazza meg. Tovább haladva a 21. készségek sorában a projektben szépen megvalósult az együttműködés is, hiszen ki-ki társával, kettesben, hármasban, majd a Sakkaréna adásán keresztül a Polgár Judit csapatával, s legvégül a Padleten összegyűlt projektproduktumok láttán mindenki érezte, nem magányosan vesz részt a gyógypedagógiai fejlesztésben, hanem egy nagy csapattal, játékosan együttműködve, és persze a fejlesztő foglalkozás kötelességszerű követelését mit sem érezve. A 21. századi tanulásszervezés innovatív eszköze a korszerű és szakszerű IKT használat. Projektünkbe - meglátásom szerint -  szépen illeszkedik a manuális táblajáték gazdagításaképpen a digitális világ-adta lehetőség. Az internet csodás találmány ahhoz, hogy projektünk címe, miszerint "A sakk összeköt minket" messzi távolságokra is megvalósulhasson. 
Sarkalatos pontként szerepel a 21. századi képességeknél a problémamegoldás témaköre. Erre is lehetőséget ad a szóban forgó projekt. És itt most kétfelől teszek említést ezt a kérdést illetően. A diákok számára a sakktáblán felállított feladvány egy valós probléma, amit meg kell oldaniuk. A játék során olyan stratégiai  készségeket sajátítanak el, ami a valós életben kialakult hasonló helyzetek megoldásában segítheti őket. Az iskolai oktatás oldaláról tekintve pedig súlyos problémát oldhat meg a projektötlet. Ez pedig nem más, mint az integráció, sőt az inklúzió, azaz a befogadás kérdése. A sakkjáték, és a hozzákapcsolódó digitális adaptáció, kiemelten a Minecraft alkalmazása olyan összekötő kapocs a diákok között, hogy észbe sem jut egyikőjüknél sem, hogy ki az "SNI-s" gyerek, és ki nem. Ugyanez valósulhat meg a pedagógusok részéről is, hiszen ezzel a fejlesztő módszerrel olyan tudásra tehetnek szert a tanulási akadályokkal terhelt diákok, akik adott esetben úgynevezett ép társaikat előzhetik meg. Erre kiemelten ékeskedő példa Barnus előadása osztálytársai és tanárai jelenlétében. A tantárgyi tudás elsajátításában is sokat segíthet a Sakkpalota Program, különösképpen, ha egy pedagógus is alkalmazza, különböző tantárgyaiba integrálva. De nemcsak a többségi pedagógusok számára lehet könnyebbség a sajátos nevelési igényű gyermekekkel  bánásmódban, hanem az utazó gyógypedagógusoknak is, Ugyanis nem könnyű motiválni a gyermekeket az amúgy is túlterhelt viszonyok között fárasztó gyakorlatokra. A sakkal történő készségfejlesztés viszont informális, élményszerű tanulási folyamatot adhat.
A 21.századi készségek között említendő az önszabályozás is, ami szintén fellelhető a projekt során. A Minecraft EDU-s csapat szabad kezet kapott az alkotásra, csupán a témakört kellett, hogy figyelembe vegyék a gyerekek. A többi tevékenységet társaikkal karöltve maguk tervezték meg. A Sakkaréna látogatói is gyakorolhatták ezt a fajta tanulási stratégiát. Facilitátori szerepkörömben ők maguk voltak motiváltak abban, hogy feladataikat elvégezzék sikeresen.
Végül a kommunikációról , mint a 21.századi készségekről szólva, kiváltképpen alkalmas volt a projekt ennek megvalósulására. Egyrészt a hozzám járó gyermekek nem elszigetelten, hanem csapatként élték át az eseményeket. Habár kettőnként járnak be hozzám, de a Padleten láthatták egymás produktumát, majd mindenki együtt örülhetett a projektzáró ünnepségen. A Sakkaréna kapcsán szinte személyes ismerősként tekintenek Polgár Juditra és a többi versenyzőre. Blogbejegyzéseikben megosztott videójuk és a többi projektproduktumuk eljut sokakhoz, személy szerint Polgár Judithoz is, s erre ők felettébb büszkék.
A sakk képességfejlesztő lehetőségei mellett nem titkolt vágyam az, hogy médiatudatosságra neveljem a hozzám járó diákokat. Valós problémaként jelentkezik a rájuk leselkedő internet-adta sok-sok veszély. Azt tudjuk már, hogy tiltással eredményt nem tudunk elérni. Így, akkor remélhetünk sikert, ha a káros tartalmak helyett valami olyat tudunk nyújtani, ami örömöt, izgalmat, élményt jelent számukra. Nem könnyű példaképet találni, vagy más értékes tartalmat felkínálni  manapság a média által sugallt rossz értelmű celebek világában. Ezért igyekszem a rám bízott gyermekekben a sakk iránti szeretet elhinteni, ilyen irányú műsorokra figyelmüket ráirányítani, s ez által Polgár Juditot is, mint példaképet eléjük állítani. A digitális eszközök felkínálásával is az okos értelmes internethasználatra szeretném őket tanítani. Így a projekt során már tudatosan használták saját email címüket, blogjaikat. Készségszinten olvasták le a QR kódokat, és szerkesztették közös Padlet faliújságunkat. A kellő idejében megismertetett Minecraft EDU játéka is nagy segítség lehet abban, hogy ne káros videojátékokba merüljenek el, amiből azután már nem könnyű kihozni őket.

Poszterünk a Digitális Témahétről:


Digitális Témahét 2017 from Szeverényi Irma

Padlet közös online faliújságunk, rajta a projektproduktumokkal:

Made with Padlet

S a BonBonok és  oklevelek egyike:Projektünk nem ért véget a Digitális Témahéttel, hiszen a 2016-ban "vízbedobott kavics" további "koncentrikus köröket" ír le. Reménységem, hogy a kis Anyahajó Csapatnak további motivációt, örömöt és élményt adhat a jövőben is a  Sakkpalota Program.

2017. április 1., szombat

Egy "vízbe dobott kavics" története - avagy Digitális Témahét koncentrikus körökbenGyermekkorom boldog pillanatai közé tartozott az, amikor kavicsot dobtam a vízbe, és gyönyörködtem, ahogyan az koncentrikus köröket írt le. Ez jutott eszembe, amikor azon töprengtem, mi is legyen a címe a közelgő Digitális Témahetünk projektjének. 2015. decemberében végeztem el a Polgár Judit által fémjelzett Sakkpalota képzést. Képletesen szólva akkor "hajítottam kavicsot Anyahajónk tengerébe", s azóta csodáljuk a "koncentrikus köröket a vízben". Azaz azóta haladunk a sakk képességfejlesztő ismereteiben koncentrikus felépítéssel. A már elsajátított tudást ismételve mindig valami új, magasabb szint következik, amelyeket a gyermekek játékos formában, szinte informális módon sajátítanak el. Hangsúlyozottan szükséges kiemelni, hogy a Sakkpalota Program, és annak digitális adaptációja kiválóan alkalmas a sajátos nevelési igényű gyermekek IKT-val támogatott komplex személyiségfejlesztésére. Saját csoportunkra adaptálva olyan lehetőséget biztosít, amely nem szétszabdalva teszi a gyerekek elé a számtalan fejlesztési feladatot, hanem egy ősidők óta ismert, hasznos, és sokak által kedvelt játékba, a sakkba  ágyazva. Kiváló abban a tekintetben is, hogy a manuálisan játszható táblajáték jelen van, de mellette a 21.század kihívásainak megfelelő módon sikeresen lehet a program több mozzanatát, játékos elemét, számos feladatát digitális változatban a diákok számára elkészíteni. Nagy projektbe vágtuk tehát fejszénket 2016. januárjában. Közeledve az első Digitális Témahétre kézenfekvő volt, hogy az éppen akkor gyűrűző "koncentrikus kör" volt projektünk témája, azaz a sakk és a matt közötti különbséget dolgoztuk fel digitalizált adaptációval. Nagy örömünkre nyertes lehetett pályázatunk, amivel két Lego robottal gazdagodott Anyahajó Stúdiónk. Természetszerű számomra, hogy ebben az évben is a 2016. januárjában "vízbe dobott kavics" most "gyűrűző köréről" szóljon projektünk. Tavaly októberében került megrendezésre a 10. Világsakkfesztivál, ahova néhány kisdiákommal el is látogattunk. Ez az esemény hívta életre a Polgár Judit által megfogalmazott jelmondatot, amely szerint: " A sakk összeköt minket". A világ számos országából érkeztek fotók, amelyek egy nagy közös albumba gyűjtve láttak napvilágot a Világsakkfesztivál Facebook oldalán. Természetesen a mi kis Csapatunk is csatlakozott a nagy egészhez, s egy hetes projektünkkel vettünk részt a nemzetközi Világsakkfesztivál eseményében.  S ahogyan az a mesében szokott lenni: teltek-múltak a hetek, s immár elérkezett kis csapatunk oda, hogy a sakktábla fogalmán, annak mezőinek számán, a sakkfigurák megnevezésén, azoknak számértékén  s a táblán való helyének meghatározásán, az alapállás ismeretén kívül, a figurák lépéseinek tudatában tisztában vannak azzal, hogy mi a sáncolás, tudják, hogy milyen veszélyes magára hagyni a királyt. A koncentrikus körök mentén megismerték az alapsori mattot, a döntetlent, a megnyitást, a miniatűr sakkjátszmát s a susztermattot. Készülő projektünkben most a sakk összekötő erejét szeretnénk bemutatni. Azt, ahogyan ez a játék összeköthet gyermekeket szüleikkel , pedagógusokat kisdiákjaikkal, ismerősöket ismeretlenekkel, egyszerű embereket, nagy hírességekkel, országokat, városokat, földrészeket, végső soron nem túlzás állítani , hogy a játék megmozgathatja kis földbolygónk számtalan helyét akár egy időben is. Ugyanis egy ilyen tervet dédelget Polgár Judit a jövőt illetően. A mi kis Anyahajónkban ezt a közösségi érzést  kívánom munkálni a hozzám járom gyermekekben. De még mielőtt elérkeznénk a 2017. esztendő Digitális Témahetéhez, át szeretnék nyújtani egy kis csokrot , némi ízelítőt nyújtva abból ,  hogy a jövő héten megvalósuló projektünk előtt milyen "köröket futottunk le" az elmúlt hónapokban, hetekben. Bár a vízbe dobott kavics verte hullámzó köröcskék eltűnnek, ám, a mi "köreink " eseményeiből maradandó emlékek, élmények születtek kis digitális fényképezőgépemnek köszönhetően. 

Így nyújtom át kedves Olvasóim számára a következő felvételeket:Nagy várakozással tekintünk a jövő héten megrendezésre kerülő Digitális Témahét elé. Bár Csapatunk kicsinyke, de úgy gondolom, képességeinkhez, lehetőségeinkhez, adottságainkhoz képest "nagy köröket" futunk be.