2010. november 10., szerda

IOT.hu - Az IKT hírportál - IKT, konnektivizmus és eLearning az oktatáskutatók között - Beszámoló X. Országos Neveléstudományi Konferenciáról

Web 2.0, oktatásinformatika, infotechnológia, digitális nemzedék - XXI. századi kulcsszavak a 2010. november 4-6 között megrendezett X. Országos Neveléstudományi Konferencián...

Az IKT témák keretbe foglalták a 2010-es jubileumi Neveléstudományi Konferenciát, hiszen az esemény és az arra szerkesztett kötet címe ('Új törekvések és lehetőségek a 21.századi neveléstudományokban') láthatatlan, de erős kötelékekkel kapcsolódik a modern technikával, informatikai megoldásokkal segített tanulás fogalmához. Egy teljes szekciót szántak a szervezők az infokommunikációs technológiákat érintő kutatásokra, mégis úgy tűnik, ez a téma számos felderítetlen területet rejt magában.
IKT, konnektivizmus és eLearning az oktatáskutatók között - Beszámoló X. Országos Neveléstudományi Konferenciáról

Eljött az oktatási célú hálózatok ideje

Közvetlenül az ünnepélyes megnyitót követő szekción, Ollé János, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar adjunktusának konnektivista tanulásmódszertanról szóló előadásában elhangzottak a web 2.0-s alkalmazások tanulásban kihasználható előnyei.

Egy korábbi oktatási-nevelési elmélet (Rainer Winkel kritikai-kommunikatív didaktikai modellje) átgondolásán keresztül a kutató rámutatott a hálózatos tanulásból adódó rendkívüli lehetőségekre: például a kommunikáció mennyiségi és minőségi határainak tágítására, melyben nem számít a tanulók közti távolság mértéke sem, a tudásmegosztás alternatív módszereire, illetve az oktatási folyamat aktorainak újfajta szerepvállalására. Előadásával megelőlegezte a konferencia egészére igaznak bizonyuló trendet: eljött az oktatási célú online hálózatok ideje.

Blog, facebook, twitter, elearning - egyre több hallgató használja

A pénteki IKT blokkban R.Tóth Krisztina, Molnár Pál Viktor és Kétyi András önálló munkáiból és kooperációiból származó vizsgálatairól halhatott beszámolókat az érdeklődő közönség.

Az előadásokból kiderült, hogy a jelenlegi felsőoktatásban tanuló hallgatók - akik hónapokon, legfeljebb néhány éven belül 'katedrára állnak' - webes technológia használata lassan, de biztosan bővül a közösségen, a megosztott információkon alapuló online alkalmazásokkal (blog, facebook, twitter) a megszokottakon (email, keresés) kívül.

Egy izgalmas kísérlet eredményei alapján Kétyi András bizonyította, hogy a kollaboratív munkát segítő e-learning tanulási környezetek kellő előkészítéssel a nyelvtanulásban is hasznosnak bizonyulhatnak.

Molnár Pál Viktor kutatásai pedig arról tanúskodtak, hogy a kísérletében résztvevő hallgatóknak nem csak ismeretei bővültek, hanem különböző kompetenciáik fejlődtek a web 2.0 alkalmazásokkal támogatott tanulás alatt: kommunikációs, ismeret összefoglaló, absztacháló, önkifejező (ezáltal önismereti) képességek, tolerancia, sőt saját munkájukra kapott pozitív visszajelzések után az új technikákkal való tanulásra való hajlandóság, motiváció is nőtt.

Esztétikai nevelés a 21. század iskolájában

Kárpáti Andrea és Gaul Emil a vizuális nevelésről szóló közös munkájukban kifejtik, hogy szerintük a XXI. századi iskola esztétikai nevelését is meg kell határoznia egy újszerű felfogásnak, amely figyelembe veszi a mediatizált vizuális kommunikáció jelenleg is fejlődő világát.

A televízióban, az interneten, de még a modern művészetet képviselő galériák falain, sőt az utcán is olyan képeket találunk, amelynek értelmezéséhez más kompetenciák kellenek, hasonlóképp az alkotáshoz is másféle hozzáállás szükségeltetik, mint a digitális korszak előtt bármikor.

A kutatás egyelőre befejezetlen, de a végére tervezik egy esztétikai nevelést segítő számítógépes bázis létrehozását, melyet művészetpedagógusokkal karöltve készítenek el.

Testnevelés YouTube-al?

Ugyancsak Kárpáti Andrea nevéhez fűződik az a testnevelés tanítással kapcsolatos - még befejezetlen - vizsgálat, amelyet a társadalmi médiában, nevezetesen a YouTube-on végzett kereséssel indított el. Az angol és magyar nyelvű találatok (majdnem 10.000!) olyan mozgóképekre mutattak rá, amelynek összességét méltán nevezhetnénk a testnevelés potenciális (még nem 'legalizált') segédanyagának.

Akadálymentesített tanulás online, a tolerancia jegyében

IKT, konnektivizmus és eLearning az oktatáskutatók között - Beszámoló X. Országos Neveléstudományi KonferenciárólVígh György poszter-prezentációján figyelemre méltó törekvésekről számolt be. A Suli-Soft-Design kitalálója nem kevesebbre vállalkozott, mint az interneten elérhető, tanulást segítő, vagy éppen tananyagot jelentő információk új köntösbe öltöztetését, hogy a hátrányos helyzetű, illetve kisebb-nagyobb fogyatékkal élők, kisgyermekek és idősek, technológiailag alulképzett/megkülönböztetett felhasználók is könnyen megtalálják a számukra szükséges adatokat.

Külföldön sok helyen már természetesnek veszik akadálymentesített webet, a honlapokon gyakran találkozhatunk alternatív verziót megjelenítő gombbal, mely egy könnyebben kezelhető felületet bont ki, de nem vesz el semmit a weblap minőségének értékéből.

Tehetségek kikötője - hálózatos alapú gondozás és fejlesztés

'A pedagógia a különbségek világa'- kezdték ezzel az ismert idézettel a konferenciát záró ünnepség előtti érdekfeszítő szekciót. Az itt felvonultatott, átgondolt rendszerben bemutatott tehetségnevelésre vonatkozó kutatások - többek között - olyan neves szakemberek nevéhez fűződnek, mint Nahalka István és Perjés István.

Tehetségek kikötője - hálózatos alapú gondozás és fejlesztésMunkájuk gyümölcseként a tehetséges tanulók fejlesztése érdekében nyíló tehetség-portálról számoltak be, melynek törekvéseiről Ollé János ismerette a hallgatóságot. Elhangzott, hogy a portál üzemeltetésének nagy előnye abban rejlik, hogy mellőzi a tehetséges diákok szegregált környezetben való gondozását.

Ez a nagyrészt web 2.0 alapú tehetség-kikötő olyan online közösséget képes alkotni a tehetséges tanulókból, amely használja a konstruktív és konnektivista tanulásmódszertant még a földrajzilag elhatárolt területeken elő tehetséges gyerekek között is, hogy ők önként, folyamatos kooperatív munkával hozzanak létre egy mindenki számára értékes új tudásalapot.

***

Kapcsolódó cikkek:

* Innovatív Tanárok Fóruma 2010 - Közeleg az innovatív oktatás ünnepi seregszemléje
* IKT témák a X. Országos Neveléstudományi Konferencián
* IKT eszközöktől az iskolabútorig: Hundidac 2010 - Taneszköz forgalmazók kiállítása Budapesten
* eLearning tanulási környezetek, tananyagok, és jó gyakorlatok a XI. e-Learning konferencián
* IKT ünnep és seregszemle - 2 esemény 1 helyen

- Google Eszköztárral küldve"

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése