2010. december 16., csütörtök

Web 2.0 az oktatási gyakorlatban

ELEARNING kurzusunk 5-ik, egyben befejező feladataként kaptuk meg a címben megjelölt téma kifejtését. Bevált gyakorlatom, hogy mielőtt "papírra vetem", azaz  gépbe írom gondolataimat , alaposan ”körbejárom” az adott problémakört. Így tettem most is. Egyik oldalt a másik után nyitottam meg az interneten, hogy tisztában legyek a fogalmakkal. Látni akartam, hogy valójában mit is takar a web 2.0 alkalmazása az iskolai gyakorlatban. Számos példa sorakozott előttem. Hetedhét határon is túljutottam böngészéseim során. Ezen közben vizsgálódtam eddigi gyakorlataimat illetően, hogy nálam hogyan is működött ez a dolog a tanórák folyamatában.  S ahogy a mesében szokott lenni: mentem- mentem, mendegéltem, és egyszer csak eljutottam egy mesés oldalig, amelynek címe sokunk előtt ismerősen hangzik: „egyszervolt. hu”. Most „katonásan” be kell vallanom valamit: azt hittem, hogy ismerem ezt az oldalt, hiszen már a gyermekek között is megnyitottam nem egyszer. Daloltunk, játszottunk, mesét hallgattunk, animációkat néztünk segítségével. Ám most, amikor alaposabban elidőztem kis hazánk legnagyobb gyermekportálján, tárult fel számomra a sok alkalmazás, ismeret, és sorolni is hosszú lenne, még mi minden. Barangolásom hosszú órákat vett igénybe. Egyik ámulatból a másikba estem, hogy mire képes egy olyan csapat, aki felelősséget érez a keze alatt felnövekvő nemzedék iránt. Ismertetőm hosszúra nyúlna, ha mindazt leírnám, hogy mi célt szolgál a gyermekportál, így megpróbálom summázni a lényeget. Talán a legfontosabb, amit most átadni szeretnék tanulságképpen, a következő: meglátásom szerint valamennyi gyermekeket oktató –nevelő intézményben a mai, modern technikák között felcseperedő nemzedék számára a web 2.0 alkalmazásának  ábécé-je kellene hogy legyen ez a gyermekportál. Ennek elsődleges feltétele, hogy mi, pedagógusok „töviről-hegyire” tisztában legyünk  a minden ikon mögött lévő nélkülözhetetlen ismerettel, tudással, hogy kellőképpen tudjuk alkalmazni a benne rejlő eszközöket a tanítás során.  A cím alatti két képecske szándékosan került egymás mellé. Meglátásom szerint ugyanis, ahhoz, hogy gyermekeink, fiataljaink felkészülten kerülhessenek bele a való világ web 2.0 eszközrendszerébe, előtte az egyszervolt.hu mesés, játékos környezetbe ágyazott felkészítő tanfolyamán kellene, hogy részt vegyenek. Itt már óvodás-, kisiskolás korban, szinte informális tanulással, játszva megismerkedhetnek azokkal a fontos játékszabályokkal, amelyek elengedhetetlenek a virtuális világban való balesetmentes közlekedéshez. A mese világába invitál a gyermekportál, ahol szinte minden ugyanúgy történik, mintha a nagy Facebookra, Iwiwre vagy bármelyik web 2.0-ás alkalmazásra  regisztrálnánk be. Csak itt még óvó, vigyázó kezek őrzik minden lépésüket. Nem rémisztgetések ám ezek, hanem –úgymond- baráti, jó tanácsok a gyermekek számára, nehogy csapdába essenek egy-egy adatkiadás során, vagy fényképfeltöltés miatt.
Bár a feladat úgy szól, hogy válasszunk ki két web 2.0-ás eszközt, hogy mit tudnánk általuk alkalmazni az oktatás során, de ezt így most nem is tudom megfogalmazni. Ugyanis a portál folyamatos használata során nem kettő, hanem számos web 2.0 alkalmazására megtanít bennünket.
Még azt sem tudom leírni igazából, hogy melyik tantárgyhoz alkalmaznám az adott web 2.0 ás eszközt, mert nem lehet kiragadni csupán egy tantárgy céljára a benne rejlő alkalmazásokat. Inkább azt sugallja számomra ez az oktatási célra kitalált portál, hogy egyre inkább az integrált tantárgyak gondolatmenetére kell felkészülnünk. Tudom, ez sokak számára még kicsit rémisztő, de mint gyógypedagógus mindenképpen ezt látom üdvösnek akadályozott gyermekeink fejlesztésében. Olyan lehetőségeket nyújt számunkra a sok-sok felkínált játék, hogy nem igazán lehet leszűkíteni egy tantárgy esetére. Az a bizonyos „játszva tanulás elve” maximálisan beteljesedhetne, ha minden feltétel meglenne ehhez. Értem ezalatt a pedagógus szabadságát, amely megengedi , hogy óráit úgy szervezze, hogy az „egyszervolt.hu” mint zsinórmérték jelen legyen foglalkozásai során. Feltétlen szükséges ehhez azonban egy ifjúi hév akárhány éves legyen is a gyermekek tanítója.
Talán nem  szaporítanám tovább szavaim, hanem inkább azzal fejezném be fejtegetésemet, hogy én el tudnám képzelni a jövőben, hogy az egyszervolt.hu oktatási gyermekportál szakmailag tökéletesen felépített rendszere szerint haladjak a rám bízott gyermekek oktatásában, nevelésében. Sokszorosan áttanulmányozva a benne rejlő pedagógiai célú tartalmakat , minden érvényesülni látszik az alkalmazás során, nevezetesen:
új ismeret közlése,
• megértés elmélyítése,
• elvont fogalmak tisztázása,
• önálló tanulási képesség fejlesztése,
• figyelemfelkeltés motiválása
• web alapú kreatív tevékenység fejlesztése,
• közösségi munka elősegítése,
• ...
Ha csupán annyit említek, hogy  megtanít a lap a szabályszerű, „chat –etikett”-re, a portál keretén belül működő Microsuli többek között a képfeltöltésekre, s még a Movie  Maker alkalmazására is!
Végül elődeink  szavával élve: summa summarum: a magam részéről leteszem voksomat az egyszervolt.hu web 2.0 eszközöket okosan okító, játszva tanító gyermekbarát portál oldala mellé.
S hogy milyen formában képzelem el ötletem megvalósítását? Erre egyértelmű válaszom, hogy sok-sok otthoni pedagógiai előkészítő munkában.  A portál maximális ismerete szükségeltetik ugyanis ahhoz, hogy abban a néhány percben, ami a tanóráinkon adatik, milyen kreatívan, adott pillanathoz, gyermekcsoport állapotához mérten tudom  azt az oldalt megnyitni, amit belső szakmai tudatossággal készítettem elő, s amelyet majd  a gyermekek élményként, örömmel, játszva sajátítanak el.
S a feladatban megfogalmazott kérdésre válaszolva:  igen , szükség van ehhez egy odaadó, szakmailag és emberileg kiváló rendszergazdára, jó minőségű, számítógépekre, s nem utolsó sorban egy olyan vezetői  csoportra, akik bátorítóan állnak mellénk  újító törekvéseinkben.

2 megjegyzés:

  1. Kedves Irma!
    Írásodat elolvasva újból kedvet kaptam ahhoz, hogy megnézzem az Egyszervolt oldalt. Régebben én is használtam az informatika szakkörökön, de úgy látom, azóta sokat változott az oldal, sok új dologgal bővült. Köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmemet.
    Gratulálok:)

    VálaszTörlés
  2. Most már én is sokkal szervezettebben szeretném a gyerekek elé tárni. Regisztrált tagokká teszem őket, és utána remélem tudatos használói lesznek a benne rejlő számtalan lehetőségnek.

    VálaszTörlés