2016. június 17., péntek

Flip IT! - Fordított osztályterem, - avagy szakmai konzultáció egy nemzetközi projekt keretébenKedves meghívásnak tettem eleget 2016. májusában. Egy különleges rendezvény, különleges témafelvetéssel, ami számomra érdekfeszítőnek ígérkezett.
Íme a meghívó, s benne a részletes program:


Flip-IT! projekt szakmai konzultációja - Budapest, 2016.05.17. from Szeverényi Irma

A meghívóban olvasottak teljességgel rávilágítanak arra, amit az öt országot magába foglaló konzorcium programként kitűzött megvalósítás céljára. 
Nagy örömmel készültem május 17-én a SZÁMALK - Szalézi  Szakközépiskolába, hiszen már sokat olvastam előzetesen a Flip-IT! módszerről, azaz a fordított, vagy tükrözött osztályteremről. 
Igyekeztem is némely elemét kipróbálni gyógypedagógiai gyakorlatomban. A szakmai rendezvény viszont egy olyan komplex, elméletet és gyakorlatot bemutató programnak ígérkezett, amelyben mi, gyakorló pedagógusok önmagunkon próbálhattuk ki a Flip-IT metodikát. Azaz a módszernek megfelelően megkaptuk előzetesen, úgynevezett "házi feladatként" a tükrözött osztályterem megértését szolgáló előadásokat, videókat, amelyekkel kapcsolatos kérdéseket, kételyeket a konzultáció napján együttes gondolkodással vitattunk meg. Számomra élmény volt az a közös, tettrekész akarat, amit ott, a rendezvény során megtapasztaltam. Hatékony erő származik abból, ha egy kitűzött nemes cél eléréséhez elkötelezett, felelős vezetőkkel elkötelezett , felelős társak párosulnak. Soha nem volt könnyű dolga a  zászlóvivőknek. A Flip-IT oktatási módszer ugyan számos országban már jól bevált metodika, ugyanakkor még ez nem így van kis hazánk iskoláiban. A külföldi példákat megismerve azonban elsajátítható, megtanulható. Mint minden új, úgy a tükrözött osztályterem is szokatlan a már régóta megszokott tanítási, úgynevezett tanárközpontú gyakorlathoz képest, ám ha valaki bátran belevág, és vállalja a változtatással járó kockázatot, meggyőződésem, győztesen fog kikerülni mindabból, ami akadályként előtte feltornyosult. Ehhez a megújító folyamathoz hatalmas segítséget kaptunk a május 17-ikei szakmai konzultáción. A részt vevő kollégák erőnket megsokszorozó lelkesedésén túl sok hasznos tanácsot adtak a tükrözött osztályterem alapjául szolgáló tanári videók elkészítéséhez. Ezeket  a projektben részt vevő előadók mutatták be számunkra, akik maguk is frissen sajátították el a videók elkészítéséhez szükséges tudást. A beszélgetések, előadások után következett a valódi kipróbálása a Flip-IT!-nek. Csoportokat alkotva dolgoztunk ki óraterveket, majd a team-ből egy valaki elő is adta megtervezett, fordított tanterem - gyakorlatunkat. Elmondhatom, színes volt a paletta. Ahány csoport , annyiféle elképzelés született meg, ami ékesen bizonyította, hogy használható lehet az új módszer számos tantárgyi vonatkozásban. 
Természetszerűen egy bevezetésre kerülő, új módszerrel kapcsolatosan felvetődnek a lehetséges előnyök és hátrányok is. Nagy szükség van ezeknek átbeszélésére, hogy kellően felvértezve indulhassunk el az ismeretlen felé. Ezért volt igen hasznos a szakmai konzultáció. Örvendetes, hogy a rendezvénnyel nem fejeződött be a közös munka, hiszen ígéretet kaptunk egy 2017-ben elinduló képzésre, ami a módszer elsajátítását segíti. Mi más is állhatna a zászlóvivők zászlaján, mint a "Life Long Learning", azaz az élethosszig tartó tanulás?! Ez tartja fiatalon lelkünket, s ez vezet el a kezünk alatt felnövekvő gyermekekhez. Igen, hozzájuk, akik már egészen új körülményeket, tanítási gyakorlatokat várnak el tőlünk jogosan, hiszen ők már egy vadonatúj korszak felnövekvő generációja. Ők már talán soha nem fogják szívesen fogadni a hosszas, frontális úton átadott ismeretanyagot. A programban szerepel Lévai Dóra előadása is a tükrözött osztályteremről. Mondanivalóját a szívem szerinti idézettel kezdte: "Segíts nekem, hogy egyedül dolgozhassak!" A híres Montessori idézet lett prezentációjának bevezető gondolata. A nagy Dottoressa, Mária Montessori forradalmat vitt véghez kora pedagógiai gyakorlatában. S most, 100 év múltával ugyanez kell, hogy legyen jelszava a ma élő, innovatív pedagógusnak. Ennek megvalósításának kitűnő eszköze lehet a tükrözött osztályterem. S hogy nincs meg hozzá minden eszköz és ismeret? Ez senkit ne riasszon meg, hiszen küzdelem nélkül semmi nem "potyog az ölünkbe". S az a tudat, hogy nem vagyunk egyedül, hogy vannak hozzánk hasonló küzdőtársak, innovatív, a vadonatújra is nyitott pedagógusok, csak növeli bátorságunkat. Eddig is tudtam, hogy a közösség ereje megsokszorozza erőnket,  de a mai, IKT kompetenciákat is megkövetelő pedagógiai gyakorlat során ez még hatványozottabban is érvényes. Hála az internetnek, hogy nem vagyunk szorítkozva csupán offline találkozásokra, hanem napi szinten lehetünk kapcsolatban kollégákkal, oszthatjuk meg tudásunkat egyénileg, vagy csoportokban. Kérhetünk, és adhatunk segítséget egymásnak. Ez érvényes a Flip-IT módszer elsajátításának rögös útján is. Ezért nagy köszönet illeti a Flip-IT nemzetközi projekt magyarországi képviselőit, Hartyányi Marikát, mint a projekt koordinátorát, s valamennyi munkatársát azért a sok segítségért, amit már eddig is kaphattunk tőlük. Reménységem, hogy a jövőbeni képzés során még tovább bővíthetjük tudásunkat, és dolgozhatjuk ki a mi számunkra legmegfelelőbb módon a tükrözött osztályterem gyakorlatát. Megszerzett tudásunkat pedig továbbadva egyre bővülhet a fordított osztályteremben tanítók Nagy csapata.

