2018. március 31., szombat

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 35. - "Nem láttál még Isten-keresztet?


Mint már említettem, szeretem, és gyűjtöm az "Aranymondásokat". Márk kis tanítványom kérdése gazdagítja kelléktáromat. A következő két és fél perces videóhoz nem szükséges bő magyarázat.
Úgy gondolom, magáért beszél e néhány pillanat abból az együttes munkából, amely során a fiúk a kisszékelyi templom belső berendezéseit alkották meg. Szívem egyik csücske, Márkókám lenyűgözött komolyságával, ahogyan a feszületet készítette. Barátja némi tájékozatlanságot mutatott e dologban, amire ő sajátos megfogalmazással tette fel a kérdést: "Nem láttál még Isten-keresztet"?
Milyen jó, ha nem mi akarjuk szakadatlan meghatározni egy óra menetét...

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 34. - "Irma néni! Együtt mindig jobb!"


Gyűjtöm az "aranymondásokat" ... Hála a hozzám járó gyermekeknek, mert az elmúlt évek során gazdag gyűjteménnyel ajándékoztak meg. Legutóbb Rolikám szépséges mondatát tettem kelléktáramba.
Tőle származik a címben megfogalmazott gondolat. Rövid története az, hogy feltettem a gyerekeknek azt a kérdést, hogy a megépített Kisszékely világában NPC karaktereinkkel együtt szerepeljünk a falucska valamelyik helyén, vagy legyünk elszórtan, ki itt, ki ott. Ekkor válaszolt Roli azonnal, spontán módon: "Irma néni! Együtt mindig jobb, ahogy tartja a mondás." Ezek azok a pillanatok, amikor minden kétségem elszáll, hogy a Minecraft alkalmazásával netán rossz úton haladok. Ismét egy csodás bizonyíték, hogy megfelelő módon használva nemhogy elszigetelődést, függőséget okozna ez a játék, hanem éppen ellenkezőleg : az egybetartozás örömét, a közös munkálkodás utáni  vágy beteljesülését , egyszersmind emberi életünk értelmét eredményezheti. Roli mondatát a most következő kis videó 2-ik perce végén hallhatjuk, láthatjuk.
Egyébiránt a 34. epizódban sok történés van igencsak rövidített formában. Mint már említettem, Roli specialitása a házépítés. Viszont ekkortájt nagyon sürgőssé vált a szőlőhegyek telepítése, a présházak építése. Próbáltuk Rolit rászedni eme tevékenységre, de valahogyan ez a "kabát " nem illett személyiségére. Így hát váltottunk, s ő ment a Szabadság utcában parasztházakat építeni, Balázs pedig átvette a szőlőhegyen a szőlő telepítését, valamint a pinceépület elkészítését. Látható a videófelvételen ismét Norbi, a szorgalmas "vendégmunkás", aki mindig vállalja az aktuális, fontos teendőket, most éppen a Kisszékelyt körülvevő dombság erdőtelepítését. Barni pedig szokásos módon bent a világban jár-kel, mint amolyan felelős építkezés vezető, s amikor ,  s ahol csak kell, ott terem, és azonmód segít a problémás helyzeten. Tulajdonképpen ezek az alkalmak dupla órás, tömbösített foglalkozások, ahol hosszú perceken át a vidófelvevőm bekapcsolt állapotban van. Tehát workshop-videókrónikáim csupán rövid összefoglalói az építkezési folyamatoknak. Ahogyan erről már írtam is, igyekszem a felvételeket úgy megszerkeszteni, hogy azok a pillanatok inspirálóak legyenek úgy a magam , mint Kedves Olvasóim számára, akik megtisztelnek azzal, hogy belepillantanak különleges műhelymunkámba.

Íme itt a következő pillanatfelvétel egy másfél órás építésből: 


Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 33. - Projektvezetők mentori szerepben


A következő epizód első néhány pillanata Rolikám öröméről szól. Neki ugyanis egy hét kényszerpihenőre kellett mennie betegsége miatt. Aggódott is, nehogy lemaradjon a munkában. Az ő specialitása a házépítés, így nem is egy kisszékelyi épület az ő alkotása. A megörökített jelenetben az egyik megépült lakózázát láthatjuk éppen. 
Videókrónikám további perceiben két projektvezetőnk, Barni és helyettese, Balázs remekel. Barni folyamatosan járja a  Minecraft EDU-ban a terepet, figyelve, hogy minden a helyén legyen. Balázs már a készülő faluról szóló bemutatóvideót próbálgatja, miközben mindketten Zsókának és Szabinának segítenek. Ekkor is a hőnszeretett facilitátori szerep jutott nekem.  Kellő szerénységgel igyekszem megállapítani azt, hogy Barninak és Balázsnak vannak ugyan  különleges adottságai, de ha képességeik kibontakoztatásához nem adunk számukra lehetőséget, akkor ezekből semmit nem láthatnánk meg. Tehát a kis fiókáinkat bizony engednünk kell szárnyalni, még ha ez néha kockázatos is. Viszont, ha a fecskemama bemutatja nekik a repülés mesterségét, körözve előttük szakadatlan, akkor a jó példa bátorságot és szárnyakat ad számukra. És egyszercsak saját magát látja repülni kis fiókáiban... Néha-néha ez a csodálatos pillanat is megadatik mostanság számomra akkor, amikor saját szavaimat, mentalitásomat ismerem fel "kicsi Madaraimban". 
Balázs ismét megörvendeztetett ezekben a percekben. Neki mindig vannak teljesen önálló ötletei, amelyek - néhány kivétellel - számomra örömteli meglepetések. Ekkor pl azt találta ki hirtelen, hogy munka közben felolvassa az arra a hétre elkészített ütemtervemet, amit digitális osztálytermünkben, az Anyahajó blogban írtam le. Ennek köszönhetően most egy kis helyzetjelentést kap a Kedves Olvasó a március 5-ikei állapotról:

2018. március 30., péntek

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 32. - És megjött az erősítés is...Workshop - videókrónikám 32. fejezetéhez érve immár két hónap van hátunk mögött az időben. Március elejét írtuk, amikor a következő felvétel készült. Izgalmas napokat éltünk át, hiszen egyre világosabb lett előttünk, hogy projektünk nem kis vállalás.  Szerencsére vannak a csapatban igen lelkes tagok, akik felnőtt módon szívükön viselik az ügyet, s problémák esetén együtt törjük a fejünket megoldást keresve. A videó elején  Adrián köszön be a tőle ismert csupaszív módon, majd egy pillanatra Balázs mutatja be a hátralévő tennivalók ütemtervét, amit ő állított össze önszorgalomból otthon. Ezután megjelenik egy fiúcska Norbi, akit Adrián hozott meg az Anyahajó Stúdióba, hogy erősítse az építkező csapatot. Ugyanis a betegségek és egyéb okok miatti hiányzás bizony hátráltatta a haladásunkat. Bár Adrián büszkén navigálta osztálytársát a kisszékelyi Szabadság utca építésénél, de Barni segítsége azért itt is elkélt. Hálás voltam, hogy a délutáni órákban a kis Vendégmunkásokat elengedték pedagógusaik , hogy segítsenek nekünk. Ugyanis Norbi látogatása után elkezdődött a sorbanállás, ki mikor jöhet be , és lehet részese valamiben az építésnek. 
Döbbenetes és örömteli számomra, hogy micsoda összekötő ereje van a gyerekek között a Minecraftnak! S ha szerves tagjaivá válhatunk ennek a közösségnek, akkor valami csodaságok születhetnek meg. Az újonnan érkező fiúknak, lányoknak , így Norbinak is megmutattuk a Gyöngyfalucska már elkészült részeit. Ámulva nézik a dombokat, tavakat, völgyeket, a Kilátót, a templomot és még sorolhatnám a többi építményt, amit a kis szorgos kezek alkottak meg. Én pedig boldogan nézem csillogó szemeiket, és annyira örülök, hogy becserkésztem világukba valami szépet, értékeset. nemeset.

Íme:

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 31. - Diskurzus a Barátok tavánálA jelen epizódban annak lehetünk tanúi, hogy egy közös játék során miként nyílhatnak meg a kommunikációs csatornák. Láthatjuk, hogy ha pedagógusként játszótárssá válunk diákjaink számára, még akár egy videójáték során is, olyan bizalmi légkör vehet körül minket, amelyben a legmélyebb titkainkat is megoszthatjuk egymással:


2018. március 28., szerda

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 30. - Rövid summa építés közbenMint már az előző fejezetek egyikében említettem,  Balázs később kapcsolódott be az építkezésbe felvételi elfoglaltságai miatt. Ám annál komolyabban, felelősségteljesen áll Barni mellé, hogy a projektvezetéssel járó terhek egy részét válláról levegye.  

A felvételben az építési folyamat rövid summázata látható. A videó egy 60 perces komoly, elmélyült munka zanzásított változata, amely a diák és pedagógus szép együttműködéséről tanúskodik:


2018. március 23., péntek

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 29. - Kis lépések nagy örömmelEgy juhnyály terelgetésénél fontos, hogy a pásztor a bárányok lépése szerint haladjon, ügyelve rájuk, hogy a többiektől senki le ne maradjon. Ez a szempont Kisszékely építése során nálunk is igen fontos. Mint ahogyan egy szülő boldog tud lenni kisgyermeke első lépései láttán, úgy lehet örülni annak, ha a csapatban pici lépésekkel ugyan, de elindul valaki az ismeretszerzés útján. Tapasztalatom szerint könnyebb ezt a pásztori attitűdöt magáévá tenni annak, aki maga is botorkálva kezd el megtanulni valamilyen mesterséget, hiszen belülről fogja tudni, milyen nehézségei vannak egy-egy készég elsajátításának. 

