2014. október 26., vasárnap

Sakkfesztivál 2014
Különleges programra nyílt lehetőség 2014.október 4-én a Művészetek palotájában. A világhírű, nemzetközi sakknagymester, Polgár Judit által szervezett Sakkfesztiválra került sor, amely egy egész napos szórakozást nyújtott úgy kicsinyeknek, mint nagyoknak egyaránt. Ennek keretén belül 11 órakor kezdődött el a 2. Sakkpalota Nemzetközi Pedagógus Konferencia.

A kép forrása: http://polgarjudit.hu/hu/eletrajz
Gyermekkorom különös élménye a Polgár lányok nevéhez fűződik. Családunkban természetes játéktevékenység volt a sakk, így kiváltképpen figyelemmel kísértük a három Polgár lány, Zsuzsa, Zsófia és Judit világraszóló, sakkgyőzelmeit. Nagy örömmel értesültem az elmúlt évben, hogy Judit egy egyedülálló, komplex módszert dolgozott ki Képességfejlesztő sakk címen, amely, mint oktatási eszköz bekerült a Nemzeti Alaptantervbe, és választható tantárgy lett. A Polgár Judit Sakk Alapítvány a Képességfejlesztésért kidolgozta a Sakkpalota című tankönyv-, és munkafüzet sorozatot tanári kézikönyvvel kiegészítve. A tavalyi konferencia után természetes volt számomra, hogy ismét regisztrálok a 2. Sakkpalota Nemzetközi Pedagógus Konferenciára. Ahogyan 2013-ban, úgy most is hallhattunk előadást Dr. habil. Gyarmathy Évától, az  MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársától. Szavait idézve egyértelművé válik törekvésem:  adaptálni  a Sakkpalota programját, hogy színesítsem, tökéletesítsem vele örömpedagógiám. 
 Gyarmathy Éva szerint "A sakk eredetileg tanítási, gondolkodásfejlesztési eszköz volt, de az évszázadok során célja eltolódott, és inkább csak, mint játék, sport, kiemelkedő teljesítmény jelent meg. Polgár Judit most visszahelyezi a sakkot eredeti funkciójába, és taneszközként a tananyag átadását könnyíti meg a gondolkodásfejlesztés által. A módszerében nagyon lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem a sakk, mint szabályrendszer kerül be a tanításba. A pedagógusnak nem kell érteni a sakkjátékhoz, kizárólag a szabályait kell jól ismernie. Nem önálló tevékenység a sakk, hanem a tananyag feldolgozásának háttere. Rendszert, elvonatkoztatási terepet, átlátható, kézzelfogható viszonyokat ad, vagyis kiválóan pótolja a digitális kultúrában hiányzó tapasztalatokat."
Polgár Judit köszöntőszavai után kisfilmet láthattunk a SAKKPALOTA képességfejlesztő programról okt. 4-én, a Művészetek Palotájában.
Az idő szűkössége miatt egy rövidített változat került levetítésre, ám blogomban a hosszú verziót választom,- remélem, sokak kedvére:


Ez a bemutató némileg pótolja mindazt, amiben a konferencia során részünk lehetett.
Ha valakinek kedve támad ehhez az ősi alapokra épülő, ám a modern korunkban is helyét megálló, sőt kiemelkedően fontos, ám szórakoztató programhoz, annak számára elhoztam némi segédletet: egy betekintőt a Sakkpalota tankönyvbe, valamint a Polgár Judit által készített Tanmenetjavaslatot a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez, amelyeket a SlideShare alkalmazásban "tálalok fel":

Polgár Judit tanmenetjavaslata a Sakkpalota sorozat első osztályos elemeihez from Szeverényi Irma

S hogy mindez a gazdag, sokirányú oktatási-nevelési lehetőség miként illeszthető be egy komplex gyógypedagógiai fejlesztésbe? Úgy gondolom, hogy aki az IKT, azaz az információs és kommunikikációs technológiát alkalmazza gyakorlatában, az különösképpen motivált lesz, hogy tanítványai e módszerrel is megismerkedjenek. A magam részéről jelenleg annyit mondhatok el, hogy építve a Montessori pedagógia alapelemeire, először "megkínálom" a sakkal gyermekeimet. Tudjuk, hogy milyen fontos egy jól előkészített tanulási környezet, ahol majd a tanuló szabadon választhat saját egyéniségének megfelelő eszközt, mondhatnám játékot, amellyel legoptimálisabban fejlesztheti képességeit. Bevittem tehát először is itthoni  sakkunkat, és felállítva a bábukat, elhelyeztem a fejlesztőszoba asztalára. Ezen kívül kedvcsinálóként meghallgattuk csoportonként a már gyerekslágernek számító CIKCAKK SAKK DALT:


Egy 21.század kihívásainak megfelelő tanulási környezetben természetes módon ott kell, hogy legyen a modern technológia minden csodájával és eszközeivel. Nem szeretek panaszkodni napi tevékenységeimet gátló tényezőkkel. Most mégis leírom bánatom'... Volt időszak az elmúlt évek során, hogy interaktív tábla is rendelkezésemre állt, amivel csodásan tudtam motiválni, segíteni a gyerekeket. Több díjat is kaptam ilyen jellegű foglalkozásaimat bemutató videókért. Ám immár két éve olyan iskolákba járok utazó gyógypedagógusként, ahol ugyan számítógépünk van, de táblánk az nincs. Pedig a Sakkpalota program keretében remek interaktív táblás játékokat tudnánk a gyermekek között használni. Bár vannak különböző online sakkjátékok, amiket alkalmazhatunk számítógépeken, de egy ujjal vezérelt, nagy felület összehasonlíthatatlanul nagyobb élményt ad, - különösképpen a tanulási nehézséggel küzdő kisdiákok esetében. Álmomról nem mondtam le... Hiszem, még megérem egyszer, hogy egy Montessori szemlélettel berendezett, modern korban is kiválóan működő didaktikai eszköztárat tudhatunk magunkénak, ahol még a legsúlyosabb problémákkal küzdő kisdiák is örömmel tanulhat... 
Kezdeti tapasztalataim jelen helyzetünkben: volt gyermek, aki meglátva a sakktáblát rögtön invitált egy partira, volt, aki észre sem vette az új "vendéget", azaz elment a sakktábla mellett. Nem csoda, hiszen mindenkinek van egy általunk sokat emlegetett szociokulturális háttere, ahol vagy megszerette kicsiny korától fogva a sakkot, vagy nem is ismerte. Itt van most a mi nem kis feladatunk. Nevezetesen, úgy adjuk elébük ezt a minden szempontból hasznos lehetőséget, hogy az örömteli legyen minden kisgyermeknek.
Szerencsés embernek mondhatom magamat, mert szeretem a kihívásokat. Ím' itt a következő...
Remélem, lesz folytatás, és boldogan számolhatok be majd arról egyszer, hogy milyen hatékony a Sakkpalota program az IKT-val támogatott, komplex gyógypedagógiai fejlesztésben.

A képek forrása: http://sakkpalota.hu/index.php/hu/sakkpalota-program

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése