2014. október 27., hétfő

Szakmai napunk az EGYMI-ben 2014-ben


A 2013/2014. tanév szeptemberétől az őszi szünetig tartó eseménysorozatot az Intézményünkben megtartott Szakmai nap beszámolójával zárom. Munkahelyi otthonom a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Mint utazó gyógypedagógus innen járok különféle többségi iskolába, ahol egyéni/ kiscsoportos formában fejlesztem az integrált körülmények között tanuló, sajátos nevelési igényű diákokat. Az EGYMI központi épületében számos sajátos nevelési igényű kisgyermek tanulhat szegregált formában szakmailag kiválóan képzett gyógypedagógusok vezetésével. 
Azt nem mondhatom el sajnos, hogy dúslakodnánk az IKT eszközök tekintetében... Sőt! De, mint előző bejegyzésemben említettem, nem szeretek panaszkodni... Helyette inkább a keresést, kutatást, kérést és kérdezést szoktam választani. Ez irányú törekvéseimet már néhányszor koronázta siker, amelynek kézzelfogható része egyszer egy pályázatban nyert interaktív tábla volt. Az elmúlt évben pedig szintén egy kis pályázat keretében 3 használt számítógépet nyertem. Az interaktív táblát hátam mögött hagytam előző munkahelyemen, ahol reménységem szerint használják is a halmozottan sérült volt kis diákjaim tanulásuk könnyebbé tételéhez.  Digitális eszközeink szűkös volta nem akadályoz meg azonban bennünket abban, hogy minden erőnkkel, energiánkkal azon legyünk, hogy a súlyos tanulási zavarral küzdő kisgyermekeinknek segítő jobbot nyújtsunk az IKT , azaz az információs és kommunikációs technológia segítségével. Ebben Intézményvezetőnk, Kölesné Németh Mária maximális támogatása igen nagy inspiráció számunkra. 
A győri Sulinetwork 2014 Konferenciára együtt utaztunk el, s gyűjtöttük be azt a sok muníciót, hasznos ismeretet és jó gyakorlatot, amit igyekeztünk frissiben megosztani kollégáinkkal ezen az okt. 22-iki Szakmai napon. Marika Igazgatónőm egy áttekintő beszámolót tartott a konferencia három napjáról. Kolléganőm, Kriszti előadásában a Mozaweb játékait, fejlesztési lehetőségeit mutatta be. Kollégám, Sanyi pedig széles körűen ismertette a mostani modern technikai haladást, és kínált fel belső képzést a pedagógusok számára. Én pedig egy diasorozattal mutattam be, hogy szeptember óta miként igyekszem új és új eszközökkel gazdagítani módszertáramat. Blogbejegyzésem hosszasra nyúlna, ha minden diáról külön szólnék most. Így csupán beillesztem a Slideshare alkalmazásra feltöltött prezentációmat, és remélem, hogy a benne foglalt, különböző web 2.0-ás eszközök, internetes alkalmazások sikeres fejlesztési lehetőséget fognak biztosítani a gyerekeknek. Ennél fogva lesz miről beszámolnom a jövő blogbejegyzéseiben.
 Tehát a következő bemutató alapján számoltam be jelenleg használt és a most megismert digitális eszközökről:

Sulinetwork 2014 Konferencia Győrben

Győr városa adott otthont ez évben a 7-ik Sulinetwork Konferenciának. Három napon át, október 17-19-éig volt együtt a Nagy Csapat. Mondhatom, nem kellett unatkoznunk egy percig sem, hiszen gazdag program várt bennünket. A plenáris előadások helyszíne a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ volt, míg a számtalan szekció a Széchenyi István Egyetemen kapott helyet. 
Az Educatio Nonprofit Kft. Digitális Pedagógia Osztálya által szervezett szakmai fórum bővelkedett a digitális írástudáshoz kapcsolódó korszerű módszertani fejlesztésekkel, eszközökkel. 
Olyan sok program és előadás volt a három nap alatt, hogy mi, akik ott lehettünk, csupán töredékét láttuk, hallottuk a gazdag kínálatnak. Hála az internetnek azonban, hogy utólag szinte mindenből részesülhetnek az infokommunikációs technológia oktatási alkalmazásai után érdeklődő pedagógusok.
Folyamatosan kerülnek fel a konferencia előadásai, a műhelymunkák, ppt-s összefoglalói a Sulinetwork Slideshare csatornájára:


Az Educatio 2013 decemberében hirdette meg az IKT Műhely 2014 pályázatot digitális írástudás fejlesztését szolgáló, innovatív oktatási projektek kidolgozására és megvalósítására. A pedagógusok elszántan, kemény munkával bizonyították szakmai tudásukat, s a szekciók során bemutatták projektjeikről szóló filmjeiket, jó gyakorlataikat. Remek összefoglalót láthatunk munkáikból  a Sulinet oldalán


A konferencia első napján, okt 17-én  gálavacsora keretében került sor a Sulinework díj átadására, amelyet ez alkalommal Kiss Mónika, Gilicze Tamás és Prievara Tibor nyert el. Kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a digitális írástudás fejlesztésének pedagógiai-módszertani támogatásához, valamint az infokommunikációs technológia újszerű oktatási alkalmazásainak elterjesztéséhez. De elismerő díjban részesültek az IKT Műhely 2014 pályázói is kiváló munkájuk jutalmaként.  Gratulálok nyertes pedagógus társaimnak!
Okt. 18-án egy játékos este keretében élveztük egymás társaságát a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban. 
A konferencia szervezői előzetesen felkínáltak TeachMeet-et is azoknak a pedagógusoknak, akik három percben be szeretnék mutatni innovatív, oktatási gyakorlatukban használt ötleteiket. Én is vittem tarsolyomban valamit, amit 18-án, szombat délután oszthattam meg a résztvevőkkel tizenegy pedagógus társammal együtt. Sajnos nem találtam elérhető linket a többi 3 perces bemutatót illetően, így most csupán az én kis ötletemet hoztam ide:


Köszönjük a Sulinetwork 2014 Konferencia Szervezőinek a munkát, amellyel lehetővé tették számunkra a találkozást.
Dr. Főző Attila, az Educatio Nkft., IKT Módszertani Iroda vezetőjének jóvoltából végezetül kaptunk egy Prezi bemutatót visszatekintésül az elmúlt három nap nevezetes pillanataiból.
Íme:

2014. október 26., vasárnap

II. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia és Módszervásár 2014-ben

2014.október 10-én Kaposvárra indultam. Valamilyen vonatkozásban "hazamentem", hiszen gyógypedagógusi diplomámat egykor itt kaptam meg. Ismerős volt minden és mindenki , amikor megérkeztem. Öröm és hála töltötte el szívem, hiszen nem kis út, amit azóta megtettem...
A címben szereplő konferencia számos témakört, szakirányt felölelt. Én a "Sajátos nevelési igényű gyermek és felnőtt fejlesztésének módszertana" című szekcióban kaptam helyet. A II. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia és Módszertár Absztrakt kötetében a 38-45.oldalig  szerepel szekciónk, s a bemutatott filmecském absztraktja a 43.oldalon található. 

Íme az ABSZTRAKTKÖTET


A már ismert Ismerősök mellett újabb ismeretségre tehettem szert ezen a napon, aminek én mindig szoktam örülni, - de nagyon!

Sakkfesztivál 2014
Különleges programra nyílt lehetőség 2014.október 4-én a Művészetek palotájában. A világhírű, nemzetközi sakknagymester, Polgár Judit által szervezett Sakkfesztiválra került sor, amely egy egész napos szórakozást nyújtott úgy kicsinyeknek, mint nagyoknak egyaránt. Ennek keretén belül 11 órakor kezdődött el a 2. Sakkpalota Nemzetközi Pedagógus Konferencia.

A kép forrása: http://polgarjudit.hu/hu/eletrajz
Gyermekkorom különös élménye a Polgár lányok nevéhez fűződik. Családunkban természetes játéktevékenység volt a sakk, így kiváltképpen figyelemmel kísértük a három Polgár lány, Zsuzsa, Zsófia és Judit világraszóló, sakkgyőzelmeit. Nagy örömmel értesültem az elmúlt évben, hogy Judit egy egyedülálló, komplex módszert dolgozott ki Képességfejlesztő sakk címen, amely, mint oktatási eszköz bekerült a Nemzeti Alaptantervbe, és választható tantárgy lett. A Polgár Judit Sakk Alapítvány a Képességfejlesztésért kidolgozta a Sakkpalota című tankönyv-, és munkafüzet sorozatot tanári kézikönyvvel kiegészítve. A tavalyi konferencia után természetes volt számomra, hogy ismét regisztrálok a 2. Sakkpalota Nemzetközi Pedagógus Konferenciára. Ahogyan 2013-ban, úgy most is hallhattunk előadást Dr. habil. Gyarmathy Évától, az  MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársától. Szavait idézve egyértelművé válik törekvésem:  adaptálni  a Sakkpalota programját, hogy színesítsem, tökéletesítsem vele örömpedagógiám. 
 Gyarmathy Éva szerint "A sakk eredetileg tanítási, gondolkodásfejlesztési eszköz volt, de az évszázadok során célja eltolódott, és inkább csak, mint játék, sport, kiemelkedő teljesítmény jelent meg. Polgár Judit most visszahelyezi a sakkot eredeti funkciójába, és taneszközként a tananyag átadását könnyíti meg a gondolkodásfejlesztés által. A módszerében nagyon lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem a sakk, mint szabályrendszer kerül be a tanításba. A pedagógusnak nem kell érteni a sakkjátékhoz, kizárólag a szabályait kell jól ismernie. Nem önálló tevékenység a sakk, hanem a tananyag feldolgozásának háttere. Rendszert, elvonatkoztatási terepet, átlátható, kézzelfogható viszonyokat ad, vagyis kiválóan pótolja a digitális kultúrában hiányzó tapasztalatokat."
Polgár Judit köszöntőszavai után kisfilmet láthattunk a SAKKPALOTA képességfejlesztő programról okt. 4-én, a Művészetek Palotájában.
Az idő szűkössége miatt egy rövidített változat került levetítésre, ám blogomban a hosszú verziót választom,- remélem, sokak kedvére:


Ez a bemutató némileg pótolja mindazt, amiben a konferencia során részünk lehetett.
Ha valakinek kedve támad ehhez az ősi alapokra épülő, ám a modern korunkban is helyét megálló, sőt kiemelkedően fontos, ám szórakoztató programhoz, annak számára elhoztam némi segédletet: egy betekintőt a Sakkpalota tankönyvbe, valamint a Polgár Judit által készített Tanmenetjavaslatot a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez, amelyeket a SlideShare alkalmazásban "tálalok fel":

Polgár Judit tanmenetjavaslata a Sakkpalota sorozat első osztályos elemeihez from Szeverényi Irma

S hogy mindez a gazdag, sokirányú oktatási-nevelési lehetőség miként illeszthető be egy komplex gyógypedagógiai fejlesztésbe? Úgy gondolom, hogy aki az IKT, azaz az információs és kommunikikációs technológiát alkalmazza gyakorlatában, az különösképpen motivált lesz, hogy tanítványai e módszerrel is megismerkedjenek. A magam részéről jelenleg annyit mondhatok el, hogy építve a Montessori pedagógia alapelemeire, először "megkínálom" a sakkal gyermekeimet. Tudjuk, hogy milyen fontos egy jól előkészített tanulási környezet, ahol majd a tanuló szabadon választhat saját egyéniségének megfelelő eszközt, mondhatnám játékot, amellyel legoptimálisabban fejlesztheti képességeit. Bevittem tehát először is itthoni  sakkunkat, és felállítva a bábukat, elhelyeztem a fejlesztőszoba asztalára. Ezen kívül kedvcsinálóként meghallgattuk csoportonként a már gyerekslágernek számító CIKCAKK SAKK DALT:


Egy 21.század kihívásainak megfelelő tanulási környezetben természetes módon ott kell, hogy legyen a modern technológia minden csodájával és eszközeivel. Nem szeretek panaszkodni napi tevékenységeimet gátló tényezőkkel. Most mégis leírom bánatom'... Volt időszak az elmúlt évek során, hogy interaktív tábla is rendelkezésemre állt, amivel csodásan tudtam motiválni, segíteni a gyerekeket. Több díjat is kaptam ilyen jellegű foglalkozásaimat bemutató videókért. Ám immár két éve olyan iskolákba járok utazó gyógypedagógusként, ahol ugyan számítógépünk van, de táblánk az nincs. Pedig a Sakkpalota program keretében remek interaktív táblás játékokat tudnánk a gyermekek között használni. Bár vannak különböző online sakkjátékok, amiket alkalmazhatunk számítógépeken, de egy ujjal vezérelt, nagy felület összehasonlíthatatlanul nagyobb élményt ad, - különösképpen a tanulási nehézséggel küzdő kisdiákok esetében. Álmomról nem mondtam le... Hiszem, még megérem egyszer, hogy egy Montessori szemlélettel berendezett, modern korban is kiválóan működő didaktikai eszköztárat tudhatunk magunkénak, ahol még a legsúlyosabb problémákkal küzdő kisdiák is örömmel tanulhat... 
Kezdeti tapasztalataim jelen helyzetünkben: volt gyermek, aki meglátva a sakktáblát rögtön invitált egy partira, volt, aki észre sem vette az új "vendéget", azaz elment a sakktábla mellett. Nem csoda, hiszen mindenkinek van egy általunk sokat emlegetett szociokulturális háttere, ahol vagy megszerette kicsiny korától fogva a sakkot, vagy nem is ismerte. Itt van most a mi nem kis feladatunk. Nevezetesen, úgy adjuk elébük ezt a minden szempontból hasznos lehetőséget, hogy az örömteli legyen minden kisgyermeknek.
Szerencsés embernek mondhatom magamat, mert szeretem a kihívásokat. Ím' itt a következő...
Remélem, lesz folytatás, és boldogan számolhatok be majd arról egyszer, hogy milyen hatékony a Sakkpalota program az IKT-val támogatott, komplex gyógypedagógiai fejlesztésben.

A képek forrása: http://sakkpalota.hu/index.php/hu/sakkpalota-program

2014. október 25., szombat

"Az internet hatása a gyermekekre és a fiatalokra" - konferenciabeszámoló tátika hajtogatással


Szinte most kezdődött el a 2014/2015. tanév, és máris az őszi szünetbe csöppentünk. Az elmúlt néhány  hét oly' annyira eseménydús volt, hogy csak most jutottam el  odáig, hogy a gazdag történéseket blogomban dokumentáljam is. 
Időrendi sorrendben haladva visszatekintésemet az október 2-án, a Radisson BLU Béke Hotelben megtartott konferencia beszámolójával kezdem. Harmadik alkalommal került megrendezésre e fontos tartalommal bíró esemény a  Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az európai uniós "Safer Internet Plus" (SIP) program keretében. E rövid kis bejegyzés képtelen arra, hogy a szakmai fórumon elhangzott 26 előadásról részletes beszámolóval szolgáljon. Csupán egy kedvcsináló néhány sorral biztatnám kedves Olvasóimat arra, hogy a hosszasnak tűnő őszi szünetben hallgassanak bele az előadások videó felvételeibe. 26 filmecske, amely széles körű tudást ad számunkra "a gyermekek és fiatalok online biztonságával kapcsolatos kérdésekről, a magánélet védelméről az online térben, a család, az iskola, a média szerepéről a tudatos médiahasználatra nevelésben új online trendekről". 
Egy előadót azért mégis kiemelnék, név szerint Tóth Zoltánt. Mondandójában egy most induló kezdeményezésről szólt, - az úgynevezett Okosdigitális program-ról, amely egy önkéntes csapat nevéhez fűződik. Nagyon örültem, hogy személyesen hallhattam képviselőjüket, hiszen már előzetesen az internetről értesültem arról, hogy be lehet jelentkezni hozzájuk, és ingyenesen eljönnek, hogy interaktív előadásokkal segítsék a gyermekek tudatos médiahasználatát. Akkor rögvest "tollat is ragadtam", kérésemet elküldtem, amelyre udvarias, gyors, igenlő választ kaptam. S  a nevezetes nap nov.4-én lesz, amelyre  nagy érdeklődéssel várjuk az Okosdigitális program önkéntes, ifjú emberét intézményünkbe.  Íme programjuk: Úgy gondolom, némi magyarázatra szorul bejegyzésem címe. Egy konferencia beszámolója tátika hajtogatással hogy függ össze? Rövid válaszom erre, hogy a szakmai fórum szervezői számos , értékes prospektussal kínáltak bennünket, amit  el is fogadtam jó szívvel. Tervemben volt ugyanis, hogy úgy a gyermekek, mint szüleik, sőt pedagógus társaim számára is viszem azt a tudást, amit ez alkalommal kaptam. Ehhez pedig jó segítség a papíron továbbított hasznos útmutató. Láttam  egy olyan tájékoztatót is a konferencia regisztrációs asztalán, amely egyben játékos, tátika hajtogatást is magába foglalt. "Szerénytelenül" elkértem húszat belőle, gondolván a következő foglalkozásaink témakörére. Nem szeretek készületlenül a gyerekekhez menni, így itthon ki is próbáltam egy tátika hajtogatást. "Férfiasan" bevallom, nem most volt, amikor utoljára ily' manuális tevékenységet folytattam. S még mielőtt kudarcot vallottam volna, gyorsan a You Tube csatornába beírtam: "tátika hajtogatás". Nagy meglepetésemre özönlöttek a segítő videók. Egy szimpatikus kisfiút választottam, hogy tutorom legyen a "nagy műveletben"... Fáradozásomat siker koronázta, s a biztonságos internetezéssel kapcsolatos tanácsokat tartalmazó tátikámmal büszkén dicsekedtem Családtagjaimnak.
Készítettem két montázst is kis digitális fényképezőgépemmel, s kedvenc AutoCollage alkalmazásommal. Az egyik a tájékoztató prospektusokat, a másik pedig a tátika elkészítéséhez szolgáló papírt, amelyen egy hasznos játékleírás is van, és persze a belőle elkészült tátikát örökíti meg.
Íme a két fotómontázs: 
Remélem, őszi szünet után egy jó kis hangulatú foglalkozás kerekedik ki a patinás, budapesti Béke Hotelben kapott élményeimből.