2012. március 30., péntek

Kis hazánkban nagy kezdeményezés,- avagy a Bárczin "Autizmus spektrum pedagógiája" szakirányú képzés

Amennyire tiltakoztak idegszálaim a Facebook alkalmazása ellen, úgy most egyre nagyobb érdeklődéssel nyitom meg az oldalt reggelente. A kezdeti ódzkodásom után szükséges volt néhány hónap, hogy megtanuljam a járás-kelést az oldalak között, s hogy kialakulhasson egy olyan kis közösség, amelyben összeköt bennünket egy valamiféle közös gondolkodás, érdeklődési kör. Megvallom, én nem a személyes, saját intim szférámat kívánom közzé tenni a nagy virtuális térben, hanem szeretek hírt kapni, és hírt adni olyan eseményekről, információkról, amelyek pedagógiai munkámat segíthetik,  s amelyek által szakmai közösségünk egyre inkább erősödik. Persze ez a fajta "facobookozás" csak olyan embernek érdekes, aki szinte hobby szinten műveli azt,  amit esetleg mások nehéz és fárasztó munkatevékenységnek neveznek. 
Eme rövid kis bevezető után adom hírül azt az örvendetes eseményt, amit szintén a Facebookon olvastam először. 
Történelmi pillanatokat élhettünk át tegnap az ELTE  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán. A megtelt előadóterem egy különös nyitórendezvény tanuja lehetett. A cím: "Dialógusok az autizmusról", amely egy párbeszéd kezdeményezése a kutatók és az autizmus spektrum zavarban érintett szülők között. Természetesen az ezen a területen tevékenykedő pedagógusok sincsenek kizárva a párbeszédből. Dr Győri Miklós érdekfeszítő előadása az autizmus spektrum zavarának eddig ismert okairól szólt, majd egy olyan kerekasztal beszélgetésnek lehettünk részesei , ami - bizton állíthatom - nem volt szokványos és mindennapi. Számomra döbbenetes volt az a szívtől-szívig ható diskurzus, ami egyfelől a kutatás területéről, másfelől az autizmus terhét cipelő szülők részéről folyt. Mindig meg voltam győződve arról, hogy eredményesen csak teamben dolgozhatunk gyermekeink érdekében, ahol kiemelt szerepet illik és szükséges adni a szülőknek, de a tegnap hallott párbeszéd után hitem megingathatatlanná vált e téren. Bejegyzésem hosszúra nyúlna, ha részletezném a dialógusban elhangzottakat. Így csupán annyit kívánok megjegyezni, hogy a következő diskurzusra érdemes elmenni. Gazdagodhatnak általa szakmai és emberi értékeink. 
A beszélgetés után Dr Stefanik Krisztina bemutatta számunkra az Európában egyedülálló kezdeményezést, vagyis azt, hogy szeptembertől elindulhat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán az "Autizmus spektrum pedagógiája" szakirányú képzés. Hatalmas munka, összefogás eredménye mindez, amelynek folyamatossága szintén komoly erőfeszítést, együttműködést kíván meg.
Reménységem mint mindig, úgy most is erős abban, hogy vannak közöttünk olyan jóakaratú embertársak, akik nemes célokért képesek áldozni önként javakat. Íme, itt a következő... 
A tegnapi találkozó a Bárczin az Autizmus világnapja alkalmából került megrendezésre. Méltó "beharangozója" volt ez az esemény annak a közös együttlétnek, ami most előttünk áll a kék szín jegyében.

2012. március 7., szerda

Webinár, TeachMeet és még mennyi minden!

"Ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó"... Szól a régi, ám igaz mondás. Nos, én is tettem egy-úgy tűnik-könnyelmű  ígéretet néhány héttel ezelőtt, amely szerint folyamatosan beszámolok majd  a PIL Akadémia eseményeiről. Éppen ma egy hónapja tettem utolsó blogbejegyzésemet e témakörben. Mentségemül szolgáljon az, hogy olyan villámgyorsan pörögnek az események, hogy szinte lehetetlen mindenről beszámolni. Így lassan egy új kompetenciát kell kialakítanom magam számára, amely  a távirati stílus elsajátítása. Ehhez kaptunk bőséges segítséget a PIL Akadémia 2-ik tananyagában, amit a TANÁRBLOG oldalán találhatunk meg. Olyan web 2.0-ás  eszközök, alkalmazások tárháza,  amely szűkre szabott üzeneteket enged meg a felhasználó számára. S valljuk be, ebben a rohanó világunkban lassan csak erre jut időnk. De segítségével naprakész információk birtokába juthatunk együttműködésünk során. 
Íme most kísérletet teszek e stílus használata figyelembevételével: 

Első beadandó feladatunk egy olyan óravázlat volt, amely az IKT tanórai alkalmazását is magába foglalta. Én egy olyan informatika órát választottam ki, amelyben a Sulivilág digitális osztálytermét használtam fel. Íme: 

 PIL Akadémia óravázlat

Név: Szeverényi Irma
Tantárgy: Informatika
Vázlat/ óra címe: Új blogbejegyzés a Sulivilág oldalára
Korosztály: tanulásban akadályozott csoport – 8-9. osztály
Felhasznált IKT eszközök, weboldalak: számítógép
                                                                      http://www.google.hu/
                                                                      http://gyakorolj.hu/
                                                                      http://www.youtube.com
                                                                      http://sulivilag.hu - (Utólagos megjegyzés: időközben a Sulivilág megszűnt)
                                                                                    
Egyéb fontos tudnivalók:
 Lényeges, hogy a tanulók rövid, érthető, egyértelmű instrukciókat kapjanak a feladatok során. A meg nem értett feladat ugyanis azonnali frusztrációt vált ki a gyermekből. Ennek következményeként megtagadhat minden további együttműködést.
Az óra menetének rövid leírása:
Előkészítés:
Az óra megkezdése előtt minden tanuló számítógépe mellé helyezem a kinyomtatott feladatsort, és egy piros tollat, amivel saját maguk pipálják ki a megoldott részfeladatokat.
Bevezetés:
Egymás köszöntése után néhány szóval elmondom az óra menetét.


A tanulók a következő módon kapják meg elvégzendő feladatukat:A tanulók bekapcsolják a számítógépeket, majd elkezdik önálló tevékenységüket a feladatlapon található részletes útmutató szerint.
Facilitátor szerepemben bárki segítségére sietek, ha valamiben megakad munkája során.

Mi működött, mi nem? Hogy érezted magadat az órán?
Mivel a gyógypedagógia területén tevékenykedem, itt különösen elmondható, hogy egy óra sikeressége nagymértékben múlik a gyermekek aktuális állapotán. Van, amikor minden csodálatosan működik, de van, amikor az elkészített vázlat megvalósítása helyett valamiféle ösztönös pszichopedagógiát kell alkalmazni, hogy az óra mégis megtartható legyen. Rendkívül fontos a motiváció, amivel egyáltalán az érdeklődést fel lehet kelteni ezeknél a gyermekeknél. Ezért tartom célravezetőnek a virtuális osztályterem működését, ahol szinte informálisan sajátíthatják el a diákok a digitális kompetenciákat. Természetesen beadandó feladatom olyan óráról szól, ami élményt jelentett mindannyiunk számára az órán.  

Diákoknak kiadott anyagok:
 A Sulivilág oldalán megtalálható leckefüzetben kapták meg a tanulók a feladatot. Ezen felül mindenki számítógépe mellett ott volt nyomtatott formában is , hogy könnyen követhető legyen a megoldás menete. 

Webinár: első alkalmunk febr. 29-én volt. Érdekes, izgalmas online találkozás!
                Folytatása következik, a csoport szerdánként találkozik. 
TeachMeet: a Sulinetwork Konferencián sikeresen bemutatkozó újszerű tudásmegosztás itt is depütált: 
                   15 pedagógus 15 féle alkalmazás ! 
                   Mindez látható videófelvételen, ezen a linken:   http://bit.ly/2vuK8L0

                  A magam részéről a következő kis minibemutatót vittem közös asztalunkra:

                           


Teach meet a pil akadémián from Ujhelyiné Szeverényi Irma

A program új elérhetősége: http://caldys2.eu/?language=hu   (Utólagos megjegyzés)

Vezetőink, Mentoraink, Nádori Gergely és Prievara Tibor mint gyakorlott pedagógusok vezetik a kurzust. Ennek köszönhetően minden a "tettek mezején" zajlik. Így hát-hála nekik-valódi gyakorlat-orientált képzésben van részünk! Köszönjük!