2015. január 4., vasárnap

A team-munka elősegítése internettelAzok, akik az oktatás színterén valamilyen szerepben tevékenykednek, tudják, mennyire nem könnyű az integrált körülmények között tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete. Ahhoz, hogy tanulási akadályoztatásaik ellenére is lépést tudjanak tartani a mindenkori tantárgyi követelményekkel, igen fontos a szülő, a pedagógus és a gyermeket fejlesztő utazó gyógypedagógus együttes munkája. Szép ezt így leírni, de annál nehezebb megvalósítani. Ha meg is lenne a közös akarat a személyes találkozásokra, szükséges megbeszélésekre, rohanó életünk, feszített tempónk aligha teszi lehetővé a rendszeres találkozásokat. S itt jöhet segítségünkre a modern technika gazdag arzenálja. Web 2.0. eszközeink számos lehetőséget kínálnak fel nekünk. A digitális osztályteremként szolgáló Anyahajónk nyitva áll mindenki számára. A fejlesztő foglalkozásra hozzám járó gyermekek osztálytanítói, valamint szüleik benyitva hozzánk, folyamatosan figyelemmel kísérhetik, hogyan is haladunk az év során. Milyen játékos alkalmazásokat használunk, milyen projektekben veszünk részt. Az Anyahajó felületén megnyíló bloghajók pedig a gyerekek feladatmegoldásait gyűjtik szépen, amit szintén megnézhetnek pedagógusok, szülők egyaránt. Sajnos a tapasztalat az, hogy oly' annyira erős tempót diktál a napi felkészülés, tanulás, hogy sok idő nem jut sem a gyerekeknek, sem a tanároknak, sem a szülőknek az Anyahajóban tartózkodni. Ezért hát készítettem szülői és pedagógusi csoportokat a G-mail levelező rendszerben, ahol időről-időre tájékoztatok mindenkit dolgainkról. Ez most is így történt karácsony előtt. Először is készítettek a gyerekek zenés online, karácsonyi köszöntéseket, amiket ugyan beágyaztak saját blogjaikba, de biztonságból szüleik e-mail címére is elküldték a kedves, szép köszöntést. (Utólagos megjegyzés: sajnos időközben az alkalmazás megszűnt, így a köszöntés nem elérhető.)

Igen fontosnak látom a szülők tájékoztatását az IKT-val támogatott gyógypedagógia fejlesztés mibenlétét illetően. Fő eszközünk a számítógép, ami nem a legelterjedtebb módozata még gyógypedagógiai módszertárunknak. Főleg nem, ha az valamiféle online, játékos alkalmazás formájában történik. Nem csoda, ha vannak szülők, akik némi kérdőjelet tesznek a fejlesztés hatékonyságára vonatkozóan. Mivel az én lehetőségeim nem engedik meg, hogy  napi tevékenységeim között kutatási eredményeket mutassak fel, ezért nagy energiával olvasom, tanulmányozom a hazai és külföldi szakirodalmat, ami erre vonatkozó biztató eredményekkel szolgál számunkra. Szeretek beszámolni a szülőknek, kollégáknak azokról a képzésekről is, amelyekben részt veszek. Nem a dicsekvés a rugója ennek, hanem így igyekszem megerősíteni azt az innovatív pedagógiai fejlődést, ami ma már világméretűvé nőtte ki magát, s ami a magyar oktatás területén is kínálja, sőt követeli önmagát. 
Íme a karácsony előtti,  szülőknek írt levelem: 

Kedves Szülők!

Szinte most kezdtük el a tanévet, és máris a karácsonyi ünnepekre készülünk…
Tudom, mindannyian el vagytok foglalva sok-sok teendővel,így nem is kívánom, hogy most olvassátok el levelemet. Majd alkalomadtán azonban ha előveszítek, kis képet fogtok kapni arról, mit is csináltunk a foglalkozások során az elmúlt néhány hónap alatt. Arról mindannyian értesültetek, hogy elkészítettem egy blogrendszert abból a célból, hogy legyen egy úgynevezett digitális osztálytermünk, ezen belül legyen a Gyerekeknek is külön-külön olyan alkalmazásuk, ahol gyűjthetik feladataik megoldásait. Ez egyben bevezetés számukra az e portfólió világába. Az Anyahajó blogban közlöm számukra a napi feladatokat, valamint azokat a játékos alkalmazásokat, amelyek szórakoztatóak ugyan, de mindenképpen fejlesztési lehetőséget rejtenek magukban.
A látszólagos „számítógépezés” és játék mögött komoly részképesség fejlesztés rejlik, amit azonban a gyerekek nem kínos gyakoroltatásnak fognak fel.
Igyekszem lépést tartani a legújabb pedagógiai módszerekkel, így amennyi időm, erőm engedi képzéseken veszek részt.Örömmel írom le Számotokra, hogy két tanúsítványt is kaptam, amely kurzusokat az elmúlt hónapokban végeztem el. Mellékletben küldöm is a dokumentumokat.
Az egyik angol nyelvű képzés volt, amit online hirdettek meg. Harminc európai ország pedagógusai vettek részt benne. Nagyon hasznos ismeretek birtokába juthattunk, ami a számítógépes játékok iskolai alkalmazhatóságát illeti. Igazán felelősségteljes, nagy szaktudású pedagógus volt a képzés vezetője. Rengeteg új alkalmazást tanultunk, amiket majd szép sorjában be is fogok vinni a foglalkozásainkra.
Levelem igen hosszúra nyúlna, ha elkezdeném leírni mindazt, amit a foglalkozásokon csináltunk, így az Anyahajó blogunk elérhetőségéírom ide: http://anyahajosegit.blogspot.hu/ A Főoldalról nyílik meg a Bloghajó , ahol a Gyerekek saját blogjai szerepelnek.
Ha visszaforgatjátok az oldalakat, akkor láthatjátok, milyen értelemben használtuk a játékos alkalmazásokat.
Persze közel sem teljes a kép, hiszen a foglalkozások bevezetőperceit, a beszélgető köröket, és egyéb manuális játékkal telt perceket nem rögzítettük. Ám remélem, maradandó, pozitív nyomot hagynak ezek a pillanatok is Gyermekeitek lelkében.

Igyekeztem néhány meghitt percet becsalogatni kis szobánkba most a karácsonyi ünnepek előtt . Erről is küldök néhány felvételt.
Készítettem  csekélyke megemlékezést a Gyerekeknek, ami névre szóló keksz és egy Elismerő oklevél volt a szorgalmas munka jutalmául. Nagyon szükségesnek vélem a pozitív megerősítéseket, mert látható módon szárnyakat kapnak ilyenkor a gyerekek.
Remélem, mindannyian megkaptátok a Számotokra elküldött zenés, Karácsonyi üdvözletet, amit Gyermekeitek, nagy gonddal, örömmel állítottak össze.

Én is készítettem egyet, amit az Anyahajó oldalán találhattok majd meg. Fogadjátok szeretettel!
Kívánok Számotokra békés, csendes, örömteli Karácsonyi ünnepet!

Szeretettel köszöntelek Benneteket: IrmaMost immár az ünnepek után, induljon hát a "második félidő"...
A szép, hosszú téli szünet elteltével, holnap, január 5-én újra iskolapadba ül a gyereksereg. Reménységem, hogy kaphatott szülő, pedagógus annyi kis pihenést, megnyugvást, hogy újult erővel kezdje el munkáját a következő félévben. Én a magam részéről mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a sokirányú elfoglaltságaink ellenére is tudjunk együtt gondolkodni, hogy szülők, pedagógusok s utazó gyógypedagógusok egymást segítve tegyük dolgainkat gyermekeink előre haladása érdekében. S ezt a team munkát örömmel kívánom megerősíteni az internet számos, jó lehetőségeivel.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése