2011. március 7., hétfő

Informatika - Szakmaiság - Eredményesség - Konferencia az ISZE rendezésében 2011-ben

Az INFORMATIKA-SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANÁROK EGYESÜLETE (ISZE) konferenciát rendezett Budapesten 2011. 03.05 én. Az esemény célja az informatika oktatásának nemzetközi és hazai alkalmazásának,  didaktikai újdonságainak népszerűsítése volt. A délelőtti plenáris előadásokat Kőrösné, Mikis Márta, az ISZE elnöke nyitotta meg. Az elnöki köszöntő után Hunya Márta, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos főmunkatársa vázolta az eLEMÉR által elvégzett  Országos oktatási IKT helyzetképet. Őt követte Bedő Andrea beszámolója a Londoni BETT Show technikai újdonságairól, IKT eszközök pedagógiai alkalmazásáról. A plenáris előadások sorát külföldi informatikai szakemberek bemutatkozása zárta. A délutáni program négy szekcióban folytatódott. A negyedik szekció témája a különleges bánásmódot igénylő tanulók informatikai eszközökkel való fejlesztése volt. Ez alkalommal mutattam be néhány perces videófilmemet, ami egy értelmileg akadályozott kislány IKT-val támogatott fejlesztésébe adott rövid bepillantást. 

Most az a néhány sor következik ami a film megértésében igyekszik segíteni:


INFORMATIKA – SZAKMAISÁG – EREDMÉNYESSÉG
Konferencia-Budapest, 2011.03.05.

Absztrakt a konferencián bemutatásra kerülő filmhez:

RENIKE

ÚT AZ ÖRÖMPEDAGÓGIA FELÉ

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni. A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szüksége van.”
/Mária Montessori/

Renike a pécsi Kerek Világ Általános Iskola tanulója. 5-ik osztályos az értelmileg akadályozottak csoportjában. Mint tudjuk, erre az állapotra a központi idegrendszer sérüléséből fakadó jelentős fejlődésbeli elmaradás jellemző, amely nehezíti az ismeretszerzést. A filmben szereplő 11 éves kislány oktatása, nevelése, terápiás fejlesztése team-munkában történik. A tanórai tevékenységeken kívül logopédiai fejlesztésben, zeneterápián, tervezett szenzomotoros tréningen( TSMT), subaquális tornán, gyógypedagógiai lovaglásban vesz részt. Komplex személyiségfejlesztésének egyik mozaik köve az IKT-val, (információs és kommunikációs technológiával) támogatott tanulás, amely immár 3-ik esztendeje, heti két alkalommal történik esetében. A most következő néhány filmfelvétel ennek a három esztendőnek rövid kivonata, mondhatnánk úgy is, hogy folyamatdiagnosztikája. Talán ezek a miniatűr-jellegű pillanatfelvételek is érzékeltetik azt, hogy egy Montessori-szemléletű, gyermekbarát környezetbe adaptált számítógépes eszközhasználat miként enyhítheti, gyógyíthatja azokat a súlyos terheket, amelyeket az értelmileg akadályozott gyermekek cipelnek. Az első filmkockák láttán tanúi lehetünk annak, hogy milyen nehézséget okozott Reninek az egérhasználat megtanulása gyenge finommotorikája miatt, valamint a monitoron való tájékozódás szem-kéz koordinációjának fejletlensége következtében. Az ő esete is fényesen bizonyítja azonban azt a tényt, hogy a gyermekekben hatalmas , ösztönös cselekvési vágy van, amely az önálló tanulásra bátorítja őket. Bár első foglalkozásaink során gyakran volt Reni frusztrált a kudarcok miatt, de a felvételek során láthatjuk, hogy egy-egy sikeres feladatmegoldás szárnyakat adott számára. A film bepillantást enged tevékenységeink legszebb pillanataiba. Részesei lehetünk annak a csodának, amikor egy gyermek elmerül a zene és a mese birodalmában. A játékos, informális, észrevétlen tanulás szemet-lelket gyönyörködtető mozzanatai ezek. Benne foglaltatik a megismerési folyamat egészének fejlesztése, úgymint a képről olvasás, fogalomfejlesztés, szókincsfejlesztés, beszédértés, beszédkésztetés fejlesztése. Az énekekkel, mondókákkal kísért játékos utánzó gyakorlatok a testséma, a mozgáskoordináció fejlesztését szolgálják. Az alapkészségeket fejlesztő JÁTSZÓHÁZ után komolyabb kihívás volt Reni számára Dóra feladatait megoldani, majd a TUX PAINT rajzolóprogramjában eligazodni. Látható módon fejlődést mutatnak képességei. Látási észlelése, feladattartása, figyelme, koncentráló képessége erősödött. Utunk során eljutottunk a VARÁZSBETŰ oktatóprogramjához is, amely meglepetések sorozatát nyújtotta számunkra. A kezdetben igen alacsony pszichés aktivációs szinttel rendelkező Reni szinte önmagát felülmúlva küzdött a jó feladatok megoldásáért. E jelenetek szinte összesűrítve mutatják be, hogy a nagy reformpedagógus, Montessori tudományos vizsgálatokkal alátámasztott pedagógiai módszere örök érvényű igazságon alapszik, vagyis a gyermeki lélek mély megismerésén és szeretetén. Az IKT, mint adaptálható Montessori eszköz kincset ér kezünkben gyermekeink harmonikus személyiségfejlesztésében. Egy gondosan előkészített tanulási környezetben, megfelelő oktatóprogramok használatával, háttérből figyelve, segítve kis tanítványunkat, fülünkbe cseng a „Montessori pedagógia ismert jelszava. „ Segíts, hogy magam csinálhassam!”
A film a következő link alatt tekinthető meg: http://www.youtube.com/watch?v=IQAIyPBswSQ

5 megjegyzés:

 1. Gratulálok. Te konferencia függő lettél:) Légy is, ilyeneket kell bemutatni országnak, világnak:)

  VálaszTörlés
 2. Köszönöm Évi!
  Tudod, töretlenül hiszek egy önzetlen, tudását megosztó, nagy pedagógiai közösségben...

  VálaszTörlés
 3. Kedves Irma!
  Én is csak gratulálni tudok Neked. Már először is nagyon tetszett a filmed Renikéről, ami számomra megható volt.

  VálaszTörlés
 4. Tessék! Már hárman vagyunk... És még akikről nem is tudunk????

  VálaszTörlés
 5. Minden elismerésem a Tiéd és Gyermekeidé ! Gratulálok , F.Béla

  VálaszTörlés