2016. április 10., vasárnap

Digitális Témahét 2016 - summa


Intézményem, a Zuglói Benedek Elek EGYMI nevében regisztráltam a Digitális Témahétre, ám a projektet, mint utazó gyógypedagógus, a Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskolában valósítottam meg. A projekt címe: Mi a különbség a sakk és a matt között?  - Digitális adaptáció a Polgár Judit Sakk Alapítvány által létrehozott Sakkpalota Programból. 19 diák vett részt a projekt megvalósításában, akik egyéni/ kiscsoportos formában járnak hozzám az Anyahajó Stúdiónak elnevezett fejlesztőszobába. A diákok az Anyahajó digitális online osztályban kapták meg személyre szóló feladataikat, és a szintén ezen a felületen elhelyezett Bloghajóikban dokumentálták produktumaikat. A projekt lényegét és célját a későbbiek során kívánom részletezni. Most csupán summázva annyit, hogy a sajátos nevelési igényű , tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek sikeres integrációjának súlyos problémáját kívánta szolgálni a projekttevékenység. A 21. század modern technikai segítsége nagyban hozzájárulhat sikeres boldogulásukhoz. S a gyógypedagógiai módszertan projektbe foglalása játékos formában pedig a diákok számára nagymértékben megkönnyíti az amúgy sok küzdelemmel járó fejlesztési folyamatot. A projekt során ők maguk is probléma elé lettek állítva a sakkjáték által. A sakk és a matt közötti különbségtétel nem csupán a sakktáblára szűkül , hanem egy életvezetési stratégia megtanulására is. Az analóg táblajáték, valamint a sakkal kapcsolatos online alkalmazások szépen kiegészítik egymást. Olyan digitális kompetenciákat sajátítottak el a diákok a projekt során, ahol már maguk is készítői, alkotói lettek a feladatoknak. Projekt produktumaik egy online faliújságon, a Padleten láthatóak, valamint egy papír alapú poszter illusztrálja sikeres tevékenységüket:2 megjegyzés: