2011. március 30., szerda

Szerencsés összetalálkozás a SULIVILÁGBAN


Újdonság erejével érkezett minap a hír a Tanárblogon keresztül: itt az új közoktatási és közösségi portál, a SULIVILÁG! Lehet csatlakozni, lehet közösséget építeni tanárok, diákok szülők között. Gyors regisztráció, s indulhatnak is a meghívók... A portál "bejárása" mindig izgalmas feladat. Vajon kire bukkanunk, kit is lehet követni, merre is induljunk... Nem sok időbe tellett, s jött a nagy meglepetés Szederné Tóth Zsuzsanna személyében. Régóta figyelem , követem ténykedéseit, munkáit, s mostantól a SULIVILÁGON keresztül, egymás követőivé válva közvetlenül is megoszthatjuk tudásunk. Pontosabban én lennék a szerencsés fél inkább, hiszen Zsuzsinak már sok éves tapasztalata van az interaktív tábla iskolai használatával kapcsolatban. Én pedig még csak  most vagyok a kezdeti szakaszban ezzel kapcsolatosan, így szükség van minden jó, bevált gyakorlatra.  
S hogy az események milyen szépen összejönnek,-íme: e pillanatban nyitom meg az iot.hu hírlevelét, amely éppen Szederné Tóth Zsuzsannáról készitett TV felvételről tudósít. Szavaimat nem szaporítom tovább, helyette következzék a film, amelyet a Zemplén TV forgatott a sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskolában:


                     Zempléni Portré – Szederné Tóth Zsuzsa — Zemplén TV from sztzs on Vimeo.

2011. március 24., csütörtök

Egy eLearning sziget rejtett kincsei...


                                  


Talán nem kell részleteznem azt, hogy amikor valaki rálép a virtuális sztrádának web 2.0-ás szakaszára, milyen új és új alkalmazásokra bukkan. Egyetlen, amivel meg kell birkóznia, az időkeretek szűkös volta. Barangolásainknak ez szab határt mindennapjainkban."Szörfözéseink" során gazdag zsákmány birtokába juthatunk, amelyet bőségesen kamatoztathatunk az oktatás folyamatában.
Egy ilyen kincsre bukkantam az imént, köszönhetően a Google Értesítő hírhozó szolgálatának. Napokkal ezelőtt írtam be keresési kifejezésként a Montessori pedagógiát, s a naponta érkező találatok során ma egy írországbeli pedagógus blogját "repítette ide a posta". A blog címe: eLearning Island , s tágra nyílt szemekkel olvasom a legfrissebb blogbejegyzést: Larry and Sergey were Montessori kids. E két név a Google alapítóit takarja, s a hír érdekessége, hogy mindkét fiatalember iskolájában Montessori módszerekkel tanítottak. Számomra ez a tudósítás különösképpen hírértékkel bír, hiszen évekkel ezelőtt valami ösztönös ráérzéssel kezdtem én is alkalmazni az IKT-t, mint adaptálható Montessori didaktikai eszközt. S a két ifjú, Larry és Sergey bizonyítja, hogy az a felismerés, ami a 100 évvel ezelőtt született nagy reformpedagógus, Mária Montessori nevéhez fűződik, időt álló, minden korokban alkalmazható  gyermekeink harmonikus személyiségfejlesztésében. S hogy az a szemlélet, szellemiség éppen milyen eszközt igényel céljai megvalósításához, azt a kor technikai adottságai mutatják meg . Ez persze soha nem jelenti a régiek teljes elvetését. A dublini tanár úr blogbejegyzésében is ott fényeskedik Montessori színfelismerő fejlesztő játéka. Csupán arra kell figyelemmel lennünk, hogy a kor kihívásainak megfeleljünk. Egyébként még egy valódi örömpedagógiát hírdető, és megvalósító pedagógus metodikája is egyszer csak elavulttá válhat. Mária Montessori lehetőséget adott kora gyermekeinek a felfedezéses tanulásra. Maximálisan tiszteletbe tartotta a gyermekekben rejlő ösztönös cselekvési vágyat. Módszerei által  szépen fejlődtek  a gyermekek kritikai gondolkodása. Valamiképpen így juthatott el Larry Page és Sergey Brin is ahhoz, hogy megalkossanak egy olyan keresőprogramot, ahol a felfedezés, a kutatás, keresés hatalmas szabadsága adatik meg az új ismereteket keresőknek. Ezzel együtt egy magasszintű kritikai gondolkodást is kialakít a böngésző használóiban, ami ma életbevágóan fontos a World-Wide Web világában. 

2011. március 23., szerda

Hogy miért szeretem?


Hát ezért! A következő néhány másodperc frappáns magyarázatot ad arra a kimondhatatlan lelkesedésemre, ami hajt az  interaktív tábla használatával kapcsolatban. Ismét csak megerősíteni tudom hasznos és üdvös voltát a gyógypedagógiai alkalmazását illetően. Hiszen ezen a területen olyan gyermekek oktatásáról, neveléséről van szó, akiket mind fizikai, mind értelmi akadályozottságaik miatt igen nehéz olyan eszközökkel, módszerekkel fejleszteni, ami a legoptimálisabb, és ami számukra örömteli élményt ad. Nos, itt az ÚJ a kezünkben! Már csak élni kell a lehetőséggel. Íme egy kedvcsináló a kisújszállási Török Pál Református Általános Iskolából. A videót egy "key" nevű felhasználó töltötte fel a videa megosztóra.

2011. március 19., szombat

Kincseskamránk újabb hozománya,- avagy az emberi test felépítése 3D-ben

Tágul látóhatárunk immár kis hazánkon túlra is. A most létrejött Tanárblogok.hu oldalon ugyanis nemzetközi szinten valósul meg az innovatív tanárok közötti tudásmegosztás. Ennek köszönhetően találtam rá arra a brit tanári blogra, ahol tudósítást hallunk egy olyan csodálatos lehetőségről, amely biológia óráinkat eddig még nem ismert módon élményszerűvé , izgalmassá varázsolhatja. 3D-ben mutathatjuk be diákjainknak az emberi test felépítését. Az alkalmazásnak köszönhetően olyan gyerekek is kedvet kaphatnak e tantárgy témaköréhez, akiket nem igazán lehetett motiválni a tanulásra. A gyógypedagógia területén pedig különösen kincset jelent a lehetőség, hiszen   akadályozott gyermekeink csupán a könyvek segédletével csak nagyon nehezen sajátítják el a számukra is előírt tantervi követelményeket. Egy interaktív táblás kivetítéssel pedig sokszorosára növelhetjük számukra az ismeretelsajátítást, amely egyúttal  újabb  örömforrás az oktatás során. 
Most következzen az a kis bemutató, amit a You Tube közölt a programról: 


2011. március 11., péntek

Egy esély...de nem csekély...

A következő néhány perces videofelvétel bepillantást enged abba a varázslatos világba, amit az interaktív tábla használatával vihetünk be az oktatás folyamatába. Lassan-lassan a feltételek biztosítottak lesznek iskoláink számára, ellenben most következik a "neheze"... Nekünk, pedagógusoknak bátran vállalni az újat, amely valami "különleges művészet" megtanulása. Nem kis küzdelem,-valóban! De megéri, ha a tanulási folyamat végeredménye a JÖVŐ ISKOLÁJÁNAK MEGTEREMTÉSE. Ahol az ismeretek elsajátítása   pedagógus és diák együttes, boldog, örömteli élményévé válhat. Ennek közeledtét jelzi az iot.hu portáljának újabb videója:2011. március 9., szerda

"Két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó..."AKKOR:                                      ÉS MOST - IS...

                                               
                                                                                 
                                              
Lassan két emberöltő messzeség... Igen, akkor két édestestvér a tizenkettő között különös módon szeretve egymást élte gyermekkora napjait... S ím az idők múltával  felnőve, maguk is szülőkorba léptek. Eljött hát a nemzedékek váltásának ideje. Néhány évesen mit sem sejtettek a távoli jövő titkairól. Mint a mesében, úgy nekik is sok megpróbáltatáson kellett keresztül menniük, hogy elnyerjék méltó jutalmukat. Bár még nem mondhatják el , hogy "itt megálljunk, mert itt van már a Kánaán", de a Sors megajándékozta őket gyermekekkel. Szűkebb és tágabb környezetük ifjait oktatják, nevelik kicsiny hazánk két végletében: egyik Békésen, a másik Pécsett. Az Innovatív Tanárok Közösségének tagjaiként nem riadtak meg az újtól. Felismerve modern korunk kihívásait új pedagógiai módszereket elsajátítva igyekeznek "új művészetet" (Mária Montessori) tanulni. 
Erről tanúskodnak e blog bejegyzései. S hogy hitelessé váljanak sorai, hát íme : itt a másik tanú, az édestestvér, ki akkor és most is karöltve teszi dolgát nővérkéjével. Íme így tudósította olvasóit minap  a Békés Mátrix - Békési Közösségi Web és Hírportál -ja:


Vári László  2011.02.27

A XXI. század új kihívások elé állítja a pedagógusokat is. A hagyományos tanári szerep mára megváltozott, s ez az új szerep újfajta tanári kompetenciákat igényel.

Ezek elsajátítását segítette az a bemutató foglalkozás is, amelyet a Békési Kistérségi Iskola magyar- történelem szakmai munkaközösségének tagjai valamint az informatika szakos tanárok tekinthettek meg az Eötvös József Tagiskola 7. a osztályában
Szeverényi Barnabás, az Eötvös Tagiskola tanára vezette be a nagyszámú érdeklődőt a tanulói laptopok tanórai alkalmazásának lehetőségeibe. A foglalkozáson a gyerekek mellett ülve követhettük a feladatokat. Példát láttunk a szavazásra, a tesztküldésre, a tesztek begyűjtésére, ellenőrzésére; a helyesírás önálló gyakorlására helyesírási program segítségével; kiküldött feladatlapon való mondatelemzésre; önálló információkeresésre az interneten.
A gyerekek láthatóan nagy élvezettel vettek részt a magyarórán, elmélyülten "dolgoztak", miközben nemcsak anyanyelvi, hanem digitális kompetenciáik is fejlődtek.
Az óra sikerességéhez természetesen hozzájárult a foglalkozást vezető kollegánk professzionális informatikai felkészültsége, innovatív pedagógiai szemlélete.
Köszönjük, hogy lehetővé tette számunkra a programmal való ismerkedést.
Balogh Erika
kistérségi munkaközösség-vezető
Ugyanezen a napon Varga Henriette is tartott egy angol nyelvi bemutató órát az ötödikes sportosztályban. A megjelent pedagógusok azt követhették nyomon, hogy az angol nyelv 
tanításában hogyan lehet alkalmazni a modern digitális eszközöket és tananyagokat.


S lám-lám a két tanú mellé rögvest felsorakozott a harmadik is, Varga Henriette személyében. Így kapcsolódunk bele a hatalmas egészbe... Abba a nagy pedagógiai közösségbe, ahol önzetlen tudásmegosztással élnek a tagok mindnyájunk örömére. 

2011. március 7., hétfő

Informatika - Szakmaiság - Eredményesség - Konferencia az ISZE rendezésében 2011-ben

Az INFORMATIKA-SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANÁROK EGYESÜLETE (ISZE) konferenciát rendezett Budapesten 2011. 03.05 én. Az esemény célja az informatika oktatásának nemzetközi és hazai alkalmazásának,  didaktikai újdonságainak népszerűsítése volt. A délelőtti plenáris előadásokat Kőrösné, Mikis Márta, az ISZE elnöke nyitotta meg. Az elnöki köszöntő után Hunya Márta, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos főmunkatársa vázolta az eLEMÉR által elvégzett  Országos oktatási IKT helyzetképet. Őt követte Bedő Andrea beszámolója a Londoni BETT Show technikai újdonságairól, IKT eszközök pedagógiai alkalmazásáról. A plenáris előadások sorát külföldi informatikai szakemberek bemutatkozása zárta. A délutáni program négy szekcióban folytatódott. A negyedik szekció témája a különleges bánásmódot igénylő tanulók informatikai eszközökkel való fejlesztése volt. Ez alkalommal mutattam be néhány perces videófilmemet, ami egy értelmileg akadályozott kislány IKT-val támogatott fejlesztésébe adott rövid bepillantást. 

Most az a néhány sor következik ami a film megértésében igyekszik segíteni:


INFORMATIKA – SZAKMAISÁG – EREDMÉNYESSÉG
Konferencia-Budapest, 2011.03.05.

Absztrakt a konferencián bemutatásra kerülő filmhez:

RENIKE

ÚT AZ ÖRÖMPEDAGÓGIA FELÉ

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni. A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szüksége van.”
/Mária Montessori/

Renike a pécsi Kerek Világ Általános Iskola tanulója. 5-ik osztályos az értelmileg akadályozottak csoportjában. Mint tudjuk, erre az állapotra a központi idegrendszer sérüléséből fakadó jelentős fejlődésbeli elmaradás jellemző, amely nehezíti az ismeretszerzést. A filmben szereplő 11 éves kislány oktatása, nevelése, terápiás fejlesztése team-munkában történik. A tanórai tevékenységeken kívül logopédiai fejlesztésben, zeneterápián, tervezett szenzomotoros tréningen( TSMT), subaquális tornán, gyógypedagógiai lovaglásban vesz részt. Komplex személyiségfejlesztésének egyik mozaik köve az IKT-val, (információs és kommunikációs technológiával) támogatott tanulás, amely immár 3-ik esztendeje, heti két alkalommal történik esetében. A most következő néhány filmfelvétel ennek a három esztendőnek rövid kivonata, mondhatnánk úgy is, hogy folyamatdiagnosztikája. Talán ezek a miniatűr-jellegű pillanatfelvételek is érzékeltetik azt, hogy egy Montessori-szemléletű, gyermekbarát környezetbe adaptált számítógépes eszközhasználat miként enyhítheti, gyógyíthatja azokat a súlyos terheket, amelyeket az értelmileg akadályozott gyermekek cipelnek. Az első filmkockák láttán tanúi lehetünk annak, hogy milyen nehézséget okozott Reninek az egérhasználat megtanulása gyenge finommotorikája miatt, valamint a monitoron való tájékozódás szem-kéz koordinációjának fejletlensége következtében. Az ő esete is fényesen bizonyítja azonban azt a tényt, hogy a gyermekekben hatalmas , ösztönös cselekvési vágy van, amely az önálló tanulásra bátorítja őket. Bár első foglalkozásaink során gyakran volt Reni frusztrált a kudarcok miatt, de a felvételek során láthatjuk, hogy egy-egy sikeres feladatmegoldás szárnyakat adott számára. A film bepillantást enged tevékenységeink legszebb pillanataiba. Részesei lehetünk annak a csodának, amikor egy gyermek elmerül a zene és a mese birodalmában. A játékos, informális, észrevétlen tanulás szemet-lelket gyönyörködtető mozzanatai ezek. Benne foglaltatik a megismerési folyamat egészének fejlesztése, úgymint a képről olvasás, fogalomfejlesztés, szókincsfejlesztés, beszédértés, beszédkésztetés fejlesztése. Az énekekkel, mondókákkal kísért játékos utánzó gyakorlatok a testséma, a mozgáskoordináció fejlesztését szolgálják. Az alapkészségeket fejlesztő JÁTSZÓHÁZ után komolyabb kihívás volt Reni számára Dóra feladatait megoldani, majd a TUX PAINT rajzolóprogramjában eligazodni. Látható módon fejlődést mutatnak képességei. Látási észlelése, feladattartása, figyelme, koncentráló képessége erősödött. Utunk során eljutottunk a VARÁZSBETŰ oktatóprogramjához is, amely meglepetések sorozatát nyújtotta számunkra. A kezdetben igen alacsony pszichés aktivációs szinttel rendelkező Reni szinte önmagát felülmúlva küzdött a jó feladatok megoldásáért. E jelenetek szinte összesűrítve mutatják be, hogy a nagy reformpedagógus, Montessori tudományos vizsgálatokkal alátámasztott pedagógiai módszere örök érvényű igazságon alapszik, vagyis a gyermeki lélek mély megismerésén és szeretetén. Az IKT, mint adaptálható Montessori eszköz kincset ér kezünkben gyermekeink harmonikus személyiségfejlesztésében. Egy gondosan előkészített tanulási környezetben, megfelelő oktatóprogramok használatával, háttérből figyelve, segítve kis tanítványunkat, fülünkbe cseng a „Montessori pedagógia ismert jelszava. „ Segíts, hogy magam csinálhassam!”
A film a következő link alatt tekinthető meg: http://www.youtube.com/watch?v=IQAIyPBswSQ

2011. március 3., csütörtök

Esély a "szélek lakói"számáraÚjabb örvendetes hír az iot.hu portálról! Nádudvar gyermekei számára nyílt kapu a Jövő iskolája felé.
Íme a tudósítás:


2011 március 03., csütörtök 00:00
A pályázati összegből 15 pedagógus továbbképzését is finanszírozták, amely segítségével a tanítók megismerhették a interaktív tábla használatát. – Az iskola diákjainak több mint fele hátrányos helyzetű és az otthonukban nincsenek korszerű informatikai ...
Nádudvar - Húsz darab interaktív táblával és száz számítógéppel gazdagodott a Kövy Sándor Általános Iskola, abból a 43 millió forintból, amelyet Európai Uniós pályázaton nyert az intézmény.
A  projekt keretében a számítógépekre olyan ellenőrző szoftvert is telepítettek, amellyel a gyerekek teljesítménye azonnal kimutatható. A pályázati összegből 15 pedagógus továbbképzését is finanszírozták, amely segítségével a tanítók megismerhették a  interaktív tábla használatát. – Az iskola diákjainak több mint fele hátrányos helyzetű és az otthonukban nincsenek korszerű informatikai berendezések, ezért ez a fejlesztés nagy segítség számukra. Az új eszközöknek köszönhetően a tanulók gyorsabban és hatékonyabban tudják elsajátítani a tanagyagot – mondta Boros Lajosné igazgató a kedden tartott projektzáró rendezvényen. A nádudvari iskola az új eszközöknek köszönhetően a legjobban felszerelt intézmény lett Hajdú-Bihar megyébenHBN–TZ