Workshop-videókrónikám 29. fejezete két kis "Báránykámról" szól, akikkel együtt lestük el, mit tudnak a "nagyok" ... Látszólag egy játék az egész, de valójában sokkal nagyobb a tét! Ismét csak azt mondom, hogy a Minecraft EDU remek lehetőség. Ahhoz, hogy Matyikám egy kisszékelyi házat berendezéssel, udvarral, kutyaóllal megépíthessen, és Izukám önállóan (!) vessen búzát a kisszékelyi határban, több részképesség együttes működése szükséges. Ezeket a készségeket pedig ilyen interaktív, élménydús környezetben teszik magukévá. S ennek a fejlesztési folyamatnak a hozzáadott értéke igen nagy! Hiszen nem szétszabdalt módon, külön-külön területenként , olykor nehézkes gyakoroltatások révén lesznek ügyesebbek, hanem egy aktív tevékenységben. S az így megszerzett tudás szimulátorként szolgálhat egy majdani,  valós életben történő gyakorlathoz. 

Így adom át a következő néhány percet, hogy mindezeket ismerve, örömünk teljes legyen:


2018. március 22., csütörtök

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 28. - Feszült helyzet templomépítés közbenKét jóbarát közös vállalás alapján építi Kisszékely templomát. A munka során vélemények, álláspontok ütköznek. Nem könnyű a konszenzusra jutás. Az érvek ütköztetésével azonban szépen tanulhatják a vitakultúrát.


2018. március 21., szerda

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 27. - Munkában a lánybrigádProjektnaplónkat Anyahajó blogunkban vezetem, ahol január óta hétről-hétre írom meg a tennivalóinkat. Fotókat készítek az építkezés különböző területeiről, megjelölve, hogy ki, mivel folytatja tovább a munkát. Ezt a foglalkozások elején  vagy én, vagy valaki jó olvasó diák olvassa el. Így, ha nem is vagyunk mindannyian  együtt a napok alatt, de mindenki összefüggéseiben látja a tevékenység-folyamatot. Mint már írtam, többször szükséges az újratervezés különböző okoknál fogva, de ez mindannyiunk rugalmas tervezési készségeit élesíti, gazdagítja
A most következő videófelvételnek az ad kiemelt értéket, hogy lányok építkeznek benne. Térszemléletük remekül segíti őket a kockákból kirakott dombok és szántóföldek telepítésében. Csodálva őket, olykor elgondolkozom, és belülről csak azt óhajtom, hogy minél több pedagógus felismerje a Minecraftban rejlő oktatási-nevelési lehetőséget. Ugyanis ezáltal a tanulási nehézséggel küzdő diákok is fel tudnak mutatni olyan tudást, olyan képességeket, amely tantárgyi vonatkozásban is pozitív értékelést eredményezhet.
Mondanom sem kell, ebben az epizódban is szerepcsere történt a Kislányokat és engem illetően. De ezt olyan örömmel vállalom, hiszen látom, hogyan elevenednek, hogyan válnak motiválttá az építésben. Oly' annyira, hogy a 7 perces kis filmecske 5-ik perce táján Zsókám felnőttként álmodja meg közös jövőnket, mint akinek ez az egész így, ahogy van boldogságot jelent.
A videó befejező pillanatában projektvezetőnk, Barni is megjelenik, hiszen - bár nélküle folyt most az építkezés - akkor vagyunk nyugodtak, ha jóváhagyja munkánkat.

Következzen hát a "Lánybrigád" néhány perces bemutatója:


2018. március 19., hétfő

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 26. - Közös összefogássalA most következő videó a közös összefogás szép példáját mutatja be, ahol Barnus segít Viktornak a Sasfészek Vendégház építésében, engem pedig Ábris vezet be a dombépítés rejtelmeibe. Mondhatnám úgy is, hogy ez egy örömteli sikertörténet. Csak éppen hozzá kell tennem ehhez azt is, hogy nem egy égből pottyant meseként született meg, hanem bizony sok küzdelem , próbálkozás előzte meg. Ugyanis két különleges fiúcskát kellett beterelni egy közös és felelősségteljes építkezésbe, ami számukra, de számomra is nagy kihívást jelentett. Viktorkám ugyanis izzig-vérig Youtuberként szeret részt venni a közös munkában, aminek persze végtelenül örülök, de képzelete száguld hetedhét országon túl is, amit azonban csak korlátozottan használhat Kisszékely építése során. Egy folyamat eredménye, hogy szépen el tudta fogadni Barni segítségét a Sasfészek Vendégház építésében, és le tudott mondani az általa elképzelt megvalósításról. Ábriskám is hasonló módon végtelen távolságokba szeret repülni Elytra szárnyain, és módfelett kedvel felfedezni újdonságokat a terepen. Ezért voltam boldog, hogy ezek ellenére sikerült őt megtartanom komoly feladathelyzetben. Ez pedig a dombépítés és a szántóföld telepítése volt a projektben. Az motiválhatta őt a tevékenységben, hogy nekem kellett elmagyaráznia a dolgokat, mit, mivel és hogyan készítsek. Ez a szerepcsere annyira segíti ezeket a gyerekeket az önbecsülésben, az önbizalom erősítésben, hiszen állandó figyelmeztetés kíséri útjukat, mert vagy ezt, vagy azt felejtik el, vagy itt, vagy ott történik velük valami nem kívánatos szituáció frusztrált helyzetükben.
Egyszóval: szoktuk mondani, semmit nem adnak ingyen... Ez így igaz a mi esetünkben is teljes mértékben! Keressük, kutatjuk a jó megoldásokat oktatási-nevelési módszereinkben. S ha egyszer csak megszületik valami, amiről álmodtunk, s amiért oly' sokat tettünk, hát munkánk jutalmául diákjainkkal együtt örülhetünk.

Íme egy csepp ebből az örömből:


2018. március 18., vasárnap

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 25. - Félidőtájt a nagy projektbenA most következő felvétel tanúsága szerint nem csüggednek a fiúk a több hete tartó projekt ellenére sem. Sőt! Motiváltságuk, lelkesedésük szavaikból tetten érhető.
Tudjuk, egy csapatmunkában mindig vannak húzóerők, akikre támaszkodnunk lehet, és vannak, akiknek munkájában segítenük kell. Kisszékelyi nagy projektünkben Barni, mint projektvezetőnk egyértelműen a motorja az építésnek. De szépen felsorakozik mellé Roli és Kristóf is. Balázs, aki az elmúlt években szinte munkatársként szerepelt projektjeinkben, kicsit később kapcsolódott be az építésbe. Ennek oka, hogy ballagó diákként a felvételi procedúrákkal volt elfoglalva. Most azonban, teljes bedobással vártára állt, és a mostanság kissé betegeskedő Barnikánk mellé szegődött projektvezető helyettesként. Nem csupán részmunkákat végez a terepen, hanem felelőségteljesen osztja be időnket, tennivalóinkat, hogy elérjük kitűzött célunkat. Ehhez elengedhetetlen, hogy folyamatosan értékeljük teljesítményünket, értékeljük egymás munkáját,- azaz az elismerések mellett jelezzük a hiányt. Ebből a stratégiából kapunk némi ízelítőt workshop-videókrónikám 25. epizódjában. Ahogyan majd láthatjuk, Balázskám nem hazudtolta meg ebben a projektben sem önmagát. Humora, huncutsága magával ragadó, el nem feledhető. Bár néha próbálja a határokat feszegetni, de azért sikeresen tudom őt a tisztelet medrébe visszaterelni. Néhány hetünk van már csak a búcsúig, és úgy érzem, Kisszékely építése méltóképpen fogja közös útunkat megkoronázni.

Lépj hát be Kedves Vendég Anyahajó Stúdiónba, és légy részese hét perces Workshopunknak!


2018. március 17., szombat

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 24. - Tanítva tanulniCsapatunk több tagja is szorgalmasan nézi a Youtuberek által készített Minecraft videókat. Okosodnak is szépen tőlük, sőt ők maguk is kedvenceik bőrébe bújva próbálgatják szárnyaikat. Én cseppet sem bánom, hiszen ez is tulajdonképpen egy informális tanulás számukra. A videófelvétel készítése közben multiszenzoros érzékelésük fejlődik, hiszen több csatornát is igénybe vesz a tevékenység. Miközben alkotnak, már mesélik is a történetet. A szóbeli szövegalkotásnak modern, újszerű gyakorló terepe. Kortársakhoz szólnak a videóban, ami oldottá, barátságossá teszi a helyzetet. Senki számára nem kötelező a feladat. Saját headsetjük a szekrényemben áll, s ha motivációt érez valaki arra, hogy éppen videót is készítsen alkotás közben, hát önként szabadon nekikezd a felvételnek. Így tett Adrián is egy napon, amiből a most következő videóban is felvillantok egy-két pillanatot.
Egyébiránt workshop-videókrónikám jelen kis epizódja szép példája a tanítva tanulásnak. Mihelyst megtanulunk ugyanis valamit az építés során, azonnal tanítjuk is a másikat arra . Ígéretes tudásépítés ez a Csapatban:


Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 23. - Szántóföldtelepítés távsegítséggelMint tudjuk, egy projekt megvalósítása során lehetnek kockázati tényezők. Egy ilyen pl. amikor a projektvezető beteg lesz, és magára marad a kis építkező sereg. Ez nálunk be is következett, s azonnal megoldást kellett találnunk, hogy a munka Barni távolléte miatt sem álljon meg. Szerencsénkre nem volt olyan súlyos a baj, így távsegítséget kaptunk Barnikánktól az internet segítségével. Végül is hasznunkra vált a dolog, hiszen újabb kompetenciákkal lettünk gazdagabbak  digitális tudásunkat illetően. Workshop-videókrónikám következő része csupán négy perces, viszont  - úgy gondolom - több szempontból is fontos az üzenetértéke. Egyrészt a most említett összekapcsolódási lehetőség az interneten segítségül más esetekben is hasznos lehet. Másrészt megerősíteni kívánom a Minecraft EDU üdvös voltát Matyikám rövid kis szereplése által. Valahogy olyan játék ez, ahol a tudásmegosztásnál szépen eltűnik az SNI nem SNI gyerek közötti különbségtétel. Mindenki a maga fejlődési ütemében halad előre, és amit megtanul, azt azonnal használni is tudja a játékban mégpedig produktív módon, alkotás kerül ki a kezéből. Ez olyan magabiztossá tudja tenni őt a tevékenységben, hogy háttérbe szorul az egyéb részképesség-hiánya miatti kudarcélménye, netán szégyenérzete. És meg kell erősíteni azt a meggyőződésemet, hogy informális, játékos módon ugyan, de hasznos tudást szereznek játék során a gyerekek. S az tetszik benne különösen, hogy a legegyszerűbb alapképességek fejlesztésétől kezdve  fokozatosan mélyülő ismeretet szerezhetnek általa a gyerekek. Erre kiváló példa Iza esete, aki számára fontos és szükséges pl. az egérhasználat gyakorlása, a bal jobb irányok rögzítése, a szem-kéz koordináció fejlesztése, ismeretszerzés a főfogalom alá rendezés témakörében, -hogy csak a legfontosabbakat említsem.  Mindezt a szántóföldtelepítés cselekvő tevékenység sorozatában olyan módon gyakorolhatja, amely interaktív, élményszerű, és ha jól teszi dolgát, akkor annak buzanövekedés a jutalma. 

Pillantsunk hát be Anyahajó Stúdiónkba e néhány pillanatra!


2018. március 14., szerda

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 22. - Szántóföldtelepítés némi veszéllyel tarkítvaHa valaki kételkedik abban, hogy van-e egyáltalán köze a fejlesztéshez a Minecraftnak, hát bátran merem ajánlani neki, hogy fogjon bele pl. egy szántóföldtelepítésbe úgy multiplayer módban. 
Mindig híve voltam annak, hogy saját magamon próbáljak ki különböző oktató-, fejlesztőjátékokat, online alkalmazásokat, hogy a bőrömön tapasztaljam meg annak hatékony, avagy káros voltát. 
A mostani kisszékelyi projektünk hatalmas tárház ahhoz, hogy ezt a módszert alkalmazzam, hiszen én magam is karakterként szerepelek a többi kis építkező között. 
A most következő 5 és fél perc csattanója tulajdonképpen "Butaságom története..." Lehet, hogy a Minecrafthoz értő Olvasóim mosolyogni fognak rajta, ám benne hagytam a videóban. Nyugodtan nevessen bárki, hiszen Balázskámmal is ezt tettük. 
Komoly koncentrált, összehangolt munkával végeztük a szántóföld telepítését. Eszközeinket, a kapát, a vetőmagot, a csontlisztet váltogatva tartottuk kezünkben. Itt azután szükség volt az osztott figyelemre, hogy tudja az ember, melyik betűt, melyik kezével üsse le a billentyűzeten ahhoz, hogy a képernyőt figyelve eligazodjon a terepen. Szépen haladtunk, s már csak a szokásos fotózásra készülődtünk a Minecraft program kamerájával, amikor egy óvatlan pillanatban vízzel árasztottam el az előttünk lévő földet. Balázskám lélekjelenlétének köszönhetően gyorsan blokkokkal meggátolta a víz tovább terjedését. S amikor segíteni akartam neki, hát éppen az eszköztárban lévő TNT robbanószerkezetet kaptam fel, és azt tettem le hirtelen. Ettől persze úgy megijedtem, hiszen tudtam, hogy ez a blokk nem kis veszélyt rejteget. Végül megtaláltuk s megoldást Balázs segítségével, mert gyorsan letiltottuk a robbanóanyagok engedélyezését a beállítások menüjében.
Egyszóval: maradandó élményünkké vált ez a foglalkozás is, amely már az ötödik éve hozzám járó Balázskámmal immár a sokadik. 

Így történt hát mindez Kisszékely építése közben:


2018. március 12., hétfő

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 21.-Templomépítés baráti összefogássalA két osztálytárs, és egyben jóbarát saját döntés alapján választotta, hogy a Szent György vértanú templomot építik meg a projekt során. A felvétel néhány pillanata a közös munkáról szól, amely szép példája annak, hogy miként lehet cselekvésbe ágyazottan fejleszteni a problémamegoldó, konstruktív gondolkodást:


Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 20.-Szőlőhegy és szántóföld telepítése


Workshop-videókrónikám következő perceiben bepillantást nyerhetünk abból, amikor párhuzamosan történik a szőlőhegy és a szántóföld telepítése Kisszékelyben. A tevékenység egy helyen valósul meg az online térben, ahol mindenki egyéni képessége, fejlettségi szintje és személyiségi tulajdonsága szerint vehet részt a feladatvégzésben. Ennél fogva a Minecraft EDU remek lehetősége a differenciált tanulásszervezésnek.
Íme:

2018. március 10., szombat

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 19.-Csapatmunka! Ó, de szép!


"Hú, az de jó lenne, ha hárman mennénk egyszerre! Sokkal gyorsabban haladna is a munka!....
Ne ugrálj Irma néni, mert kiugrálod a veteményt!..." - Az ilyen és az ilyenekhez hasonló mondatok örömöt s olykor kacagást váltanak ki belőlem Kisszékely építése közben. Barnikám szájából származnak ezek a szavak, amelyeket a most következő kis, 5 perces vidóban örökítettem meg. 
Szántóföld telepítése lett a következő feladat, amit Barni tanácsára hárman, Barni, Zsóka és én, munkamegosztásban hajtottunk végre. Ezen közben Szabina valahol máshol, egy helyen erdőt telepített. Szavaimat nem akarom ismételni, de itt is csak azt tudom mondani: remek eszköz a Minecraft programja a kollaboratív munkának, s a szociális tanulásnak!

S talán legfőképpen annak, hogy gyakorlatom során nem volt eddig még ideálisabb körülmény ahhoz, hogy kisdiákjaimmal ilyen közeli, mondhatnám baráti kapcsolat alakulhasson ki.

Íme, így tud szolgálatunkba állni még egy online, videójáték is:


2018. március 9., péntek

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 18.- Tudásmegosztás a közös munka soránA sorozat következő fejezete a közös munka öröméről, s annak hozadékáról, a tudásmegosztásról szól.
Január eleje óta építgetjük Kisszékely gyönygyfalucskáját a Minecraft EDU - ban. Elmondhatom, "intenzív tanfolyam " ez mindannyiunk számára. Bár minden hétvégén leírom Anyahajó blogunkban a projektvezetőnkkel, Barnival átbeszélt, és egyeztetett teendőket, ám szinte nincs olyan óra , amely a papirformának megfeleljen. Ennek számos oka lehet. Például a gyermekek betegsége, hiányzás más közbejött iskolai program miatt, nem beszélve a hozzám érkező kisdiákok aktuális állapotát illetően. Így nemcsak Kisszékely épÍtési folyamatában, hanem az én heti programom tekintetében is szinte folyamatos az újratervezés. Azonnali döntések szükségesek, hogy bárminémű akadály ellenére is heti terveink megvalósuljanak valamiképpen.
Workshop-videókrónikám 18-ik részében sem a papirforma érvényesült. Ugyanis Rolikám azt kérte, hogy Marci mellett Kristóf is hadd jöhessen be, mert szeretnének együtt építeni Kisszékelyben. "Újratervezés..."- mondtam magamnak, és természetesen Roli kérésére igen-t válaszoltam. Bár tudtam, három diákot navigálnom nagyobb erőfeszítést igényel, de belementem a játékba, remélve, hátha nem vallunk szégyent a rögtönzésnek engedve. Így született meg a következő videófelvétel.
Reflexióként annyit mondhatok el, hogy számomra ezek a percek megdöbbentően gyönyörűségesek.

Egy kisszékelyi templomdomb építése micsoda tudásmegosztás helye lehet!

Anélkül, hogy bárkit is megbántsak, írom le, hogy ezek a gyermekek, minket, felnőtteket megszégyenítő módon adják át egymásnak megszerzett tudásukat. Nem rejtegetik, nem féltik a másiktól, ha valamire rájöttek építkezés közben, hanem kisegítik egymást szépen. És - ahogyan mi, pedagógusok is vagyunk - hol az egyik, hol a másik tud valamit. Viszont ők azonnal átadják tudásukat a másiknak. Így épülhet, szépülhet Kisszékely. És így épülhet, szépülhet a bennük lévő tudás is, amit majd használhatnak más területeken, más vonatkozásban is.

Figyeljük hát őket, vegyük át örömüket! 


Végezetül csupán egy megjegyzés: örülök, mert olyan Kollégák, Kedves Pedagógus Barátok vesznek körbe online és offline vonatkozásban is, akikkel ilyen, önzetlen tudásmegosztás révén tudánk még Kisszékelyt is felépíteni.

2018. március 8., csütörtök

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 17.- Új parasztház s egy újratervezés


A sorozat következő epizódja érzékeltetni kívánja a projektpedagógiában rejlő számos, jó lehetőséget. Többek között azt, hogy egy sikeresen kiválasztott ötlet miként teszi motiválttá a tanulókat egy tanulási folyamatban, s hogy a kortárs segítő milyen szépen tudja előrevinni az ismeretelsajátítást a közös munka során.
Projekttevékenységünk alatt talán a legnagyobb kihívást a képről ránk tekintő fúcska jelenti számomra. Rendkívüli intenzitással vesz részt a munkában, ám korántsem felhőtlen a társaival való viszonya. Így gyakran kudarcba fullad egy-egy közös tevékenység a Minecraft EDU programjában. Ezért már többször elhatároztam, s közöltem is Adriánkámmal, hogy - bár látom, mennyire szeretne velünk lenni , de a sok konfliktus miatt, csak a saját órájára jöhet be ezután. Szomorúan bólint ilyenkor, de másnap megintcsak az ajtóm előtt áll, kérve, hogy bejöhessen, ígérve, hogy semmi gond nem lesz vele. Bevallom, gyenge vagyok az ilyen esetekben, és hiszek a könyörgő szemeknek. Azt nem mondom, hogy egy szempillantás alatt felhőtlen lett minden, de pici lépésekben azért haladunk előre. S ha vannak is még kellemetlen helyzetek, de emellett olyan pillanatokat élek meg e fiúcska megnyilvánulásai által , amikor egyáltalán nem bánom meg vele kapcsolatos lágyszívűségemet. Ilyen pillanatnak lehetünk tanúi a következő videó első percében. Csendben ugyan, de el merem mondani, hogy mint minden vonatkozásban, úgy itt is igaz, hogy a  konfliktusok megoldásában a szeretet a legnagyobb fegyver.  Meg tudjuk hódítani a legvadoncabb gyermeki szívet is, ha rendelkezünk ezzel a kinccsel.
A felvétel következő örömteli pillanata Matyikám mondata: "...Irma néni kész van..." Ugyanis ő önkritikusan szokta megállapítani magáról, hogy neki nincs türelme sok esetben. Viszont saját magát neveli etekintben. S erre nagyon jó terepnek bizonyul Kisszékely építése. 
Végül Marcikámról szóljon krónikám, aki egy csodás lélekkel rendelkező gyermek. Barni szépen vezeti be őt az építés rejtelmeibe. Nem kis kihívást jelentett a munka során az, amikor a fiúk rájöttek arra, hogy bizony nem jó anyagból építették a templomlépcsőt. Emiatt le kellett bontani, és újra kellett építeni azt. De dícséretre méltó módon projektvezetőnk, Barni úrrá lett a helyzeten, s az újratervezés sikeres lett. 

Következzenek hát a pillanatfelvételek!


2018. március 6., kedd

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 16.- Szabadság utca és a Sasfészek VendégházWorkshop - videókrónikám jelen része egy másfél órás foglalkozás 10 perces,  zanzásított változata.
Olyan történéseket örökít meg a felvétel, amelyekre azt szoktuk mondani, hogy a bolygók szerencsés összeállásának köszönhetően jöttek létre. A filmben szereplő három fiúcskát ugyanis különleges személyiségjegyekkel áldották meg az Égiek.  Határtalan tettvágy feszül bennük, s szélsebesen szárnyal képzeletük.  Az ilyen erős és a megszokottól olykor merőben eltérő jellemvonásokkal bíró emberkékből nem könnyű csapatot építeni. A csiszolódások során  bizony voltak villongások az elmúlt hetekben , akaratok feszültek egymásnak  az építés során. Ilyen esetekben szépen leállítom a videófelvételt, s várok addig, míglen békét kötve  valamiféle konszenzusra nem jutnak az "ellenfelek". Ezt csupán azért írtam le, hogy tudassam Kedves Olvasóimmal, hogy  a most következő kis összefoglaló sem olyan magától értetődő módon született meg. Nagy tanulási folyamatban vagyunk mi mindannyian  kisszékelyi projektünk kapcsán! De úgy gondolom, lesz hozadéka erőfeszítéseinknek. Indulatokat kell kezelni, megtanulni egymás munkáját becsülni, s a másik megszólása helyett gondjából kisegíteni.
Ahhoz, hogy gördülékenyen folyjon a Szabadság utca építése Adrián és Ábris keze által, s közben Viktorkám "YouTuber-es" ambícióit is tudjam hátulról navigálni a Sasfészek Vendégház építése közben , úgyszólván  katonásan a "vártára kellett állni". Nem részletezem tovább a dolgokat. Remélem, többet mond helyettem e rövid kis videókrónika:


2018. március 5., hétfő

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 15.- Agancsok és a gémeskút
Kristófkámról szóljon most énekem! Igen, hiszen immár  öt esztendeje a szívem csücske. Ékes példája ő annak, hogy a modern technika-adta lehetőségek miként válhatnak áldássá  munkánk során, ha azokat nemes céljaink érdekében eszközként vesszük a kezünkbe. Az öt év tapasztalatait majd egy külön blogbejegyzésben fogom leírni. Most csupán egy rövidke kis részletet mutatok be abból, hogy ez a fiúcska milyen kreativitással próbálja megkonstruálni a Kisszékelyben található  Hegyhát Vadásztársaság szarvasagancsait, valamint egy gémeskutat. Ennél még talán jelentősebb az a tapasztalat, hogy az online játékok, és egyáltalán a digitális világ nem kell, hogy elszigetelődést okozzon tanítványaink életében. Sőt! Egy kiváló eszköz lehet kommunikációs csatornák megnyitásához, hídként szolgálhat egy közös online játék diák-tanár, avagy gyermek-szülő kapcsolatában. Ezt számtalanszor megtapasztalom Anyahajó Stúdiós életünkben. Most különösen, amikor Kisszékely falucskáját építjük. Vannak ugyanis rutinműveletek alkotás közben, amikor szeretnek beszélgetni velem a gyerekek. Mint, amikor felnőttek beszélgetnek egymással  munka közben. Nagyon szeretem ezeket a perceket... Nem sok videót készítek ezekről, hiszen többnyire személyes kérdéseket, problémákat vetnek fel, amelyeket - természetesen - nem teszek publikussá  felvételeimben. 

A következő néhány percben pici bepillantást kaphatunk mindarról, amelyeket megfogalmaztam az előzőekben:


2018. március 4., vasárnap

Építsük meg Magyarországot! - Kisszékely kulturális és természeti értékei a Minecraftban 14.- Parasztház építése s a Helytörténeti Gyűjtemény kijelöléseWorkshop-videókrónikám következő része csupán 3 perces, ám annál nagyobb örömöm telik benne. Egyrészt  azért , mert kislány építkezőket mutathatok be, másrészt pedig azért, mert Barni ismét remekelt projektvezetői szerepében. Felemelő érzés számomra az, ha háttérből szemlélhetem azt a tanulási folyamatot, amely a 21.századi képességeket segíti, fejleszti a gyermekekben. E rövidke kis epizód valódi kollaboráció, amely valós problémát kíván megoldani IKT eszközök segítségével. Tudásépítés, amely játékos keretekbe ágyazva hasznos ismereteket hordoz magában. Panna kiélheti kreativitását, alkotókedvét a kisszékelyi parasztházak építése során. Jankának a Helytörténeti Gyűjtemény tetszett meg, amelynek területkijelölését is megörökíti e néhány perc. Itt azonban el kell mondani, hogy a tevékenység során nyílvánvaló lett, hogy meghaladja képességeit a feladat. De az a csodálatos a projetkmódszerben, hogy csapatban dolgoznak a gyerekek, így azonnal átvállalhatja a munkát az, akinek ehhez kedve és tehetsége van. Így történt ez Janka esetében is. Nem maradt tétlen azonban ő sem. Más feladatot kapott, amit sikerrel teljesíthet.

Következzen hát a felvétel!


2018. március 1., csütörtök

Amikor diákok inspirálják tanárukat tanulásra...Gyakran emlegetjük manapság azt, hogy: "Aki lemarad, az kimarad". Ez valóban igaz. Ám, hogy egy tanár tanulóihoz képest lemaradhat?  Bizony, ez a helyzet is a mai viszonyok között előállhat. 
Talán nem kell részleteznem ennek okait, hiszen gyakran szembesülhetünk ezzel a ténnyel napjaink iskolájában. Most nem a lexikális tudás birtoklásáról van szó, hanem arról az új tudásról, amit a digitális világ  nyújt számunkra, s amit gyermekeink szinte ösztönszerűen szívnak magukba.  
Természetesen nekünk, pedagógusoknak a feladata, azaz hivatása, hogy a szükséges ismereteket, a valódi értékeket,  a modern korban is használható tudást átadjuk a ránk bízottaknak, de örök igazság, hogy: "Az új bort új tömlőbe kell tölteni" . Tehát új eszközökre, csatornákra, módszerekre van szükségünk, hogy pedagógiai céljainkat valóban el is érjük. 
Ennek érdekében lett mottóm sok évvel ezelőtt a "három L", azaz a Life Long Learning, az élethosszig tartó tanulás. Azt azonban akkor el sem tudtam volna képzelni, hogy nem sokkal nyugdíjkorom elérése előtt egy olyan kurzusba kezdek bele, ami a Minecraft EDU online játék iskolai alkalmazására tanít meg. Ebbe csöppentem ugyanis bele az elmúlt napok során. 
Benne vagyunk  nagy projektünkben, ami Kisszékely megépítése a játék programban. S olyan sodrással történnek az események, hogy szinte alig tudom követni kis építőmestereimet adott esetben. Segítenek ők azért nagyon szívesen, de sokkal inkább szeretnék velük egyenrangú munkatárs lenni az alkotási folyamatban.
Ezen közben láttam meg Kedves Kolléganőm, Tarné Éder Marianna Twitter bejegyzését, amelyben közli, hogy teljesítette a My Minecraft Journey kurzust a Microsoft Pedagógus Közösségében. Ez a hír akkora inspirációt adott számomra, hogy félretéve minden halasztható feladatot, azonnal neki kezdtem a 10 modulból álló kurzusnak, ami a Microsoft Tanári Közösségének oldalán található meg. És igen, okosodtam, sok mindent tanultam. Boldogan mutattam be Tanúsítványomat kisdiákjaimnak, akik hihetetlen csodálkozással és büszkeséggel néztek rám, és talán még közelebb kerültünk egymáshoz ezáltal. 
Bátran merem ajánlani Pedagógus Társaimnak a még számunkra járatlan utak megismerését, mert  hatalmas távlatok nyílhatnak meg előttünk bátorságunk révén. Bizton állítom, a kiégés réme messze elkerül bennünket, s még a nyugdíjkor közeledte sem érint kellemetlenül minket. Örömpedagógiám mottója visz előre mind tovább, amely szerint: 

"Lelkedben mindvégig fiatal maradsz, ha megőrzöd magadban gyermeki énedet, játékos kedvedet, s a tanulás iránti szeretetedet."

Az Innovatív Pedagógus Közösségében jelvényekkel , tanúsítványokkal jutalmazzák előrehaladásunkat. A  mostani kurzus során lehetőség volt egy-egy modul sikeres teljesítményét megosztani a Twitter falán. Én örömmel meg is tettem minden egyes esetben. S amikor megnéztem eredményeimet az Tanári Közösség oldalán,  boldogan fedeztem fel a Minecraft utazásom kurzus jelvényein és tanúsítványain kívül még két elismerést, amely szerint Twitter Publicista és Pedagógus Közösségi Támogató lettem: 


Tudom, a dicsekvés nekem sem használ. Nem is annak szánom mostani bejegyzésemet. Inkább örömömet kívántam megosztani azzal a szándékkal, hogy kedvet csináljak eme újszerű tudáselsajátításhoz Kedves Pedagógus Társaim számára. Igen, sikerélményt nyújt egy elismerés. Önbizalmat ad, hogy meg tudtam csinálni. Ez visz bennünket tovább a szélsebesen rohanó "vonatunkban".