Végül következzen egy kis "egyperces", ami szakmai konzultációnkat mutatja be néhány képben:

2016. június 6., hétfő

Zárópiknik - pillanatok és gondolatok 2016.júniusában


Izgalmas dolog tervezni valamit, de ennél még izgalmasabb, azt meg is valósítani... Így voltam én is ezzel néhány nappal ezelőtt, amikor elhatároztam, hogy piknikkel zárjuk nyári szünet idejére Anyahajónkat. Mivel kisebb csoportokban járnak hozzám a gyerekek, így a piknik is több részletben, több napon át ívelve valósult meg. Abban a reményben vagyok, hogy szép élményként raktározódik el mindegyikőjükben ez a kis "kiruccanás". Mint mindig, úgy most is készítettem állványra szerelt fényképezőgépemmel néhány felvételt. Talán egyszer, majd újra megnézve, örömmel fog valaki visszaemlékezni  együtt töltött perceinkre:

                

Azok, akik már régebb óta "bejáratosak" Anyahajónkba, tudják, hogy van egy Balázskám, aki mindig valami meglepetéssel szolgál. Ez most sem volt másképpen a piknik napján. Ismer engem annyira, hogy a józan ész  határain belül szabad választása van. Valamiféle különleges kreativitás, cselekvési vágy rejlik benne, ami  - meggyőződésem szerint  - szerencséssé teheti útját majd a jövőben. Mint már annyiszor, úgy most is leírom, szeretek visszanyúlni "Gyökereimhez". S ilyenkor a legnagyobb öröm számomra az, ha ösztönös cselekvéseim után elolvasom hitvallásukat, s ugyanazt vélem felfedezni döntéseimben. A két "Sarokkő" számomra Mária Montessori és Dr. Kokas Klára.
Gondolkodásmódjukat, szemléletüket, pedagógiai gyakorlatukat "bátorságpróba" alkalmazni jelen körülményeinkben, hiszen nyomukba lépve a mi tevékenységeinkben is valami újszerű, valami szokatlan születik meg. A nagy Dottoresszát számos művén, róla szóló tanulmányon át, valamint hűséges követője, Méhes Vera nénivel való személyes találkozások  révén ismertem meg. Hála a Sorsnak, Klári nénivel is sokat találkozhattam. Tanított képzésen, képzésen kívül is sok-sok órán át. Szavai a mai napig fülembe csengenek... "Nem kötögetek madzagot madárkáim lábaira, hanem hagyom őket , repülni, és én megyek utánuk. Ők pedig csodálatosat tudnak alkotni, ha hagyjuk őket szárnyalni..."
Balázskám ismét szárnyalt a piknik napján úgy, hogy alig bírtam ám követni... 
Egy kész koreográfiával készült erre a napra, amit titokban tartott előttem az utolsó pillanatig. Ahogyan kiléptünk az iskola kapuján, kezében a fényképezőgép állvánnyal, hátitáskájában digitális fényképezőgépemmel, egyszer csak megkérdezte tőlem: "Irma néni, szereted a játszótereket? " Én önkéntelenül válaszoltam rá: "Igen Balázskám, szeretem, mindig szerettem játszótéren játszani." Balázs nem hagyta annyiban: "És most is szeretsz még játszani? " Én természetesen ismét, határozottan feleltem: "Igen! Még most is szeretek játszani." Ezen közben távolodtunk az iskolától, a parkban, a piknikre  előre kijelölt helyünktől... Most megint fel kellett adnom valamit, valami ismeretlen érdekében... Ehhez bizalomra volt szükségem, hogy merjem félretenni előre eltervezett programomat, és bátran kövessem kis tanítványomat az ismeretlenben.
Ha szó szerint nem is jutottak akkor eszembe Montessori szavai, de így utóbb, örömmel írom le, hogy bizony igazak szavai, és nem csalatkozik az a pedagógus, aki a "bátorságpróbán" megállja helyét, és mer váltani... Mielőtt elmesélném, és videón bemutatnám Balázs eltervezett programját, leírom Mária Montessori három gondolatát:

"Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.

A pedagógus feladata csak a vezetés, az útmutatás: ő csak segít, szolgál, míg a gyermek személyisége a maga erejénél fogva fejlődik, mert a gyermek maga cselekszik.

Nincs még egy ilyen kor, amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre, és minden, ami akadályozza a kreatív tevékenységben, a tökéletesség elérésének esélyét csökkenti.
                                         Maria Montessori

 Kiérve az iskolánk melletti játszótérre, Balázs kezébe vette a dolgokat, mondván, hogy tesztelni fog engem, és egy bátorságpróbán kell túlesnem... Nem ágáltam ellene, -gondoltam, lesz, ami lesz... 
Végigcsináltam hát a próbát, miközben különös gondolatok futottak át rajtam. Látva Balázs határtalan lelkesedését, tettrekészségét, felettébb örültem, mert ez a pozitívum neki még erőssége lesz a való életben. S hogy most engem irányított, tesztelt különböző próbákon át? Ki nem játszott ilyet  édes szüleivel a régmúlt időkben? Látszólagos tekintélyünk csorbulni látszik ilyenkor, ám annál inkább szorosabbra fűzi a gyermek -szülője, diák-pedagógusa közötti kapcsolatot. Ezt láttam Balázs csillogó szemeiben, hálás tekintetében a nagy bátorságpróba sorozata után. 

Igen! Játszottunk együtt! És játszani is fogunk együtt, amíg csak lehet... És remélem, nem felejt el majd akkor sem, ha egyszer elmegyek...

Íme: