2011. október 30., vasárnap

Komplex személyiségfejlesztés a web 2.0 eszközeivel
web 2.0 meghatározása a Wikipédia szerint: "olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek elsősorban a közösségre épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás információit." Nap-mint nap szembesülünk azzal, hogy tanulóink mindinkább nehezebben viselik frontális oktatási rendszerünk számukra oly gyakran unalmas, álmosító óráit. Ők már olyan interaktivitást megengedő tanulási folyamatokat követelnek, amikben maguk is tevékeny résztvevők. Szinte belenőnek az internetes oldalak forgatagába, ahonnan kimozdítani alig lehet őket a mi szépen, lassan folyó egyszemélyes tanítási folyamatainkba. Sokunk tapasztalja napi szinten, hogy mennyire kiszabadult a szellem a palackból a Facebook megjelenésével. Hihetetlen vággyal és akarattal vetik bele magukat a "Facebook-lakás" állapotába. S hogy mindennek mi is lehet a valódi háttere, talán ennek fejtegetése egy külön blogbejegyzést érdemelne... Most azonban arra szeretnék csupán kitérni, hogy egy példán keresztül láthatóvá tegyem, mi minden fejlesztési lehetőség rejlik a web 2.0 eszközeiben. Természetesen gyorsan hozzáteszem: munkánk mindig team-ben értendő. Azaz a sok oldalról megtámogatott fejlesztés, oktatás és nevelés hozhat hatékony eredményt. Tehát az IKT (információs és kommunikikációs technológia) alkalmazása csupán egy szelet a nagy egészben. Az internet elhatalmasodása egyáltalán nem jelenti a papíralapú ismeretátadás s a manuális didaktikai eszközök használatának sutba dobását. Sőt! Nagyon is szükség van rájuk. És tegyék is ezirányú munkájukat jó kedvvel és kiváló szakmaisággal azok a pedagógusok, akik -úgymond -ódzkodnak az IKT használatától. Nagy valószínűséggel nekik nem is dolguk a számítógépes alkalmazások megtanulása. Hiszen csak ilyen értelemben lesz valóság az igazi csapatmunka az oktatás területén. Én , mint az IKT gyógypedagógiai alkalmazásának "szerelmese", a magam területéről szólhatok csupán. Arról, hogy mit tudok erről az oldalról betenni a közösbe, mivel gazdagíthatom közös tudásunkat a kölcsönösség jegyében. 
Rátérve egy konkrét esetre, kívánom elmondani, hogy mekkora élmény számomra az a kisfiú, akit ebben az évben megismerhettem. Árpinak hatalmas lemaradásai vannak szinte minden területen. Heti négy órában foglakozhatok vele, mint utazó gyógypedagógus. Intézménye használatomra bocsátott egy  interaktív táblát, így hát neki fogtunk  nagy vállalkozásunknak, ami máris hatalmas élményeket adott mindkettőnk számára. Árpi tanulási motivációja egy szempillantás alatt a tetőfokára hágott, s a foglalkozások végét szinte nehezen vette tudomásul. Legutóbb a SULIVILÁG oldalát mutattam be neki, és felkínáltam számára a belépés lehetőségét. Persze ő,  természetes gyermeki kíváncsisággal tekintett a dolgok elé, megkérdezve, hogy: " lehet ott játszani is?". Rögtön rávágtam, hogy: "persze Árpikám, lehet!". És máris elkezdtük  "kemény munkánkat", a két verziós regisztrálást. Hiszen ahhoz, hogy a Sulivilágba beléphessen valaki, e-mail címmel kell, hogy rendelkezzen. Tehát első lépésben ezt kellett, hogy megtegyük. Árpi töretlen akarattal, erős koncentrálással vitte véghez feladatát. A Montessori -pedagógia minden alappillére áthatott foglalkozásunk perceiben. Élő szemlélője voltam annak az ösztönös cselekvési vágynak, ami minden gyermek magával hozott kincse, ajándéka. Háttérből figyelve a hosszú regisztrációs folyamatokat, felajánlottam Árpinak facilitátori segítségemet, amit csupán csak legvégső pillanatban fogadott el. S hogy ez a tanulási környezet milyen szempontból segíti komplex személyiség fejlesztését, most csupán csak a sok közül néhányat sorolok fel. Először is hatalmas segítség ez az önállóan végzett tevékenység önbecsülésében, önértékelésében. Valljuk be ugyanis, hogy számunkra sem olyan egyértelmű, és játszi könnyű feladat egy regisztrálás valamilyen közösségi oldalra. S ha egy sok akadállyal, tanulási kudarccal megterhelt fiúcska sikeresen végigvezet két regisztrációs folyamatot egymás után, az nem kis sikerélményt ad számára. Ráadásul a belépés eredménye mindig egy biztató gratuláció, ami megint csak a Montessori szemlélet fontos része. Következzen most néhány felvétel, amit ezen izgalmas percek alatt készítettem:

Vezetéknév, keresztnév...


Születési év...


Születési hónap...


Kedvenc időtöltéseim...


A regisztrációs folyamat ismétlése más környezetben...

A tevékenység által a következő fejlesztési területeken várhatunk előrelépést:
  • Írás, olvasáskészség
  • figyelem
  • emlékezet
  • szerialitás
  • gondolkodás
  • informatikai kompetenciák
  • önismeret


S mindez csupán egy regisztrációs folyamat során már megtörténhet. S gondoljuk el, ha majd Árpikánk saját oldallal rendelkező, jogos felhasználója lesz a Sulivilág közösségi portáljának! Nem is kezdem sorolni azokat a komponenseket, amelyek komplex személyiségfejlesztésében látható előre lépést jelenthetnek.


Remélem, erről még örömmel szólhatok egy következő blogbejegyzésben.2011. október 24., hétfő

Az interaktív táblák rendszerének kihasználása az óvodai és alsótagozatos oktatásbanAmikor szakmai blogom elnevezésén gondolkodtam, még nem került hozzám közel az interaktív tábla alkalmazása. Azóta azonban volt lehetőségem megismerni, s az oktatásban való hasznos voltát  felfedezni. Saját megtapasztalásaim, valamint kiváló pedagógusok jó gyakorlatai alapján bizton állíthatom, hogy az örömpedagógia megvalósítása modern korunk vívmányával, az interaktív tábla szakszerű használatával hathatósan megvalósítható. Mindig örülök annak, ha napi hírfolyamataimban erre vonatkozó új és új tudósítást olvashatok. Így továbbítom most tovább azt a prezentációt, amit a Google Értesítőm repített most felém. Az előadást a következő linken találhatjuk meg: http://bit.ly/2gNcflc

                              


2011. október 17., hétfő

Hathatós érv a Facebook mellett...

Bár jelen pillanatban iskolánkban a Facebook oldalát kódolnunk kellett, ám oktatásbeli alkalmazásáról  végleg nem mondtam le. Sajnos tanulóink a szabadság-adta lehetőségeikkel nem tudnak élni, így korlátlanul használnák egymás közti csevegésre, lájkolásra az oldalt, mit sem törődve a tanórai foglalkozásokkal. Mondhatom, nem kis felháborodást keltett náluk az, hogy egyszer csak nem tudtak belépni a közösségi lapra. 
Igyekeztem őket meggyőzni arról ,hogy nem véglegesen szüntettük meg a hozzáférési lehetőséget, csupán most egy tanulási folyamatban kell részt venniük, hogy majd megfelelő módon tudják használni a Facebookot. 
Felkínáltam számukra lehetőségként a SULIVILÁG internetes iskolai közösségét, amit kis magyar Facebooknak is szokás elnevezni. Megmutattam annak minden érdekes, jó, izgalmas felhasználhatóságát. Párhuzamba állítottam a Facebook rendszerével, ami sok közös pontban megegyezik. Elmondtam számukra, hogy ha ebben a közösségben szépen megtanulják a szabályokat, alkalmazásokat, gondosan kezelik oldalukat, akkor kérvényezni fogom az Iskola Vezetőitől azt, hogy ismét lehessen hozzáférési lehetőségük a Facebookhoz. Természetesen magáncélú üzeneteket kivéve kimondottan iskolai vonatkozású témakörökben nyitnánk meg az oldalt. Saját magánügyeiket viszont iskolán kívül rendeznék el. Így kezdtük építeni a mi kis SULIVILÁGOS közösségünket.
Lehet, hogy utópiának tűnik az elképzelésem, de hiszem, hogy kellő szakmai tudással, és főleg a gyermekek iránti szeretettel ez a program megvalósítható lesz.
Szeretek én magam is járni-kelni a Facebook oldalán. Sok hasznos, jó információt kaphatok, amit máshol talán nem érhetnék el. Így jutottam hozzá ahhoz a bejegyzéshez, amit Virányi Anita osztott meg. 
Ollé Jánossal készített interjúról szól a hír. Felette igen örültem, amikor meghallgattam a Kossuth Rádió hangtárában a felvételt. A Facebook pedagógiai használatáról szólt a diskurzus, amely ebbéli gondolkodásomban megerősített. Álljon hát itt a link, amelyen meghallgatható a riport: http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2011-10-09  Anita még egy segítő mondattal is kiegészítette megosztásában a riport pontos hozzáférési lehetőségét:
"Tennivaló: a listában kikeresni a Gondolat-jel adást, és az időpontra kattintva, felül az oldal tetején csúsztatni a sávot 11:27-hez, majd meghallgatni, mit gondol a riportalany (dr. Ollé János) erről a kérdésről: 
Facebook és blog a nevelésben és oktatásban"

2011. október 15., szombat

Ígéretes segítség az IKT elsajátítása területén

Kedvelt oldalam évek óta a TANÁRBLOG, ahova napi rendszerességgel belátogatok. Nem bánom meg soha, hiszen napi szinten kapom a jobbnál-jobb ötleteket, IKT alkalmazási lehetőségeket. S hogy most minderről blogbejegyzést is készítek, ennek oka  egy olyan hír a szerzők részéről, ami sok pedagógustársam örömére szolgálhat. Célom, hogy minél többünkhöz eljuthasson a kezdeményezés. Most ugyanis felszállhatunk "drága menetjegyek" nélkül egy olyan "robogó vonatra", amely elrepíthet bennünket az IKT alkalmazások szakszerű, boldogságteli használatára. Íme a tudósítás a TANÁRBLOG oldalán:

Microsoft Partners in Learning IKT Akadémia


Írta: Prievara Tibor
Sok éve igyekszünk segíteni gyakorló tanároknak itt a TanárBlogon azzal, hogy sok osztályteremben kipróbált, számunkra hasznosnak bizonyuló eszközt, internetes oldalt, alkalmazást, óravázlatot és még sok egyebet teszünk közzé napi rendszerességgel. Úgy éreztük, itt az ideje, hogy a 'következő szintre' emeljük a tanárok közötti együttműködést, az ötletek megosztását. Fontos, hogy mindez úgy történjen, hogy a mindennapi gyakorlatban IKT-t használni kívánó pedagógusok annyi, és annyiféle segítséget kapjanak, hogy valóban sikerüljön az iskolai hétköznapok gyakorlatába illeszteni az IKT eszközöket. A lapozás után a Microsoft PIL IKT Akadémia részletes leírása található, illetve már most lehet előzetesen jelentkezni. Bízunk benne, hogy a 2012. januárjában induló, 6 hónapos, a tanárok számára teljesen ingyenes, újszerű képzési rendszer sok kolléga kérdéseire, aggályaira (esetleg bizonytalanságára) lesz képes pozitív választ adni! Lapozás után következnek a részletek!
Mi a Microsoft Partners in Learning IKT Akadémia ?

A  Microsoft Partners in Learning IKT Akadémia egyszerre:
- tanártovábképzés
- szakmai közösség
- módszertani gyűjtemény
- innovációs központ

A  Microsoft Partners in Learning IKT Akadémia résztvevői:
- fél éven át egy IKT mentor segítségével dolgozhatnak, a mentorok a TanárBlog jelenleg is középiskolában tanító szerzői
- részt vehetnek két szakmai konferencián, ahol elsajátíthatják az IKT eszközök tanórai felhasználásának alapjait, megismerkedhetnek az önfejlesztés legjobb eszközeivel és megoszthatják saját tudásukat másokkal
- kétheti rendszerességgel kapnak anyagokat, melyek megismertetik az IKT oktatási felhasználásának egy-egy részét, az anyagok linkekkel, oktatóvideókkal, az órákon használható ötletekkel érkeznek majd
- heti hírlevelet kapnak, amiben értesülhetnek az IKT világ híreiről
- segítséget kapnak személyes szakmai hálózatuk (PLN) kialakításához
- publikálási lehetőséget kapnak a TanárBlogon, valamint segítséget saját szakmai blogjuk működtetéséhez
- kéthetente személyes konzultációkon vehetnek részt
- részesei lehetnek egy aktív, színes szakmai közösségnek

Kiket várunk az Akadémiára?
Olyan gyakorló tanárokat vagy tanítókat, akik
- nem csak számítástechnikát tanítanak (viszont lehetnek BÁRMILYEN szakosak)
- szívesen lennének egy ilyen tanár közösség aktív részesei
- hajlandóak havonta 1 IKT alkalmazást kipróbálni a gyakorlatban, és a tapasztalataikat max. 1 oldalban leírni a többiek számára
- szívesen vennének részt olyan eseményeken, ahol tapasztalataikat másokkal is megoszthatják
- szívesen járulnának hozzá ötleteikkel, tapasztalataikkal egy izgalmas kiadvány megszületéséhez
Egyéb részletek:
A képzés 2012 januárjában indul és a tanév végéig tart. A 6 hónap alatt folyamatos mentori segítséget kap minden jelentkező, illetve - szükség szerint - jelenléti képzéseken is kérdezhet, illetve kaphat segítséget a tananyag egyes elemeinek hatékonyabb elsajátításához. Szintén szívesen segítünk konkrét óravázlatok összeállításában is, ha arra lesz szükség.
Ami 'kötelező' (inkább vállalás) a jelentkezők részéről: havonta 1 IKT alkalmazás kipróbálása (amihez NEM feltétel, hogy számítógépteremben, vagy interaktív táblával felszerelt teremben legyen a tanóra - ebben is szívesen nyújtunk segítséget), illetve a nyitó konferencia (hogy megismerhessük egymást), illetve a zárókonferencia (hogy együtt beszéljük meg, hogy mire jutottunk!). A konferenciák szombati napokon és Budapesten kerülnek megrendezésre.
Akit mindez érdekel, jelentkezhet akár már most IDE KATTINTVA! Folyamatosan jelentkezünk újabb hírekkel, ahogy közeledik a január. Természetesen kérdésekre is szívesen válaszolunk, ha akadnak, a tanarblog@live.comcímen.
Sok év tanári tapasztalata, illetve többszáz tanártovábbképzés után valóban azt gondoljuk, hogy ennyi segítséggel, egy jó közösségben igenis meg lehet tanulni a gyakorlatban is hatékonyan kiaknázni az IKT adta lehetőségeket. Ezekből pedig valóban rengeteg van!!!


Szó ami szó, időt, energiát, elszántságot, merész bátor vállalkozókedvet igénylő eseményről szól a hír, ám véleményem szerint megéri a "befektetés". Saját tapasztalataim ugyanis meggyőznek afelől, hogy akkor sem ülünk kevesebbet a gép előtt,  ha nem kötjük le magunkat továbbképzések sorozatára. Hiszen ha megakadunk munkánk során valamilyen technikai avagy szakmai hiányosságunk miatt, akkor is órák telhetnek el kínlódásaink, próbálgatásaink következtében. Viszont ha tutorok, mentorok kísérik munkánkat, akkor sokkal hatékonyabban, és főleg sikerélményekkel  gazdagon haladhatunk az új módszerek, technikák elsajátításában. Talán nem is kell írnom mindezek után, hogy az élethosszig tartó tanulás jegyében rögvest jelentkeztem az Akadémiára. Emellett viszem a hírt, gyűjtőm a Társakat; fiatalokat és kevésbé fiatalokat. Tehetem, hiszen jelentkezésemre az Akadémia szervezőitől ilyen választ kaptam: 
Kedves érdeklődő,

Nagyon köszönjük, hogy jelezte érdeklődését a Microsoft Partners in
Learning IKT Akadémián való részvétel iránt. Az Akadémia programja
januárban indul, jelen pillanatban az érdeklődőket gyűjtjük össze. Ha
van olyan kollégája, ismerőse, akit érdekelhet ez a képzés, ajánlja
neki is az Akadémiát.
Ugyan a program indulásáig még hosszú idő van, de a szervezés
részleteiről, a hírekről továbbra is tájékoztatjuk.

Üdvözlettel,
Nádori Gergely és Prievara TiborViszontlátásra minden Kedves Innovatív Pedagógustársamnak 2012 januárjában!2011. október 3., hétfő

Jártamban-keltemben...

Kép forrása: interaktív.gif


Újdonsült budapesti lakosként végre módomban állt nem csupán az interneten keresztül, hanem személyesen is részt venni  az immár 6-ik alkalommal  megrendezésre kerülő Országos Interaktív Tábla Konferencián. Mondhatom, nem kis élmény volt számomra látni azt a gazdag  kínálatot, amiből a mai megújuló pedagógia meríthet innovatív törekvései során. A most következő néhány kép csupán illusztrációként szolgál arra, hogy érzékeljük: eljött az idő, s a Jövő Iskolája már a jelenben van, s kapuit tágra nyitotta. Nem kell félnünk belépni ajtaján, mert sok "csodaságot" tartogat számunkra. Igaz, őszülő fejünkkel mi is az iskola padjaiba ülünk be olykor-olykor, s együtt tanulhatunk diákjainkkal a modern technika rejtelmeit elsajátítva. S még attól sem kell tartanunk, hogy ezzel kisebbek leszünk tanulóink előtt. Sőt! Kiváltképpen alkalmas lehetőség ez arra, hogy a tanár-diák kapcsolata egy vadonatúj kölcsönös igaz barátsággá alakulhasson ki. Következzenek hát a konferencia  kedvcsináló pillanatai: