2013. január 7., hétfő

Inspiráció a 2013. esztendő küszöbén

Sokunk előtt ismerős a logo. Igen, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének elektronikus lapjára mutat eme védjegy.  S hogy az új esztendő  új blogbejegyzését miért épp' ezzel láttam el? Nos, ezt kívánom most a Kedves Olvasó számára röviden, ám summásan kifejteni. A Wikipédia így ír az inspiráció szóval kapcsolatban: "Az inspiráció (sugallat, ihlet, késztetés) a lelki és szellemi tett egyik mozgatórugója, ami a kreativitással járó alkotókészség révén innovációt, azaz szakmai fejlesztést, vagy gyakorlatban is megvalósuló újításokat eredményez." A Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára egy példamondattal is megvilágítja a szó jelentését: "A kor nagy eszméiből merített inspirációt"
Visszatekintve eddigi életutamra, úgy a magánéletemben, mint szakmai pályafutásomban ennek a mondatnak valóságtartalma vitt mindig előre, segített akadályok legyőzésében, adott erőt új és új kihívások  megküzdésében. Mivel szakmai blogomban írok, így csupán pedagógiai  oldalról megközelítve a kérdést, számomra Mária Montessori élete inspirált arra, hogy merjek eltérni a megszokottól, a kitaposott úttól, és bátran vállaljam az  újítók izgalmas, és -valljuk be-sokszor igen hálátlan szerepét. Ennek a nagy vállalkozásnak az árnyoldalait sem részletezném itt, hiszen célom nem az elriasztás, a félelemkeltés, hanem éppen ellenkezőleg: ahogyan én kaptam hatalmas inspirációt az előttem járó szakmai kiválóságoktól, úgy óhajtom, hogy aki az én lábnyomaimat nézi, tudjon hasonló módon késztetést érezni a soha nem lankadó, mindig újat óhajtó , folyton friss energiákat hordozó pedagógiai életformához. Fontosnak tartom ugyanis, hogy ne csupán olyanok inspiráljanak tevékenységünkben, akik már nincsenek köztünk, hanem olyanok is, akik velünk együtt, ugyanabban a korban élnek, akik ugyanazokkal a kihívásokkal kerülnek szembe, mint amilyenekkel mi kell, hogy szembesüljünk. Így mondhatom el, hogy számomra Kőrösné dr. Mikis Márta ny. tudományos munkatárs, az ISZE (Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete) elnöke az, aki egy évtizede inspirál arra, hogy  van helye az IKT alkalmazásának a gyógypedagógiában. Természetesen ezt én magam is egy belső ösztönzés által folyamatosan így éreztem, és azután folyamatosan meg is tapasztaltam a rám bízott sok sok, igen súlyos akadályokkal küzdő gyermekek oktatása-nevelése során. 
Most a 2013-ik esztendő kezdetén, amikor számos bizonytalanság, mondhatnánk kétség vesz körül bennünket , gyakorló pedagógusokat a sok változás kapcsán, igazán bátorítóan hatott az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesületének elektronikus lapjának "kézbe vétele". Ma jutottam el odáig az ünnepkör befejeztével, hogy kinyitottam a lapot, és elolvastam a 2012-ik év utolsó számát. Mindaz, ami abban foglaltatik olyan számomra, mint amikor új szántást kezd a földműves a fordulóban. Hátranéz, látja munkája gyümölcsét, ám azután  rögtön előre is tekint , hiszen az új szántás nem várat magára, mivel  a munka folyamatosságot kíván meg. Lankadni hát nem lehet ebben a küldetésben. 
Az Inspiráció felelős kiadója Kőrösné dr. Mikis Márta, szerkesztője pedig Lakosné Makár Erika. 
Boldog vagyok, és megtisztelő számomra, hogy Márti gyermekinformatikáért elmondott védőbeszéde után az én tevékenységem egyik  rövid kis momentuma is helyet kapott a lapban. Ha valakinek lesz annyi türelme és ideje, hogy végig olvassa a következőket, talán érzékeli majd belőle, hogy nincs könnyű helyzetben ma a pedagógiai rendszer. Viszont vannak élharcosok, vannak olyan sziklaszilárd hittel és meggyőződéssel tevékenykedő emberek, akik valóban inspirálhatnak bennünket.
Kívánom, hogy minden elénk tornyosuló akadály ellenére tudjunk összefogni  szakmai berkeinkben!
Következzen tehát  az Inspiráció 2012-ik év utolsó száma:

2 megjegyzés:

  1. Hajrá Irma! Örülök, hogy az ISZE fórumán is sokan olvashatnak a gyógypedagógiai fejlesztésről!

    VálaszTörlés