2013. január 11., péntek

Mini projekt a Városligetiben

Szeretem a frissen sülteket... Eme ízlésvilágom tetten érhető pedagógiai tevékenységemben is, csak éppen átvitt értelemben. Úgy vélem, egyre többen érezzük magunkat a bőség zavarában a naponta frissülő elektronikus tananyagok, különféle internetes alkalmazások, web 2.0-ás eszközök területén. Amikor valamilyen új lehetőség kerül elém, azonnal inspirációt, késztetést érzek, hogy foglalkozásaim során ki is próbáljam azt. Így történt ez a tegnapi napon is, amikor hajnali sajtófélórámban olvasva a Google Reader RSS olvasóját, ráleltem az iot.hu hírcsatornáján egy számomra érdekesnek tűnő cikkre:" A Power Point mint profi képszerkesztő". Egy videót takart a cím, amelyben Tarnavölgyi Gábor, az iot.hu főszerkesztője képernyővideón keresztül mutatja be ennek az alkalmazásnak lépéseit. Végignézve a felvételt, azonnal beindultak gondolataim, elképzeléseim, hogyan is szeretném ezt megvalósítani néhány óra múlva kis diákjaim körében. S mint egy frissen sült, hamarjában el is készült a projekt-terv. Nem tagadom, volt bennem egy kis félsz a kivitelezést illetően, de a bátrak elszántságával elindultam a Városligeti Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskolába. Természetesen jóval megelőzve kis csapatomat, hogy kellően elő tudjam készíteni a "terepet" a sikeres megvalósítás érdekében. Egyéni fejlesztéseim során a Sulivilág iskolai internetes, virtuális osztálytermét használom, mint 21. századi tanulási környezetet. 
Még otthon feltettem a Városligeti Csapat oldalára a videót kísérő szöveggel, amely szerint a feladat : képszerkesztés ppt alkalmazással. S most joggal kérdezhetné valaki: tulajdonképpen miféle foglalkozás ez? És egyáltalán: milyen fejlesztési lehetőség rejlik benne? Válaszom előtt el kell hogy mondjam: olyan gyermekekkel foglalkozom, akiknek kisebb -nagyobb mértékben tanulási nehézségeik vannak. Akik valamilyen oknál fogva nem motiváltak bizonyos ismeretek elsajátításában. Tapasztalataim szerint a matematika tárgy tekintetében vannak elsősorban gondjaik. Többüknél az lesz nyilvánvaló, hogy alapjában a szövegértéssel bajlakodnak, ami egy feladatmegoldásában az elsődleges probléma. Ez okozza azután azt, hogy nem tudnak elkészülni dolgozataikkal kellő időben. Persze, amikor ennek következtében jönnek sorban a rossz minősítések, kudarcélmények , elmegy kedvük a tanulástól, legfőképpen a matematika tantárgytól. Ezért gyakorlataim során az a törekvésem, hogy elsősorban valamiképpen a kedvet hozzam meg ezeknek a gyermekeknek a tanuláshoz. Olyan készségfejlesztő, ám játékos és főleg internettel kapcsolatos feladatokat adok nekik, amivel sikerélményhez juthatnak. Így megtapasztalhatják, hogy az iskola számukra nem a megszégyenülés helye csupán, hanem az örömmel elsajátított, sok okosságot adó ismeretelsajátításnak is. 
Visszatérve a mini projektünkhöz, már úgy fogadtam öt kis tanulómat, hogy előttük ki volt nyitva a Sulivilág oldala  és a számítógépük asztalán volt a Power Point ikonja. Az én gépemről kivetítettem a tutoriál videót. S mielőtt elindítottam a felvételt, elolvastam számukra az  üzenőfalukra írt mondatot:" Kedves kis Csapatom!  A mai foglalkozás érdekes és szép feladatát a videóban találjátok meg. Sok sikert kívánok a képszerkesztéshez!" Elindult hát a képernyővideó úgy, hogy egy-egy lépésnél megállítottam a felvételt, és átváltottam én is a nagy vetítőn az általam megnyitott Power Point programra, hogy onnan is mutassam , mikor, mire kell kattintaniuk. Egyébként 4-ik osztályos tanulók, és egy 5-ikes fiúcska is van közöttük. Ennek a kisdiáknak beilleszkedési problémái vannak   az osztálytermi csoportban, azonban  itt segítője lett a kisebbeknek, ami által önbizalma látható módon növekedett. Ha megnézzük a tevékenység során fejleszthető képességeket, talán hosszan sorolhatnánk azokat a területeket, amelyekre jó hatással van egy-egy ilyen IKT-val támogatott oktatás, nevelés. Alapjában az esélyegyenlőséget biztosító digitális írástudást erősíti. Ha most csupán ezt a foglalkozást nézzük: a videóban elhangzó magyarázatok a beszédértést fejlesztik. A saját gépen a megfelelő ikonokra, szavakra kattintás az olvasott szövegértést segíti. A figyelem, az emlékezet, a síkban való tájékozódás, a logikus gondolkodás, a kreativitás, az esztétikai készségek, tanulási képességek, a motiváció, önbizalomerősítés, egyszóval komplex személyiségfejlesztés valósulhat meg abban az oktatási-nevelési-fejlesztési folyamatban, ahol kellő szakmai felkészültséggel és gyermekszeretettel merjük alkalmazni  modern korunk technikai eszközeit.
Most pedig következzen az a kis összeállítás , amely mini projektünk folyamatát kívánta megörökíteni:


Amint a bemutatóból látható, az öt alkotás mind egyedi, különálló. Számomra hatalmas tanulságot rejt ez a momentum. Ugyanis a gyerekek menet közben rám kérdeztek, hogy lehet-e mást beilleszteni, másként szerkeszteni, mint amit a kivetítőn látnak. Egy pillanat gondolkodás után igen-t válaszoltam. Így kedvvel, motiváltan folytatták munkájukat, mivel szabadságot kaptak kreativitásuk, képzeletviláguk megmutatásának.
Ez a foglalkozás is megerősített abban, hogy ahány gyermek, annyi világ, annyi személyiség. Nem szabad uniformizálnunk őket poroszos módszerekkel, mert ők is és mi is szegényebbek leszünk szabadság-adta alkotásaik híján.

2 megjegyzés:

 1. Szia! Ezt értem, de hogy tudtad beilleszteni a fejlesztés folyamatába? Oké, van egy csapatod - akiknek különböző tanulási nehézségeik vannak...de honnan -hová? Mi lesz mondjuk ezzel a csapattal a következő foglalkozás?

  VálaszTörlés
 2. Szia Hajni!
  Mint ahogyan a videóban is bemutattam, ez a tevékenység komplex módon tartalmazza mindazt a fejlesztési területet, ami számukra szükséges.
  Most a következő lépés a Movie Maker használatba vétele, ami szintén komplex fejlesztési lehetőséget kínál fel a gyerekek számára. Ezzel párhuzamosan dolgozunk a Mozaweb aktivált tankönyveiből, játékai, eszközei felhasználásával. S mint írtam, az elsődleges célom, hogy a tanuláshoz való motivációt elősegítsem ezeknél a nehezen tanuló gyermekeknél. Ennélfogva olyan "csomagolópapírt" használok, amely tetszetős nekik, s így a csomagban rejlő fejlődésüket elősegítő feladatok is érdekesebbé, izgalmasabbá válnak számukra.
  Mindezeken túl minden gyermeknek megvan a saját oldala a Sulivilágban, amelyet folyamatosan követek, és mindenki személyre szólóan kapja meg az ott elvégzett tevékenységéről az értékelést, valamint a következő feladatát.
  Végül, de nem utolsó sorban, nálam sokkal nagyobb szaktudással rendelkező és előttem járó Bicsákné Némethy Terézia véleménye szerint az IKT-val való fejlesztés nem a gyors eredményekben mutatkozik meg elsősorban, hanem majd a későbbiekben lesz igen hasznos ezeknél a gyerekeknél ez a tudás. Amikor a 21.sz. kihívásainak megfelelően kell megállni helyüket társadalmunkban.

  VálaszTörlés