2010. december 30., csütörtök

BUÉK ! 2011.


2010. december 21., kedd

Ünnepre készülve

Igen, készülünk az ÜNNEPRE! Bár - be kell vallani -az ilyen magunkfajta "pörgős" életet élőknek nem könnyű a "tollat letenni", azaz a gépet zárva hagyni... Most mégis megtesszük, hiszen milyen sivár is lenne éltünk ünnepek nélkül! Kívánok hát minden Kedves ismerős és még nem ismert Társamnak, Barátomnak olyan KARÁCSONYT, ami számára a BÉKÉT, ÖRÖMÖT, SZERETET hozza el! Boldogan nyújtom át saját készítésű képeslapomat, amit az e-learning kurzus bátorító képzésének köszönhetően készítettem.


2010. december 19., vasárnap

E-learning 2010. Összefoglaló az együttműködés tapasztalatairól

Munkámat egy végtelen vizeken való hajózásnak tekintem. Vitorlám zászlajára a Life Long Learning feliratát helyeztem el. Utazásom során hét héttel ezelőtt jutottam el egy olyan virtuális iskolába, amely uticélom megvalósításában hathatósan segítségemre lett. Legnagyobb örömöm és élményem, hogy a kurzus során társakra leltem. Olyan boldogságérzés ez, mint amikor egy hajós csupán egymaga próbál a nagy tengeren úrrá lenni a vizeken, megvívni az ellenszéllel, és egyszer csak feltűnik szeme előtt a segítő csapat. Ezt a biztatást, erősítést kaptam meg az elmúlt hetekben én is. Rájöttem, nem vagyok egyedül törekvéseimben. Én, aki eddig úgy gondoltam, csupán don quijote szélmalomharcot vívok , most olyan osztályterembe csöppentem, akiknek tagjai elkötelezett, innovatív pedagógusok. Olyanok, akik nem riadnak meg az újtól, sőt a vadonatújtól sem. Olyanok, akik velem együtt mint digitális bevándorlók, bátran vállalják a digitális bennszülöttekkel való egészen új kapcsolatrendszer kialakítását. Ha kulcsszavakat kellene most megfogalmaznom, akkor ez az egymásra találás kifejezése lenne.
A következő kulcsszavam a képzés összefoglalójaként a tudásmegosztás. Ez a fogalom számomra élővé vált az elmúlt hetek alatt. Itt hallottam azt a gondolatot megfogalmazni, hogy : "Tudásomat a barátaimban tárolom". Igen, teljesen azonosulni tudok azokkal, akik így gondolkodnak. Ez a barátságkör egy olyan energiát feltételez, mint amikor a tenger fövenyén elhelyezkedő apró homokszemek hatalmas erőként állnak ellen a tenger hullámainak. Olyan új gondolkodás ez ugyanis, ami ellent mond a gyarló, pénzéhes, irigy, féltékeny emberi természetnek. Ez által én is hatalmas muníció birtokába kerülhettem az elmúlt hetek során. Eddigi, ide-oda kapkodva elsajátított digitális tudásom valamiképpen rendszerbe szerveződött. Sok-sok kifejezés, alkalmazás tisztázódott bennem. Ha csak a web 2.0 témakörére gondolok, máris szépen sorban látom magam előtt a hasznosabbnál hasznosabb oldalakat. S amiktől addig félve elfordultam, s még kislányaimat is óvtam, most bátor használója lettem azoknak. Talán fel sem tudom sorolni azt a sok regisztrációt, amit e néhány hét alatt "elkövettem". Nagy hozadéknak tekintem, hogy a kurzus során közösen átbeszélhettük a veszélyhelyzeteket, amiktől óvakodnunk kell, viszont határozott biztatást kaptunk a web.2.0 alkalmazásainak nagy lehetőségeire. Bizony igaz, hogy nem szabad "homokba dugni fejünket" a ránk bízott gyermekek internetezéseit illetően. A "grénium" bölcs döntést hozott, amely szerint legyünk mi is jelen a színtereken. De úgy, hogy ne rohanjuk meg őket az iwiwen, Facebookon, s a többi közösségi hálózaton, hanem hagyjuk, hogy bontakozzanak ki, alakítsanak közösségi platformokat kedvükre. De mi legyünk csak ott a háttérben. S legyünk olyanok, mint a jó pedagógusok, akik akár 100 évvel ezelőtt, akár napjainkban csupán háttérből irányító facilitátor szerepet töltenek be tanulóik körében. Szépen , intelligensen készítsük csak nekik oda a választási lehetőséget. Igen az iwiw és a Facebook is lehet majd egy olyan gyermekbarát tanulási környezet, ahol a nagy reformpedagógusok álma, az örömpedagógia érvényesülhet. Társaimmal együtt a kurzus során mi ezt a szabadságot tapasztalhattuk meg vezetőink, tutoraink részéről. Nem kellett félnünk, szorongnunk, mert valamiben tudatlanok voltunk. A konnektivizmus, az együtt építkezés örömteli napjait éltük át a képzésben. Nagy várakozással nyitottam be naponta az "osztályterembe", azaz kattintottam a fórom oldalára, keresve ki, milyen új tudással érkezett. A háttérből jövő, segítő biztatásokat ezúton köszönöm meg Hartyáni Marikának, Farkas Robinak és Matúz Évinek. De nem csupán ők, hanem a kurzuson résztvevők is segítségemre voltak , ha valamiben éppen elakadtam. Lassan-lassan "búcsúbeszédnek" tűnnek szavaim, amit szívemből sajnálnék. A kurzus végén részemről a jövőbe tekintés : további együtt működés. Ezért hát nem is búcsúzom e-learning tanfolyamunk végén, hanem: köszönet az elmúltakért, és viszontlátásra a munka mezején!

2010. december 16., csütörtök

Web 2.0 az oktatási gyakorlatban

ELEARNING kurzusunk 5-ik, egyben befejező feladataként kaptuk meg a címben megjelölt téma kifejtését. Bevált gyakorlatom, hogy mielőtt "papírra vetem", azaz  gépbe írom gondolataimat , alaposan ”körbejárom” az adott problémakört. Így tettem most is. Egyik oldalt a másik után nyitottam meg az interneten, hogy tisztában legyek a fogalmakkal. Látni akartam, hogy valójában mit is takar a web 2.0 alkalmazása az iskolai gyakorlatban. Számos példa sorakozott előttem. Hetedhét határon is túljutottam böngészéseim során. Ezen közben vizsgálódtam eddigi gyakorlataimat illetően, hogy nálam hogyan is működött ez a dolog a tanórák folyamatában.  S ahogy a mesében szokott lenni: mentem- mentem, mendegéltem, és egyszer csak eljutottam egy mesés oldalig, amelynek címe sokunk előtt ismerősen hangzik: „egyszervolt. hu”. Most „katonásan” be kell vallanom valamit: azt hittem, hogy ismerem ezt az oldalt, hiszen már a gyermekek között is megnyitottam nem egyszer. Daloltunk, játszottunk, mesét hallgattunk, animációkat néztünk segítségével. Ám most, amikor alaposabban elidőztem kis hazánk legnagyobb gyermekportálján, tárult fel számomra a sok alkalmazás, ismeret, és sorolni is hosszú lenne, még mi minden. Barangolásom hosszú órákat vett igénybe. Egyik ámulatból a másikba estem, hogy mire képes egy olyan csapat, aki felelősséget érez a keze alatt felnövekvő nemzedék iránt. Ismertetőm hosszúra nyúlna, ha mindazt leírnám, hogy mi célt szolgál a gyermekportál, így megpróbálom summázni a lényeget. Talán a legfontosabb, amit most átadni szeretnék tanulságképpen, a következő: meglátásom szerint valamennyi gyermekeket oktató –nevelő intézményben a mai, modern technikák között felcseperedő nemzedék számára a web 2.0 alkalmazásának  ábécé-je kellene hogy legyen ez a gyermekportál. Ennek elsődleges feltétele, hogy mi, pedagógusok „töviről-hegyire” tisztában legyünk  a minden ikon mögött lévő nélkülözhetetlen ismerettel, tudással, hogy kellőképpen tudjuk alkalmazni a benne rejlő eszközöket a tanítás során.  A cím alatti két képecske szándékosan került egymás mellé. Meglátásom szerint ugyanis, ahhoz, hogy gyermekeink, fiataljaink felkészülten kerülhessenek bele a való világ web 2.0 eszközrendszerébe, előtte az egyszervolt.hu mesés, játékos környezetbe ágyazott felkészítő tanfolyamán kellene, hogy részt vegyenek. Itt már óvodás-, kisiskolás korban, szinte informális tanulással, játszva megismerkedhetnek azokkal a fontos játékszabályokkal, amelyek elengedhetetlenek a virtuális világban való balesetmentes közlekedéshez. A mese világába invitál a gyermekportál, ahol szinte minden ugyanúgy történik, mintha a nagy Facebookra, Iwiwre vagy bármelyik web 2.0-ás alkalmazásra  regisztrálnánk be. Csak itt még óvó, vigyázó kezek őrzik minden lépésüket. Nem rémisztgetések ám ezek, hanem –úgymond- baráti, jó tanácsok a gyermekek számára, nehogy csapdába essenek egy-egy adatkiadás során, vagy fényképfeltöltés miatt.
Bár a feladat úgy szól, hogy válasszunk ki két web 2.0-ás eszközt, hogy mit tudnánk általuk alkalmazni az oktatás során, de ezt így most nem is tudom megfogalmazni. Ugyanis a portál folyamatos használata során nem kettő, hanem számos web 2.0 alkalmazására megtanít bennünket.
Még azt sem tudom leírni igazából, hogy melyik tantárgyhoz alkalmaznám az adott web 2.0 ás eszközt, mert nem lehet kiragadni csupán egy tantárgy céljára a benne rejlő alkalmazásokat. Inkább azt sugallja számomra ez az oktatási célra kitalált portál, hogy egyre inkább az integrált tantárgyak gondolatmenetére kell felkészülnünk. Tudom, ez sokak számára még kicsit rémisztő, de mint gyógypedagógus mindenképpen ezt látom üdvösnek akadályozott gyermekeink fejlesztésében. Olyan lehetőségeket nyújt számunkra a sok-sok felkínált játék, hogy nem igazán lehet leszűkíteni egy tantárgy esetére. Az a bizonyos „játszva tanulás elve” maximálisan beteljesedhetne, ha minden feltétel meglenne ehhez. Értem ezalatt a pedagógus szabadságát, amely megengedi , hogy óráit úgy szervezze, hogy az „egyszervolt.hu” mint zsinórmérték jelen legyen foglalkozásai során. Feltétlen szükséges ehhez azonban egy ifjúi hév akárhány éves legyen is a gyermekek tanítója.
Talán nem  szaporítanám tovább szavaim, hanem inkább azzal fejezném be fejtegetésemet, hogy én el tudnám képzelni a jövőben, hogy az egyszervolt.hu oktatási gyermekportál szakmailag tökéletesen felépített rendszere szerint haladjak a rám bízott gyermekek oktatásában, nevelésében. Sokszorosan áttanulmányozva a benne rejlő pedagógiai célú tartalmakat , minden érvényesülni látszik az alkalmazás során, nevezetesen:
új ismeret közlése,
• megértés elmélyítése,
• elvont fogalmak tisztázása,
• önálló tanulási képesség fejlesztése,
• figyelemfelkeltés motiválása
• web alapú kreatív tevékenység fejlesztése,
• közösségi munka elősegítése,
• ...
Ha csupán annyit említek, hogy  megtanít a lap a szabályszerű, „chat –etikett”-re, a portál keretén belül működő Microsuli többek között a képfeltöltésekre, s még a Movie  Maker alkalmazására is!
Végül elődeink  szavával élve: summa summarum: a magam részéről leteszem voksomat az egyszervolt.hu web 2.0 eszközöket okosan okító, játszva tanító gyermekbarát portál oldala mellé.
S hogy milyen formában képzelem el ötletem megvalósítását? Erre egyértelmű válaszom, hogy sok-sok otthoni pedagógiai előkészítő munkában.  A portál maximális ismerete szükségeltetik ugyanis ahhoz, hogy abban a néhány percben, ami a tanóráinkon adatik, milyen kreatívan, adott pillanathoz, gyermekcsoport állapotához mérten tudom  azt az oldalt megnyitni, amit belső szakmai tudatossággal készítettem elő, s amelyet majd  a gyermekek élményként, örömmel, játszva sajátítanak el.
S a feladatban megfogalmazott kérdésre válaszolva:  igen , szükség van ehhez egy odaadó, szakmailag és emberileg kiváló rendszergazdára, jó minőségű, számítógépekre, s nem utolsó sorban egy olyan vezetői  csoportra, akik bátorítóan állnak mellénk  újító törekvéseinkben.

Hol vagytok IKT eszközök?Mostanság eLEMÉR jár körbe, és keresi az IKT eszközöket . A kép "tarka-barka", hiszen vannak intézmények, ahol példaértékű módon alkalmazzák az informatikai eszközöket a tanórák alkalmával. Vannak olyan iskolák, ahol szép számban vannak jelen interaktív táblák, számítógépek, de még nincs innovatív tanári közösség a használatba vételhez. S találunk olyan intézményeket is, ahol még bizony híjával vannak mindennek. A mérésbe én is beneveztem iskolám részéről. Bátran ajánlom a csatlakozást mindazok számára, akiket már megérintett a újdonság szele. E tekintetben is érvényes, hogy a  közös akarat csodákra képes. A kölcsönös tudásmegosztás, a jó gyakorlatok ismerete segít az akadályok leküzdésében.

2010. december 14., kedd

A közösségi hálózatokban rejlő pedagógiai lehetőségek,-avagy: felvételi előkészítő-másképp


ELearning kurzusunk 5. hetének kérdésfelvetése, hogy látunk-e pedagógiai lehetőségeket a közösségi hálózatokban. Megörültem, hogy ezirányban kutakodhatunk, hiszen -gondolom, többünk véleményét osztom- az ijesztgetésekből, rémhírek terjedéséből ismeretünk bőséges. Blogom talán lehetőséget ad arra, hogy írásom szubjektív jellegű legyen. Így ismét csak lányaim adnak inspirációt fejtegetésemhez.
Azonban mielőtt velük kapcsolatban szólnék, meg kell említenem, hogy mint gyakorló pedagógus, nagy lehetőséget láttam a Tengernyi Kaland elnevezésű   egyedülálló, alternetatív valóságjátékról, amely nyolc héten át tartott iskolák és diákok részvételével a valóságban és az interneten egy időben. Így ír erről a Fővárosi Oktatási Portál:   
"A Tengernyi Kaland egy szórakoztató kerettörténetbe foglalt feladatsorozat, amelyben találkozik a tudomány és a mitológia, a tanulás és a játék, a lexikális tudás és tájékozódás az interneten. A játék a tankönyvekben megtalálható, iskolában elsajátított ismeretekre alapoz, ugyanakkor konkrét feladatokkal ösztönzi a diákokat a tankönyvek és az internet hatékony és kreatív használatára is."
Abban a reményben vagyok, hogy a kezdeményezés nem marad egyedülálló, hanem követi majd a többi, ehhez hasonló, közös tanulást bátorító, nagy társasjáték. 
Visszatérve az eredeti gondolatmenethez, szólni kívánok egy másik ígéretes kezdeményezésről, ami a Pécsi Tudományegyetem részéről indult el. Második alkalommal hirdetett meg egy olyan Uniface online  játékot, amely egy virtuális egyetemet jelenít meg.   Az egyetemi felvételi előtt álló fiatalok , mint virtuális hallgatók részt vehetnek a felvételi eljárások procedúrájában, majd az egyetemi élet  valamennyi gyakorlatát magukévá tehetik néhány hét alatt. A játék készítői bölcsen bevonták a Facebook közösségi oldalt is a mozgástérbe, így segítve elő, hogy az ott közlekedő fiatalok mind többen csatlakozhassank ehhez az érdekes, de ugyanakkor igen hasznos időtöltéshez. A hitvány, káros, felszínes kapcsolatokat szülő "facebookozás" csökkentésének egyik eszközének is tekinthetjük a virtuális egyetem felszólítását, amely szerint: "Találkozzunk a Facebookon!"
Nagyobbik lányom, aki éppen érettségi előtt áll, lelkes hallgatója lett a Pécsi Tudományegyetemnek több társával együtt, s szorgalmasan gyűjti a feladatok során szerezhető pontokat. Ugyanis értékes ajándékok kerülnek kiosztásra a játék végén.
Ezek a jó gyakorlatok segítenek minket, aggódni hajlamos anyákat, pedagógusokat abban, hogy fokozatosan csökkenjen a bennünk lévő félelem , idegenkedés gyermekeink internetezése iránt. E jó úton haladva, rémképek helyett egyre inkább az UNIFACE, vagyis a TUDÁS EZER ARCA fog előttünk kirajzolódni.

Interaktív tábla a digitális bennszülöttek számára
Nagy öröm számomra, hogy éppen az eLearnig kurzus alatt kaphatott Alapítványunk egy interaktív táblát. Évek óta dédelgetett álmom volt, hogy a súlyosan akadályozott gyermekek között kipróbálhassam ezt a "csodaságot". Az interaktív táblát használó pedagógusok egyre bővülő társaságában virtuálisan már számos, hasznos ötletet nyerhettem, ám most jön az izgalmas felfedező út gyakorlati része. Az IKT alkalmazása eddig is sok örömöt hozott tevékenységeink során, de ez a hatalmas felület, s az ujjal vezérelhetőség lehetősége eddig még nem ismert távlatokba viheti majd a kis felhasználókat. Csupán két óra adatott arra, hogy az ünnepélyes átadás előtt néhány gyermek kipróbálja a tábla alapfunkcióit, hogy azután mindenki előtt megmutathassanak valamit a működésből. Ismét csak döbbenten néztem vagy inkább csodáltam azt a lelkesedést, a bennük lévő azonnali cselekvő erőt, ahogyan elsajátítottak egy-két menü-alkalmazást.Nagy szeretettel teszem közzé ezt a kis bemutatót, amely a web 2.0 alkalmazások között az első önálló You Tube-ra való feltöltésem. A Movie Maker programjával készítettem az összeállítást, ami- reményeim szerint- többször segítségünk lesz a továbbiakban.


2010. december 12., vasárnap

"Kulcs a netgenerációhoz"? Igen! Kulcs a netgenerációhoz!

Bár több helyen is fellelhető Farkas Róbert prezentációja, ám én is nagy örömmel teszem közzé blogomban.Az E-portfólióban kérdésként megfogalmazott gondolat a mostani kurzus során felkiáltássá alakult számomra. Igen! Megvan a kulcs a netgenerációhoz! A tanárok együttműködési platformja olyan ígéretes jövőt körvonalaz reményeim szerint, ahol nem csak a netgenerációhoz, hanem az örömpedagógia megvalósulásához is kaphatunk kulcsot.2010. december 6., hétfő

Egy mesés kirándulás képeiAz összeállítás a Voice Thread alkalmazással készült.


2010. december 5., vasárnap

Időszalag a Szilvásgombóc projektben


Az időszalag - koncepció már a Montessori pedagógia eszköztárában is fellelhető volt. A modern technika lehetővé tette, hogy egy projekt tevékenységi folyamatát online alkalmazással is elkészíthessünk. Hasznos eszköz lehet kezünkben, hiszen a kisdiákok digitális kompetenciájának fejlesztése mellett képessé tesszük őket a munkafolyamatok követésére. Ezen felül pedig az időszalagon való tájékozódás a téri-orientációs képességeiket is fejleszti. 


Sajnos jelenleg a Dipity oldalára nem tudok belépni valamilyen oknál fogva

2010. december 4., szombat

Szilvásgombóc projekt és a bodzaszörp projekt gondolattérképe

A cselekvésbe ágyazott ismeretátadás élményszerűen valósulhat meg egy sikeres projektötlet nyomán. A gondolattérképek hűen tükrözik, hogy a tevékenységsorozat milyen szerteágazó tudást nyújthat a diákok számára. Több tantárgy integrálása lehetséges úgy, hogy hasznos és maradandó tudást ad a szétszabdalt, lexikális ismereteket túlhangsúlyozó követelmények helyett. 

2010. december 3., péntek

Mi tudunk ám főzni is, nem csak számítógépezni!